Kůrovec na Šumavě, ČRo, Klusáková

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Kůrovec na Šumavě, ČRo, Klusáková
Author Jana Klusáková
Date 2003-08-22
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent Vladimír Zatloukal, Mojmír Vlašín

Radiožurnál, Radiofórum

Jana Klusáková, moderátorka

Dobrý podvečer. Je 18.21, Český rozhlas 1 Radiožurnál vysílá Radiofórum. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Pro začátek krátký pohled do učebnice biologie. Lýkožrout smrkový z čeledi kůrovcovitých napadá především oslabené stromy. Samice pod kůrou vyhloubí svislou chodbu a na jejím začátku vytvoří takzvanou snubní komůrku. Samec tam oplodní několik samiček. Každá z nich pak vyhloubí vlastní chodbu a naklade vajíčka. Vylíhnuté larvy si potom razí vlastní chodbičky. Po vylíhnutí z kukly se brouk prokouše kůrou ven a odletí na další strom. Na statném smrku může cizopasit až čtvrt milionu těchto škůdců. Vítám hosty dnešního pořadu, ve kterém budeme mluvit o kůrovci na Šumavě. Inženýr Vladimír Zatloukal je náměstkem ředitele Správy Národního parku Šumava.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Dobrý den.

Jana Klusáková, moderátorka

A doktor Mojmír Vlašín je mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Dobrý večer.

Jana Klusáková, moderátorka

Po čtyřleté přestávce se znovu mluví o kůrovci na Šumavě. Ekologičtí aktivisté se znovu začali přivazovat k napadeným stromům. Jak to tam vypadá teď, pane náměstku?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Tak teď je tam vcelku klid, protože ten rozruch kolem kůrovce se v podstatě týká jediného, cirka asi pět hektarů velké..., velkého území v současnosti, které bezprostředně navazuje na bavorský národní park, kde doznívá kůrovcová gradace. A protože tam už kůrovec nemá potravní základnu, tak se vylil do toho zdravého zbytku lesa, který na toto území navazoval.

Jana Klusáková, moderátorka

A to je u nás.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

To je u nás, to je kousek od pramenu Vltavy, asi pět set metrů a na ostatních...

Jana Klusáková, moderátorka

A teď se u vás tam netěží, teď je zrovna přestávka v boji.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Dá se to tak říct. Nějaký drobnosti, braly se tam nějaký vzorky a...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Pane inženýre, proč lžete? Vždyť se tam dneska vykácelo šest stromů přímo nad pramenem Vltavy, takže...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nechte mě domluvit.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... vy úmyslně matete tady.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Úmyslně nematu, nenechal jste mě domluvit. Chtěl jsem říct, že existovala nebo existuje určitá dohoda o tom, že se tam na určitou dobu přeruší masivní kácení z toho důvodu, aby ministerstvo mělo čas prostě tu situaci si tam prozkoumat, nezávislými odborníky zjistit. A protože má metodické vedení ve vztahu k národnímu parku, tak prostě se k tomuhle tomu vyjádřit. Dneska tam ráno padlo šest stromů, bylo teda pokáceno, ale nebylo to přímo v té části, která byla předmětem toho největšího zájmu, to znamená na té rašelině. Je to v té první zóně, ale bylo to na..., směrem výš k Černé Hoře.

Jana Klusáková, moderátorka

A proč?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Více méně to bylo nedorozumění, kdy hajnej, kterej se domníval, že se to vztahuje k tomu dotyčnýmu porostu, tam pokácel šest stromů, to se zastavilo a o ničem dalším není řeč, jo?

Jana Klusáková, moderátorka

Aha, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Čili bylo to, bylo to v podstatě nedorozumění, kdy hajnej špatně pochopil tu, tu domluvu.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Já si myslím, že tady jde o mnohem větší nedorozumění, protože byla tady mise IUCN. To byla komise mezinárodních odborníků, kteří prohlédli celou Šumavu, národní park a konstatovali, že kácení v prvních zónách je naprosto nežádoucí a je v rozporu s posláním národního parku, přesto správa parku nějakým nedorozuměním, jak se dozvídáme teďka, nebo jakýmisi systémovými opatřeními, v uvozovkách, v boji proti kůrovci neustále kácí v prvních zónách, čímž vlastně ničí tu podstatu toho, co se v národním parku má chránit, to znamená ty přírodní procesy. Já už tohle to slýchám..., vy jste řekla, že o kůrovci se po čtyřech letech mluví, ale ono se o něm mluví už v podstatě deset let a mě už to pomalu přestává bavit, protože se ta správa parku..., vlastně už neposlouchá nikoho, jenom sama sebe a pořád pod teda vlajkou boje proti kůrovci, což je už sám o sobě nesmysl, kácí a kácí v prvních zónách a za chvilku tam prostě nic nezbyde. To je podle mě tragédie tohoto národního parku.

Jana Klusáková, moderátorka

Spor o to, jestli napadené stromy kácet nebo nekácet, je letitý, jak říkáte, a neodehrává se zdaleka jen mezi správou národního parku a ekologickými aktivisty. Naši posluchači jsou v této problematice laiky a proto vás, pánové, oba poprosím o srozumitelnost. Proč jste se rozhodli kácet, pane náměstku Zatloukale?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Heleďte, celá záležitost spočívá v tom, že za prvé lesy v Národním parku Šumava nejsou lesy, které by měly přirozený charakter. Tam se před tím zhruba dvě stě padesát let poměrně intenzivně hospodařilo...

Jana Klusáková, moderátorka

Já bych se jenom zeptala, Národní park Šumava patří českému státu, že?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Patří českému státu.

Jana Klusáková, moderátorka

A vy jste jeho správci.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Dá se to tak říct.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano. A když vy se rozhodnete kácet, tak vy musíte někoho žádat o povolení?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Ono je to ještě trošku složitější. My musíme vycházet v podstatě z platných právních předpisů. Ve druhých zónách, které představují v současnosti...

Jana Klusáková, moderátorka

Hovořme o těch prvních zónách, o těch nejvzácnějších...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

První zóny jsou, první zóny jsou, první zóny jsou zhruba třináct procent...

Jana Klusáková, moderátorka

To jsou ty takzvané pralesy?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nejsou to pralesy. Ony pralesovitý charakter z toho mají jenom nepatrné části těch prvních zón a jednoduše se to..., se označují za prales, ale striktně řečeno ty...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Jsou to pralesy.

Jana Klusáková, moderátorka

Tak jsou to pralesy nebo ne?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Dá se pro veřejnost říct, že jsou to pralesy, v takovém tom laickém způsobu vnímání jsou to určitě pralesy.

Jana Klusáková, moderátorka

Jsou to neobhospodařované lesy?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Tak, tak.

Jana Klusáková, moderátorka

Takhle, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Jsou v podstatě dvě území nebo tři území, který mají takový charakter souvislejší.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Jedno takový území je část Trojmezí, to je asi třetina té první zóny, zhruba dvě stě hektarů se blíží tomuto pojmu. Pak je kousek takového území na Smrčině, ale opravdu kousíček malej. A pak jsou to špičky kopců a nedostupný místa, který jsou..., tvoří fragmenty, kam se člověk se svou činností nedostal. Ale ty aktivity, o kterých hovoříme, se týkají jenom malý části tohoto území. Když pan Vlašín říká, že pomalu nezbyde z těch pralesů nic, tak je to skutečně, řekl bych, básnická nadsázka.

Jana Klusáková, moderátorka

A je pravda, že jste označili nebo že plánujete vykácet tisíc napadených stromů tentokrát?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

No, v tom..., v té části, která teď přiléhá k Národnímu parku Bavorský les, bylo zhruba asi z pěti set stromů, který tam v bezprostředním okolí vylítly v Bavorsku, napadeno asi tisíc dvě stě stromů teďkom. A pokud se tyto...

Jana Klusáková, moderátorka

To jsou smrky, že?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

To jsou smrky vesměs.

Jana Klusáková, moderátorka

Jak jsou staré?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Jsou to zhruba sto padesátiletý smrky, který byly ovšem uměle vysázený na odvodněném rašeliništi, to je umělá výsadba s pralesem nemá nic společnýho. Takovýmhle způsobem byly v minulosti zakládány hospodářské produktivní lesy na Šumavě před těmi sto padesáti lety a tohle to je partie, která byla do tý první zóny zahrnuta z toho důvodu, že je blízko toho pramenu Vltavy, kde je skutečně pralesovitej zbytek malej a že je to na rašelině, která je hodnocená jako citlivý ekosystém.

Jana Klusáková, moderátorka

Protivníci zásahu tvrdí, že kácením vzniknou rozsáhlé holiny, které otevřou cestu vichřicím a polomů, tentokrát dovnitř pralesa a k pramenu Vltavy. Toho se správa národního parku neobává, pane náměstku?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Ne. Helejte, co se týká..., tyhle ty argumenty slyšíme často a je to takovej argument asi jako, když říkáte, že nemáte léčit rakovinu, protože si s tím zvýšíte riziko vzniku chřipky. Polomy samozřejmě jsou riziko, ale na Šumavě budou polomy fungovat, ať se bude kácet nebo nebude kácet, dokud tam bude převládat smrk na lokalitách, na kterých nepatří.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Ale to není vůbec pravda, co říkáte.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nechte mě dopovědět, pane Vlašín. Pokud se nekácí a nechá se les uschnout, jako se stalo třeba v bezzásahovém území, tak tam zbyde poměrně malý procento stromů, řádově kolem půl procenta, jednoho procenta, který tam přežívá, těch velkých dospělých stromů a vichřice, která fungovala letos, jich podstatnou část položila. Čili i v tom lese, který se nechal uschnout a kde se nekácí, ty stromy pochopitelně padnou. Ale pokud neasanujete kůrovcem napadené stromy, tak ten kůrovec se rozšíří a postupuje ten rozpad toho lesa dál do hloubky a my tady nemáme u nás takovou bariéru jako má Bavorský les ve smíšeném lese, u nás probíhá nebo prochází smrk přes celou Šumavu.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

To je jeden z názorů, co tady prezentoval pan Zatloukal, ale ve skutečnosti je to názor dávno vyvrácený a vědecky popřený. Správa ho neustále opakuje, zejména ústy tady pana Zatloukala, furt dokola ho papouškuje, ale není to vůbec pravda. Já bych ale tu otázku otočil jinam. Mám tady závěry z jednání vědecké sekce rady národního parku z roku 1998, kde se praví: „Doporučuje se, aby bezzásahový režim byl zachován minimálně na osmdesáti procentech výměry prvních zón a byla dodržena doporučení z jednání vědecké rady sekce.“ Ta vědecká rada doporučila sice bohužel kácení v některých prvních zónách, ale zároveň zde praví, že, že by se měl bezzásahový režim jako systémově zachovat v národním parku, přesto správa každoročně žádá o kácení v prvních zónách, v prvních zónách aktivně kácí. A pokud jde o ten názor, co tady neustále se prezentuje, že se vlastně nějakým způsobem brání, aby vznikaly další polomy, opak je pravdou, přesně opak je pravdou. Jakmile se pokácí kůrovcové stromy, otevře se porostní stěna, vznikají další polomy, otevírá se další cesta pro kůrovce dovnitř porostu. Je to prostě přesně naopak.

Jana Klusáková, moderátorka

Pane doktore Vlašíne, ale já bych, dovolte, se vás zeptala, přece Správa Národního parku Šumava není nepřítelem Národního parku Šumava. Přece nechtějí si ten park zdevastovat.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Bohužel ano.

Jana Klusáková, moderátorka

A proč?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Správa národního parku, musím to tak říct, to jsou prostě ekologičtí zločinci. To už se opravdu nedá nijak říct, protože to je skupina lidí, která si řeže větev, na které sama sedí. Všechny odborné instituce, které byly k dispozici, které znám, ať už světové nebo naše, řekly, že to, co správa..., jak se správa chová v národním parku, je naprosto nepřijatelné a neslučuje se s posláním národního parku. Kdyby to byl les hospodářský, kde by nám šlo o to, kolik kubíků, a to je slovo, který oni velmi rádi používají, kdyby nám šlo o to, kolik kubíků dřeva dostaneme, pak se jejich počínání dá pochopit, ale v národním parku je to počínání naprosto nepředstavitelné a děje se tak jenom ve dvou národních parcích na světě. A je to shoda okolností nebo já nevím, šumavský národní park a Tatranský národní park na slovenské straně. Ve všech ostatních národních parcích na světě jejich vedení pochopilo, že takhle jednat nemůžou. A já bych řekl ještě jednu věc.

Jana Klusáková, moderátorka

A, pane doktore, co z toho ten..., ta správa parku má, když takhle si to tam...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Pokud kácí v druhých zónách...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... tak z toho má pochopitelně peníze, což není...

Jana Klusáková, moderátorka

Jako za dříví?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Ano, za dříví, za prodej dřeva. To není nic tajného, to všichni ví. Pokud se jedná o první zóny, kde dřevo...

Jana Klusáková, moderátorka

A o těch my dnes hovoříme.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... až na výjimky, kde se občas něco ztratí, něco se ukradne, tak až na tyto výjimky dřevo zůstává v prvních zónách ležet. To je pravda, v té převážné většině je to pravda, to dřevo se tam odkorní, zůstane ležet, čili správa z toho nemá žádný finanční zisk. A v tomto případě už se nemůže jednat o nic jiného než o nějakou závislost, takovou jako, řekl bych, drogovou závislost a správa prostě neustále kácí a kácí, protože prostě nemá už co by dělala jiného v těch prvních zónách. Je to opravdu..., já už po těch letech, co se správou jednám, už nemohu to hodnotit jinak než určitou umanutost, prostě oni jak vidí kůrovce, vidí rudě a začnou kácet. Nemá to vůbec žádný smysl, taky to k ničemu nevede. Kůrovcová gradace, já úmyslně nepoužívám slovo kalamita, které se do ekologie nehodí, kůrovcová gradace skončila v bavorském parku v Německu stejně rychle jako na naší straně...

Jana Klusáková, moderátorka

Právě tady čtu...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... přestože se tam nekácelo.

Jana Klusáková, moderátorka

... a poprosím vás, pane náměstku, abyste tady...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Já bych se rád k tomu vyjádřil, protože tady toho bylo řečeno tolik a byla použita velmi silná slova...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, tak prosím.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... že bych potřeboval čas se k tomu vyjádřit.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Tak za prvé je velmi těžko bojovat s polopravdami a některé lži se těžko vyvrací a musím říct, že to, co tady říkal pan Vlašín, zdaleka není pravda a že jsou to skutečně hrubě zkreslené informace.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Které?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Můžeme..., nechte..., dejte mi čas a já to budu postupně rozebírat. Co se týká toho, že se v jiných národních parcích nekácí, tak speciálně Hnutí Duha uspořádalo například pro starosty zájezd do Kalkalpen, protože z Kalkalpen...

Jana Klusáková, moderátorka

Kamže, prosím?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Národní park Kalkalpen.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

V Rakousku.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

V Rakousku.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Kde tvrdilo a tvrdil to i pan doktor Shen odsud, když se tam chodil radit jako jeden ze zahraničních odborníků, že se v národním parku nemá kácet, jak tady ty smrky máme nechat stát a máme je nechat uschnout.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Když jsme tam dojeli se starosty a zeptali jsme se, myslím, že to byl ředitel nebo náměstek parku, tak ten odpověděl: „Samozřejmě, že kůrovcem napadené stromy asanujeme, protože to je naše povinnost ze zákona.“ Jenom pikantní na tom je skutečnost, že oni tam těch smrků mají asi jenom pět procent a za situace, kdy oni kácí, by nás to ani nenapadlo. A takhle se dá jmenovat Harc a dají se jmenovat jiný parky, kde se kůrovec běžně asanuje. Takže, pane Vlašín...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

V prvních zónách?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Ale v prvních zónách asanuje se, asanuje se..., ne, vy jste říkal, že se v národních parcích nekácí. Další věc, dovolte mi, abych pokračoval.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

No, v prvních zónách, jsem říkal.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Pane Vlašín, já jsem vás taky nepřerušoval, nechte mě...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

To jste udělal velkou chybu, protože já vás nenechám mluvit nesmysli. Vy mi vkládáte do úst věci, který jsem vůbec neřekl.

Jana Klusáková, moderátorka

Promiňte, tak v prvních zónách se tam kácí?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Ono je otázka, jak je ta zóna udělaná.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Nekácí. Byl jsem tam, nekácí se, zkraťme to, v prvních zónách se tam nekácí.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Vrátím se k druhé věci, kterou říkal pan...

Jana Klusáková, moderátorka

Ne, ne, tak kdybyste laskavě řekl teda, ať toto máme odbyto. V těch prvních zónách se tam...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Je otázka, jak jsou tam první řady udělaný. Jestli tam smrk nemají, tak v nich nekácí, když je to Kalkalpen například. Tam je asi pět procent smrků nebo kolik a...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Vy neumíte odpovědět na jednoduchou otázku jednoduchou odpovědí?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Na tohle to vám odpovědět dost dobře a přesně nemůžu, protože je otázka, jak je to..., jak je tam zóna udělaná a tyhle ty informace v tomto rozsahu teďkom tady po ruce nemám, čili nebudu říkat věci, které nemám doložený. Vrátím se k tomu, co jste říkal o vědecké radě. Vědecká rada z devadesátého osmého roku doporučila zásahy nebo vyhnout se zásahům na osmdesáti procentech prvních zón. Žádost, která byla podána na zásahy proti kůrovcům v tom roce, se týkala asi pětadvaceti procent území prvních zón, čili velmi se blížila tomu limitu, který stanovila rada parku.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Reálná asanace..., protože rok dopředu nelze dobře předvídat, které, které lokality ten kůrovec napadne, tak samozřejmě ta žádost je vždycky o něco širší než reálná realizace. Realizace těch zásahů, která se provedla, a ten devadesátý osmý rok byl nejhorší, se pohybovala pod tím limitem dvaceti procent, kde ty zásahy byly povoleny. V současný době se..., a tak to rok od roku klesalo, v současný době, když o tom pan Vlašín mluví, kromě tý jediný první zóny, kde je problém, kde to navazuje na Bavorsko, se stromy, který se pokácí, dají spočítat na prstech jedný ruky, jedná se asi o tři zóny. Čtyři kubíky, vy říkáte kubíky, můžu mluvit..., vy nám vytýkáte kubíky, můžu mluvit ve stromech.

Jana Klusáková, moderátorka

Mluvte laskavě, protože my si neumíme pod kubíkem představit...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

No, když vám řeknu, když vám řeknu strom, tak ten strom může být malej nebo velkej a to není úplně jedno.

Jana Klusáková, moderátorka

Přece jenom je to...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Takže budu mluvit...

Jana Klusáková, moderátorka

... pro laika lepší představa.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... budu mluvit ve stromech.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Na Modravě v jedné první zóně byly pokáceny asi tři stromy, na Smrčině bylo pokáceno asi osm stromů a na Strážným, to je první zóna, která je přímo exponovaná transportu kůrovce z bavorského parku z tý doznívající části, tam se to opakuje periodicky, tak tam bylo pokáceno asi čtyřicet nebo padesát stromů, když nechci říkat kubíky, protože...

Jana Klusáková, moderátorka

Jasně. A já vám, pánové, to bych se chtěla zeptat vás, pane doktore Vlašíne...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Čili zdaleka ne, podotknu, zdaleka ne tedy těch dvacet procent, o kterých pan Vlašín mluví. A když říká, že vykácíme všecky v první zóně, tak je to naprosto nesmysl.

Jana Klusáková, moderátorka

No, ale teď hodláte v té první zóně vykácet, říkáte, kolem toho tisíce.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Hodláme, my jsme vyznačili napadený stromy...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... a je na ministerstvu, aby tedy v rámci metodického vedení řeklo, jak se máme zachovat. Jestliže...

Jana Klusáková, moderátorka

K ministerstvu se hned dostaneme, ale já se vás zeptám, pane Vlašíne, co se stane, pokud tam stromy napadené kůrovcem zůstanou? Hrozí, že park zahubí sám sebe, jak varuje jeho ředitel Ivan Žlábek?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Ne, to naprosto nehrozí. Samozřejmě, že pokud zůstanou stromy napadené kůrovcem...

Jana Klusáková, moderátorka

Tak když tam takový strom zůstane, ten kůrovec žere, žere...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Žere, vylíhnou se noví brouci...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

A samozřejmě v geometricky větším počtu napadnou sousední stromy. Tohle je jev, který..., v tom se asi shodujeme...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

V tom se shodujeme.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... tam není rozpor, ale my tvrdíme a většina vědecké veřejnosti tvrdí, že tohle je přirozený jev. Ostatně kůrovec, tedy lýkožrout smrkový se smrkem tady žijí spolu několik milionů let a nevyhubily se.

Jana Klusáková, moderátorka

Promiňte, a ten strom, který je tak rozežraný zevnitř, tak co se s ním stane? On uschne?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Ten strom, ten samozřejmě uschne, stromy umírají vstoje, a to je jejich důstojná smrt v národním parku. Ostatně ony dřív nebo později, žádný strom nežije navěky.

Jana Klusáková, moderátorka

A on uschne, teď zafouká nějaký silnější vítr...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

On se zlomí, zlomí se mu špička, potom se mu ulamují jednotlivé větve, opadá kůra a posléze v průběhu pěti, deseti let ten strom padne.

Jana Klusáková, moderátorka

A to v tom neobhospodařovaném lese, to je tam takhle v pořádku?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

To je tam naprosto v pořádku, a to je přesně to, co tam chceme.

Jana Klusáková, moderátorka

A vy to tam tak nevidíte v pořádku, pane náměstku?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Helejte, pokud jsou ty lesy, který se takto ponechají, blízký přirozenýmu stavu...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... tak je to v pořádku a tam ani my kůrovce neděláme.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Když se půjdete podívat na pralesovitý zbytek Medvědice, když se půjdete podívat na Spáleniště a další první zóny, který jsou ve svý skladbě blízký té přirozené, tak se tam asanace kůrovcem nedělá. Ale jestliže šedesát procent Šumavy původně byly..., převládaly smíšené lesy, převládaly listnáče...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... a dneska je to čistej smrk a ten smrk prostupuje až do obecních lesů, do cizích majetků, jde až do oblasti obcí, tak je to holá nezodpovědnost. A musím říct, že když mluvíme o tý zkáze národního parku, jo, musím říct, že každý vyhlášení velkoplošného chráněného území je svým způsobem politický akt. Společnost se tím zříká určitých požitků, hmotných požitků z tohoto území.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Naprosto souhlasím.

Jana Klusáková, moderátorka

No, to jistě, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

A jde teďkom o to, jak je nadefinována nebo jak je deklarována, jak je deklarováno poslání toho území. U nás je to ve vládním nařízení, kterým se zřizuje národní park v paragrafu dvě, a tam nikde, ani v tomto nařízení, ani ve sto čtrnáctce a ani v těch kritériích IUCN, která mají obecnou platnost, o misi můžeme mluvit třeba později, není...

Jana Klusáková, moderátorka

To je ten Světový svaz ochrany přírody.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Světový svaz ochrany přírody.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nikde není řečeno, že tato území mají být striktně bezzásahová, krom toho i IUCN...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Ale proč lžete, to není pravda.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nechte mě dopovědět. Krom toho i IUCN připouští přechodnou dobu zhruba třiceti let, kdy se mohou ta pozměněná území přibližovat zásahy tomu přirozenému stavu.

Jana Klusáková, moderátorka

Pánové, teď už nastal čas, kdy jsou zvyklí začít telefonovat naši posluchači a tak dovolte, abych se vás ještě zeptala, možná naivně. Jak jsem pochopila, tak vám jde oběma v podstatě jaksi o totéž. Vám jde o to, aby Národní park Šumava, aby byl v pořádku snad, ne? Nemůžete se vy za ty vědce a vy za správu parku, nemůžete se nějak domluvit?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

O to se pokoušíme už zhruba deset let a jako já jsem taky trošku naivní, takže jsem teprve letos pochopil, že to absolutně není možné. Správa totiž parku národního Šumava o žádnou dohodu vůbec nestojí. Jenom bych to dokumentoval jedním faktem. Před čtyřmi lety byla blokáda v Trojmezenském pralese, který tady pan Zatloukal označil jako ten zbytek přirozeného porostu. Argumentovalo se s tím, že dojde ke katastrofě. Běžte se tam podívat, radím to všem posluchačům, běžte se tam podívat, k ničemu takovému nedošlo. Ve všech prognózách, které správa vyslovila, se hluboce mýlila, hluboce se mýlila. Ten kus toho národního parku díky blokádě zůstal zachován a zůstal mu zachován pralesovitý charakter.

Jana Klusáková, moderátorka

Souhlasíte?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nesouhlasím. Byly dvě takto těžká území, o kterých se rozhodovalo zasáhnout nebo nezasáhnout, Smrčina a Trojmezí. Na Trojmezí se blokádou ukončily zásahy v devadesátým devátým roce. Když doporučujete, aby se tam šli posluchači podívat, i já jim to doporučím, mohou se tam podívat velmi jednoduše z cesty, která vede na Jelení vrchy, když půjdou dopoledne, uvidí to, tam uvidí území cirka kolem dvou set hektarů, který je z osmdesáti procent suchý a ten rozpad pokračuje. Podobná situace je pod Třístoličníkem. Čili já bych se tímto způsobem zachraňovat nechat nechtěl. A když se podíváte na Smrčinu, kde se zásahy udělaly, tak tam dneska nebo v letošním roce bylo napadeno osm stromů.

Jana Klusáková, moderátorka

A poslední velice stručná otázka ode mě. My máme ministerstvo životního prostředí, ministrem je pan Libor Ambrozek, jaký je jeho názor?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Jeho názor je nekácet v prvních zónách. Mluvil jsem s ním nedávno a jeho názor je v tomhle ohledu jednoznačný.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Já nebudu citovat pana ministra Ambrozka, protože mi to nepřísluší, ale pan ministr Ambrozek v první zóně padesát osm byl, napadený stromy a množství kůrovců tam viděl a domnívám se, že tak, jak se..., jak...

Jana Klusáková, moderátorka

A vyslovil se jednoznačně na místě?

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Nevyslovil se, nevyslovil se jednoznačně nebo netroufám si, netroufám nebo nepovažuju za solidní ode mě, abych tady pana ministra tlačil do nějaký, do nějaký pozice, to, co tam říkal. Je na ministerstvu, aby se vyjádřilo, má na to dneska zhruba ještě asi týden v rámci metodického vedení tak, jak dohoda byla.

Jana Klusáková, moderátorka

Vážení posluchači, hovoříme o kůrovci na Šumavě. Je 18.43, vy teď můžete telefonovat a k dispozici máte dvě čísla – 221552155 a 221552255. My se těšíme na vaše telefonáty. Proti mně ve studiu Radiofóra sedí inženýr Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava a doktor Mojmír Vlašín, mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě. Vítáme prvního posluchače, dobrý večer.

posluchač

Dobrý večer, tady Šnyrch, Liberec.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

posluchač

Paní Klusáková, já nejsem ani lesák, ani přírodovědec, takže týhle problematice nerozumím, ale jak tak vidím vývoj v tomhle tom státě, tak mi to velice začíná připomínat nebezpečně problém, problém obchvatu Plzně, kdy se mluvilo o tom, že to musí vést tímhle tím směrem, protože tam jsou nějaký vzácný žáby nebo kytky. A pak jsem se dostal k informaci, že to bylo úplně jinak všechno, protože místní zastupitelé předpokládali, že tady tudy půjde ten obchvat, za hubičku skoupili pozemky s vidinou obrovskejch zisků, proto to potom prosazovali, že to musí vést právě tudy a ne druhou stranou, kde by to bylo výhodnější. Pak není problém podplatit si nějaký ekology, kteří i v dobré víře dostanou sto tisíc na nějakou kampaň a budou za to boxovat v dobrý víře třeba i, jo. Takže já mám dojem, že tady nejde vůbec o nějakého kůrovce, ale pouze o obrovský zisky pro někoho.

Jana Klusáková, moderátorka

Děkujeme, pane Šnyrchu.

posluchač

Já taky děkuju.

Jana Klusáková, moderátorka

A poprosíme dalšího, prosím.

posluchač

No, dobrý podvečer, posluchač z jižní Moravy. Já bych se pana Vlašína zeptal, kolik vědců zastupuje, ale kdyby tak mohl říct pravdu. A za druhé ani se nedivím, že se s nikým nemůže domluvit, protože když poslouchám jeho výrazy a způsob jaksi jednání, tak zkrátka nedivím se tomu. Děkuji.

Jana Klusáková, moderátorka

Promiňte, mohl byste se nám představit?

posluchač

Moje jméno je Jan Veleba. Děkuji.

Jana Klusáková, moderátorka

Děkujeme, pane Velebo. A poprosíme dalšího posluchače, ten už je třetí. Prosím.

posluchač

Dobrý podvečer, Jan Kukačka. Prosím vás, jako malej kluk jsem chodil po Boubíně a říkalo se tomu prales, byl vynechán. A druhá poznámka je, že když se někdo ohání paragrafy, tak víme, že ne vždycky jsou ty paragrafy špatné, takže by skutečně měla bejt reprezentativní odborná diskuse, ne takhle, že se dva hádaj, tvrzení proti tvrzení. Ale chci se zeptat na jednu věc. Za socialismu, já si pamatuju na socialismus, Česká republika, Československá republika platila NDR za to, že tam znečišťuje životní prostředí a že tam prostě hynou stromy, žloutnou listí a podobně. Jestli, když je nějaká takováhle kalamita, jde zjistit kde vznikla jako, protože to je jako nemoc, je to přenosný, jo? A tak prostě i určitý třeba náhrady, pokud to vzniklo v Německu a přeneslo se to k nám a jaký existuje stanovisko Evropský unie v boji prostě proti kůrovci třeba chemickým způsobem a podobně.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, děkujeme vám. Na shledanou.

posluchač

Na shledanou.

Jana Klusáková, moderátorka

A poprosíme čtvrtého posluchače, prosím.

posluchač

Haló.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

posluchač

Dobrý den, Tábor, ale to je jméno, volám z Prahy, jo?

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, pane Tábore.

posluchač

Prosím vás pěkně, já vás tady poslouchám a tak bych rád věděl jednu věc. Mně to připadá, jakože ta Šumava, já jsem tam jako mladej, mně je šedesát let, jezdil a viděl jsem prales a já nevím, Vltavu a pramen, takovýhle věci. Ale nicméně mně to připadá, jakože je Šumava pupek světa a že my neumíme si poradit s některými odborníky v celým světě. To přeci není jenom specialita Šumavy, anebo na pět kilometrů dál je úplně někde totéž a tam nic není, tam nejsou problémy. A teď ještě ty vědci versus lesníci. Jako není tam nějaký arbitr, který by teda jako poradil co s tím? Jako kdyby bylo referendum o Šumavě, jako co s tím, kácet, nekácet, já bych nevěděl, co mám na to říct. Takže existuje teda někdo, kdo by jako byl nějakým arbitrem nad námi a...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, ano.

posluchač

... řekl ano nebo ne, lze nelze a proč to ano a proč to ne? Já si ještě pamatuju pana Justa teda, kterýho bohužel jsem měl velice rád a když tam byl někdy, jestli byl za vědecký nebo za myslivce, nevím, ale ten mě velice jako zklamal a vím, že tohle takhle to asi tak nejde dělat, že jo, samozřejmě, no. Tak se jenom chci zeptat jako, jestli existuje nějaká možnost, že by někdo nad těmito dvěmi institucemi rozhodl tak nebo tak.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, ano.

posluchač

Děkuju. Na shledanou.

Jana Klusáková, moderátorka

My vám také děkujeme, pane Tábore. A rovnou odpovíme panu Táborovi, vážení hosté. Ten se ptá, jestli existuje nějaký arbitr, někdo nad těmi vašimi jaksi dvěma skupinami, dejme tomu, kdo by rozhodl, anebo nějací odborníci na světě někde jinde, jak to řeší, co tomu říkají?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Já bych to zkusil rovnou říct.

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, mluví pan doktor Vlašín.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Já už jsem tady zmínil, že tady byla, že tady byla mezinárodní mise IUCN, což je Světový svaz ochrany přírody, který byl sem pozván ještě předchozím ministrem Kužvartem, ovšem přijeli až za ministra Ambrozka. Měli tady..., téměř týden se pohybovali v terénu. Potom měli půl roku na zpracování své závěrečné zprávy a je to prestižní organizace, kde i Česká republika je členem a tuto instituci jako právě arbitra si sem pozvala. A závěry této mise se dají vysvětlit těžko jinak, než tak, že v prvních zónách v národních parcích se prostě kácet nemá, protože to je v rozporu se základním posláním národního parku.

Jana Klusáková, moderátorka

Ale to je pouze doporučující stanovisko, že?

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

Je to doporučující stanovisko. My jsme...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Mohu se k tomu vyjádřit?

Jana Klusáková, moderátorka

Samozřejmě, slovo má pan náměstek, ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Tak za prvé IUCN není jediným arbitrem, pan Vlašín tady zmiňoval například i ramsarskou misi. Tam třeba zdaleka nebylo takhle jednoznačný stanovisko, tam se počítalo s tím, že...

Jana Klusáková, moderátorka

To je taky nějaká mezinárodní odborná...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

To je..., Ramsarská dohoda je dohoda o mokřadech a protože na Šumavě jsou významné mokřady, tak právě v tomhle tom sporu tady byla ramsarská mise, která samozřejmě doporučuje ochranu těch mokřadů, ale na druhé straně nedospěla k závěru, že to, co se tam dělo, by mokřadům uškodilo a připustila to, že po určitou dobu tam ty zásahy jsou možný s tím, když tam bude cíl...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

To je lež.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

No, pane Vlašíne...

Jana Klusáková, moderátorka

Pánové, s váma je to těžký, vy se nedohodnete a já...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

On totiž pan Zatloukal neustále lže do mikrofonu.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Jak já, jak já..., pane Vlašíne, vy soustavně používáte polopravdy, zkreslujete a napadáte mě tady invektivami. Vy jste mluvil o misi IUCN, že se pohybovala týden v terénu, oni byli jeden den u nás a půl dne v Bavorsku a za tu dobu, za tu dobu měli udělat nějaký doporučení, to doporučení udělali, zdaleka není tak jednoznačný, jak vy říkáte. Ministerstvo životního prostředí, který by mělo být tím finálním arbitrem v této otázce, nad touto problematikou pracuje a hledá cestu, jakým způsobem to vyřešit tak, aby naplnilo kritéria IUCN a nebyl z toho karambol třeba v regionu, protože jsme se nestačili zmínit o obcích, který tam samozřejmě nejsou pominutelným faktorem a o soukromých majetcích a tak dále. Já se domnívám, že legitimním autorem..., legitimním arbitrem v tomto sporu je ministerstvo životního prostředí, které má, které má v podstatě metodické vedení.

Jana Klusáková, moderátorka

Ale nemůžete, pane náměstku, přeci jenom v tomto případě, když se odvoláváte na ministerstvo, nemůže popřít, že pan ministr Ambrozek má docela jednoznačný názor, a totiž nekácet.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Já bych byl velmi rád, kdyby..., kdybychom v tomto počkali na doporučení ministerstva, které přislíbilo před týdnem, že se vyjádří do čtrnácti dnů. Velmi nerad...

Jana Klusáková, moderátorka

Tak počkáme.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

... tlačím někoho do kouta tím, že mu vkládám do úst jeho názory, aniž mu dám možnost, aby se se situací dobře seznámil.

Jana Klusáková, moderátorka

Já se snažím nevkládat, ale já jsem to všude možně četla.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

I já jsem to všude možně četl, ale pan, pan ministr v podstatě se dostal k téhle té problematice v detailu a v reálu teprve vlastně asi před čtrnácti dny nebo před třemi týdny.

Jana Klusáková, moderátorka

Tak pojďte ještě v rychlosti. Pan Kukačka se ptá v podstatě ve své dlouhé otázce, kde to vzniklo, jestli lze zjistit lokalitu.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

To lze zjistit velmi jednoduše. Problém vzniknul v osmdesátém čtvrtém roce v bavorském parku národní les..., v bavorském národním parku, kde bylo ponecháno sto sedmdesát hektarů polomu k tomu, aby postupně vylítly. Zprvu to vypadalo relativně nadějně, ale od devadesátýho pátýho roku se ta situace zlomila a od tý doby se masivně šíří kůrovec do Národního parku Šumava i ve směru převládajících větrů. A jak pan Vlašín říkal, že v Bavorsku kalamita skončila, skončila i u nás nebo teda gradace kůrovce, tak to je svatá pravda a hlavně proto, že teda právě ten bavorský park byl zdrojem a tam skončila gradace, když v podstatě padly kůrovci za oběť horský smrčiny. Teď dohořívají ty poslední zbytky.

Jana Klusáková, moderátorka

Pan Veleba z jižní Moravy se ptá, kolik vědců, pane doktore Vlašíne, zastupujete.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

No, tak já bych to rozdělil na dvě části. V téhle fázi vyzvalo šest vědců k tomu, aby se zablokovalo kácení, čili k nenásilné blokádě kácení v konkrétní první zóně pramene Vltavy. Tam zastupuji v podstatě včetně sebe šest lidí. Ale mohu-li se opřít o petici podepsanou více než stovkou českých vědců, tak v tomto případě se cítím být zástupcem teda více než stovky špičkových vědců. Musím říct, že proti kácení byl bývalý ředitel botanického ústavu, ředitel entomologického ústavu a...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, kapacity, já jsem to četla,...

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... kapacity z celé...

Jana Klusáková, moderátorka

... kapacity z Akademie věd.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

... řady velmi relevantních institucí, které se přímo problémem zabývají.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Já vám můžu říct..., jmenovat jiný vědce, kteří měli jiný názor. Můžu jmenovat profesora Jeníka z Karlovy univerzity, můžu jmenovat profesora Mrkvu z lesnický fakulty, můžu...

Jana Klusáková, moderátorka

Jistě, ten problém není zdaleka černobílý.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

To není zdaleka jednoduchá záležitost...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

A pokud se pan Vlašín ohání tou, tou peticí, kterou podepsalo sto vědců, tak mezi nimi byli i lidi, kteří se nestačili divit, že se jejich popis na tý listině objevil.

RNDr. Mojmír Vlašín, tiskový mluvčí vědců odsuzujících kácení napadených stromů na Šumavě

To je sprostá lež dokonce.

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Můžu vám ty lidi jmenovat, doktor Pokorný.

Jana Klusáková, moderátorka

Přátelé, dovolte, abych na závěr velmi krátce citovala z recenze Jiřího Hulcra na knihu Václava Skuhravého Lýkožrout smrkový a jeho kalamity, recenze vyšla v pátém čísle časopisu Vesmír. „Otázka nemá znít, jak zabránit kůrovcovým kalamitám, protože ty jsou v horských lesích stejně patřičné jako hřadující tetřevy, otázka zní, do jaké míry jsme ochotni dovolit přírodě okovy. Chceme-li mít temné hvozdy, budeme muset s obrovskými náklady potlačovat jejich nerozlučnou část armádě lýkožroutů. Chceme-li upřímně přírodu bez zásahů, vraťme jí stromy, které jsme jí vzali, kopytníky a vlka a uvidíme.“ Děkuji vám srdečně, vážení přátelé, že jste přišli do tohoto silně kontroverzního pořadu. Našimi hosty byli a hned to tady přečtu, už jsem z toho celá zmatená...

Ing. Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava

Vladimír Zatloukal...

Jana Klusáková, moderátorka

Ano, náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava, Vladimír Zatloukal a Mojmír Vlašín, mluvčí vědců, kteří odsuzují kácení napadených stromů na Šumavě. Dobrý večer, šťastný dojezd těm, kdo nás poslouchají na cestách přeje Jana Klusáková.