Kalamitní štáb NP Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Kalamitní štáb NP Šumava
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-17
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Ke dni 15.3. 2010 je v lesích v majetku Správy NP a CHKO Šumava v letošním roce vytěženo 4007 m3a vyznačeno 2304 m3

I v těchto nepříznivých povětrnostních podmínkách lesní personál jednotlivých územních pracovišť na lyžích, či sněžnicích, vyznačuje kůrovcem napadené stromy a eviduje je prostřednictvím přístroje G1, kterým zaznamená napadený strom podle souřadnic s pomocí GPS do porostní mapy. Prostřednictvím internetového programu Lesis je pak podle zákona o veřejných zakázkách vyhlašován minitendr na provedení těžby a asanace kůrovcem napadeného dříví. Jedná se o moderní způsob evidence a následné asanace kůrovcem napadených stromů v návaznosti na urychlené zpracování.

Kalamitní štáb, který byl rozhodnutím ředitele a po souhlasu MŽP zřízen, má 15 členů, včetně zástupce MŽP ČR. Dvanáct z nich je absolventy lesnických vysokých škol, dva střední lesnické školy, jeden člen, který garantuje právní záležitosti, je právník. Šest členů kalamitního štábu je zároveň vlastníkem lesa (státem) jmenováno ze zákona o lesích odbornými lesními hospodáři. Současně kalamitní štáb spolupracuje externě s Lesní ochrannou službou pro Českou republiku.

Je tedy zřejmé, že v kalamitním štábu pracují lesníci s dlouholetou zkušeností s řízením lesního provozu a s vývojem lesních ekosystémů na Šumavě. Většina z nich má i zkušenosti z kůrovcových kalamit v minulých desetiletích. Není proto třeba do jednání kalamitního štábu zasahovat ze strany politiků, počínaje komunální úrovní. Písemné konstruktivní připomínky však rádi na jednáních kalamitního štábu projednáme.

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava