Krádeže dřeva z NP Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Krádeže dřeva z NP Šumava
Author Radek John, Stanislav Motl
Date 2002-06-25
Source TV Nova
Genre televize
Respondent Jaromír Bláha, Zdeněk Kantořík, Petr Ješátko, Ivona Matějková, Ladislav Krátký, Ivan Žlábek, Ladislav Miko, Alena Václavíková

Na vlastní oči

Radek John, moderátor

Pokud vstoupíte do první zóny šumavského národního parku a cokoli tam vezmete, počínaje borůvkami a konče dřevem, spáchali jste nikoli přestupek, ale rovnou trestný čin a měli byste jít do vězení. Narušili byste totiž celý ekosystém – les obnovující se bez zásahu lidské ruky. Problém je, že v první zóně je nejkvalitnější dřevo – rezonanční smrky, za které lze získat desítky tisíc korun. Zloděje to tedy láká a je jim jedno, že jejich chování odporuje Evropské úmluvě o chráněných krajinných oblastech a co na to policie?

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Správa národní parku i celé ministerstvo se brání tomu, aby mohla veřejnost vidět, jak se skutečně v prvních zónách kácí, anebo nekácí, krade, anebo nekrade.

Zdeněk Kantořík, tiskový mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Na ploše přes pět set kilometrů čtverečních to dříví těžko můžete nechat hlídat ochrankou. Na to prostě správa nemá prostředky. To nejde.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Když mi státní zástupce řekne, že se jedná o politickou věc, že ví, o co se jedná, ale jde o politickou věc, tak, pánové, jestli je zlodějina v tomto státě politická věc, tak je to opravdu na emigraci.

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Jsme na té mýtině, na „Ztracené slati“, kde jsem na podzim objevila, že u padesáti osmi pařezů chybí lukrativní kmeny, čili že tady prostě se ztratilo dřevo a právě v té první zóně má veškeré pokácené dřevo zůstat ležet.

Stanislav Motl, redaktor

Pro vysvětlení, dřevo pokácené v první zóně národního parku musí podle Evropské úmluvy, a také v duchu našich zákonů zůstávat na místě, aby se tu dále rozkládalo a umožnilo tak přirozenou obnovu lesa. Odtěžení kmenů z těchto míst je nelegální a trestné.

Ing. Ladislav Krátký, Česká inspekce životního prostředí České Budějovice

My jsme provedli šetření, kde se skutečně potvrdilo to, že některá dřevní hmota, asi tak zhruba, dá se říci, pětadvacet kubíků se ztratilo, nebyly nikde nalezeny žádné stopy po přibližování, takže se odhadovalo, že s největší pravděpodobností mohlo dojít k přiblížení vrtulníkem.

Stanislav Motl, redaktor

Případem „Ztracené slatě“ se začala zabývat policie v Kašperských Horách. Výsledky vyšetřovatelů po několika měsících práce jsou natolik pozoruhodné, že jsme se rozhodli celý případ v duchu toho, jak ho policisté postupně objasňovali, sami zrekonstruovat.

Tady mám mapu, abych nezabloudil, to je vlastně kompas, že jo? To není mapa.

osoba

Kompas.

Stanislav Motl, redaktor

To je kompas. Jsme vybaveni, abych nezabloudil jako ti dřevorubci, že jo.

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Podle protokolů oni ti vazači vycházeli z této křižovatky. Tady je první zóna a „Ztracená slať“ vyšrafovaná, odkud se ztratilo dřevo. Ti vazači měli podle protokolu vycházet odsud a zabloudili tady někde v té první zóně.

Stanislav Motl, redaktor

Tak, někde tady podle policejních zjištění usilovně bloudili 20. září 2000 dvě skupiny vazačů – celkem čtyři lidé, kteří v tomto kraji vyrostli a měli by tu znát skoro každou pěšinku, ale zabloudili jako já teďka, no, měli asi nějaký špatný den.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Jestliže si policie jedenáct měsíců nevyslechne řádně svědky, nezabezpečí si prvotní evidenci, lesní hospodářskou evidenci a po jedenácti měsících má na to dokonce soudního znalce, jehož syn kupuje dřevo z národního parku, tak jako já takovéto věci ani nehodlám komentovat.

Stanislav Motl, redaktor

Bohužel šéf policie v Kašperských Horách s námi nechtěl na kameru vůbec hovořit. Naštěstí jsme získali policejní protokoly a při bloudění šumavským lesem jsme si čím dále více uvědomovali, jak obtížnou práci museli vyšetřovatelé z Kašperských Hor vynaložit. Kmeny, které tady v první zóně vazači objevili, byly označeny jasně červenou barvou, jenomže vazači podle policejních vyšetřovatelů tu barvu jaksi přehlédli. Možná byli po tom bloudění lesem tak hrozně unaveni, že začali automaticky navazovat ty kmeny na vrtulník, který se tu znenadání, možná náhodou objevil.

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Jsou to lokality, kde dříve bylo těženo vysoce kvalitní dřevo, včetně dřeva rezonančního a tam potom ty ceny, za které se prodává, jsou několikanásobně až několikadesateronásobně vyšší.

Stanislav Motl, redaktor

Za kolik se může třeba prodat takový kmen toho stromu třeba z té první zóny, třeba z té „Ztracené slatě“?

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

No, pokud to bude, říkám, kulatina, třeba ta trojka áčko, že je to okolo dvou tisíc, ale pokud to bude třeba loupačka, že jo, na dýhu, to znamená okolo pěti tisíc, a pokud to bude rezonance, tak ještě více, že jo.

Stanislav Motl, redaktor

Je známo, že právě v prvních zónách Národního parku Šumava se hojně vyskytuje vzácné rezonanční dřevo, jehož cena se pohybuje v hodnotě desítek tisíc korun za kubík a když se toto dřevo podaří vyvézt za hranice, jeho hodnota stoupá ještě výrazněji.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Celník zkontroluje jenom množství dřeva, no, a to projde hranicí a projde to, řekněme, jako kulatina béčko, že jo, nebo áčko, že jo a ve skutečnosti to může být loupačka, to znamená to dýhárenské, no a tam se teprve v Německu zhodnotí. Proto Němci dneska mají nadbytek, že jo i resonančního dříví a jako, pokud vím, tak tady v této části Německa takové množství nerostlo, že jo.

Stanislav Motl, redaktor

Vrtulník odletěl a dřevo zmizelo. Nikdo neví kam, prostě bylo fuč a teď přichází další zajímavé překvapení. Podle dokladů firmy Aero Centrum Mělník, které vrtulníky provozuje, tu v onu inkriminovanou dobu, kterou uvádí hajný i vazači, tu vlastně žádný vrtulník nelétal, takže, kam to dřevo zmizelo? Asi v nějaké černé díře. Ať to zní jakkoli zamotaně, dřevo muselo zmizet pouze pomocí vrtulníku a vrtulník musel kmeny odnést na konkrétní skládku, odkud jsou kmeny odváženy auty konkrétních těžařských společností a o tomto všem musí vědět hlavně konkrétní lesník, který má celý úsek na starosti.

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava /natočeno v srpnu 2001/

Je několik možností, že jo, jestli to ukradl hajný a jestli to prodal na krov, nebo jestli, a teď se ho nechci dotknout, jo, nebo jestli si to ukradl někdo z té firmy, nebo co se s tím vlastně stalo.

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Je tam jednoznačně rozpor mezi výpovědí lesníka, který zezačátku tvrdil, že sem vrtulník nelétal, pak tvrdil, že tam létal, pak správa dodala mapku, kde ukázala, kde létal, a pak předala výrobní /nesrozumitelné/ lístky, kde je napsáno, že sem vrtulník ve skutečnosti vůbec nelétal.

Stanislav Motl, redaktor

Pan Hajný nás pochopitelně velmi zajímal, ovšem nebyl dlouho k zastižení a když se konečně objevil, odmítl se s námi bavit, nanejvýš jen telefonem.

osoba, M. S., hajný Lesní správy Modrava

Je to předmětem líčení policie, takže si myslím, že já nejsem kompetentní ani se k tomu nějak vyjadřovat.

Stanislav Motl, redaktor

A nevíte, kde to dřevo skončilo tedy, když ten vrtulník to tedy odnesl?

osoba, M. S., hajný Lesní správy Modrava

No, to říkám, to je těžké, protože se dělají inventury a žádné přebytky nevznikly.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Každopádně to dřevo ze „Ztracené slatě“ muselo být ukradeno, protože jestliže mám hospodářskou evidenci řádně, mám výkazy skladu dříví řádně, takže jestliže někde vytěžím nebo přiblížím navíc deset kubíků, tak mi někde musí přebýt. To je přeci nesmysl, takhle nemůže nikdo argumentovat.

Zdeněk Kantořík, tiskový mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

On dodneška tvrdí, že je tam neposlal, vazači tvrdí, že je tam poslal, takže dopadlo to tak, že skutečně přišel o několik desítek tisíc, tvrdí, že to ale jeho chyba nebyla. Je to těžko posoudit, je to tvrzení proti tvrzení.

Stanislav Motl, redaktor

A oni tedy, myslíte, že ty vazači tam šli omylem do té první zóny, že se tam dostali omylem podle vašeho názoru?

osoba, M. S., hajný Lesní správy Modrava

To já nevím, to je třeba se zeptat jich.

Stanislav Motl, redaktor

A tak jsme se dvou ze čtyř vazačů zeptali a ukázali jsme jim i protokol s výsledky policejního vyšetřování. Byli notně překvapeni hlavně proto, že policisté, kteří předtím tyto lesní brigádníky vyslýchali, je se svými závěry vůbec neseznámili. „Hajný vazačům neukázal hmotu, která měla být pod vrtulník přivázána a následně přiblížena na skládku. Ze strany vazačů poté došlo k omylu a tito přivázali pod vrtulník hmotu z první zóny číslo 55 z porostní skupiny 46 AB „Ztracená slať“, která byla poté přiblížena na jednu ze skládek Lesní správy Modrava.“

osoba, vazač Lesní správy Modrava

To je nesmysl, že bychom si spletli dřevo z první zóny...

Stanislav Motl, redaktor

Tak oni to tedy špatně ti policisté vyšetřili tedy?

osoba, jeden vazač Lesní správy Modrava

Takhle to vyplývá, že jsme my blbci a že jsme to tam...

osoba, druhý vazač Lesní správy Modrava

Že jsme to my ukradli, no, tedy vlastně.

Stanislav Motl, redaktor

No, oni to takto říkají.

osoba, první vazač Lesní správy Modrava

To není pravda, protože my jsme vždycky tahali dřevo jenom z první zóny, tedy z první zóny, z druhé zóny.

Stanislav Motl, redaktor

Takže vy vlastně tohle naprosto popíráte, co ti policisté tady napsali?

osoba, první vazač Lesní správy Modrava

No, když to takto vidím, tak jako popírám, to jako nemůže být pravda, no. To už si udělali podle svého zase.

Stanislav Motl, redaktor

Ti policisté?

osoba, první vazač Lesní správy Modrava

Aby si to nějak uzavřeli už konečně.

Stanislav Motl, redaktor

Asi jo, no.

Dr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Zmizelo dřevo z první zóny, nenašlo se dřevo, adekvátní množství dřeva ve druhé zóně, lesník to neumí vysvětlit, neumí vysvětlit ani, která firma si to dřevo v té době kupovala, a policie to celé uzavřela, jakože se to vlastně nic nestalo, že k žádné krádeži nedošlo, přestože to dřevo chybí.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Ty nitky vedou daleko výše. No, přeci, kdyby kradl hajný a byl obohacovaný, tak už ho dávno zavřou. Přeci si žádný vedoucí pracovník nenechá zloděje pod sebou.

Stanislav Motl, redaktor

Takže on někoho může krýt, jo, ten hajný třeba?

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

No, podívejte se, v Národním parku Šumava, na Šumavě tím pádem, když ztratíte práci, že jo, park je jediným zaměstnavatelem, tak vlastně se můžete stěhovat.

Stanislav Motl, redaktor

Sečteno a podtrženo, Správa Národního parku Šumava uložila lesníkovi, který se dnes na nic nemůže upamatovat, pokutu ve výši tří set tisíc korun a ekologové z Hnutí Duha, kteří na krádež upozornili, mají od té doby zákaz vstupovat do prvních zón národního parku zřejmě proto, aby, probůh, zase nějaké krádeže dřeva neobjevili.

A byl to ojedinělý případ, nebo takových případů bylo více u vás?

Ivan Žlábek, ředitel Správy Národního parku a CHKO Šumava /natočeno v srpnu 2001/

Já nevím o dalším.

Stanislav Motl, redaktor

Jak se ale za pár měsíců ukázalo, vůbec nešlo o ojedinělý případ, i když Ivona Matějková, botanička z Jihočeské univerzity musí, aby objevovala další krádeže dřeva, pátrat na vlastní pěst, často pod pohrůžkami některých představitelů těžebních společností.

My tam půjdeme načerno, jo, tím autem? Nesmí nás chytnout, ne?

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Jasně.

Stanislav Motl, redaktor

A když nás chytnou?

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Tak pokud už to budeme mít natočené, tak už jsme za vodou, ale pokud ne, tak...

Stanislav Motl, redaktor

A kolik tak může být pokuta, když nás chytnou? Tisíc korun?

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

No, asi ta tisícovka.

Stanislav Motl, redaktor

Jo, jasně.

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Takže tohle je první zóna číslo 56 „Ptačí slať“ a na podzim jsem tady zjistila, že tady chybí spousta prostě kmenů a jelikož má všechno dřevo zůstávat v první zóně, tak bylo vlastně protiprávně odvezeno a nejspíš tedy vrtulníkem, protože sem se těžká mechanizace nedostane a teďka na jaře jsme to ještě monitorovali znovu a zjistili jsme tady přes stovku prostě zmizelých kmenů.

Stanislav Motl, redaktor

Předevčírem, pokud vím, tady inspekce šetřila z Českých Budějovic právě otázku „Ptačí slatě“?

Zdeněk Kantořík, tiskový mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

No, zatím potvrdilo to šetření, že se ztratilo sedm kmenů, slovy sedm, ty ostatní případy leží na okraji té slatě, respektive mimo první zónu.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

I v zápisu od té inspekce je, že je tam sto kmenů.

Stanislav Motl, redaktor

A ještě jste našli další místa takovéto v poslední době?

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Ještě další první zóny, tak číslo 50 u „Trampusova křížku“, a potom první zóna 49, to je pod „Studenou horou“, tam tedy kolem dvaceti, třiceti kmenů chybí.

Dr. Ladislav Milo, PhD., bývalý zástupce ředitele Inspekce životního prostředí ČR

Pokaždé, když jsme dostali nějakou informaci o tom, že se tam něco děje, tak se minimálně určitá část těch informací potvrdila, čili skutečně, dá se říci, že celkem pravidelně jsme řešili případy, kdy nějaké dříví chybělo, ať už v prvních nebo v druhých zónách.

Ivona Matějková, Jihočeská univerzita České Budějovice

Já si myslím, že prostě příležitost dělá zloděje a když správa parku měla vrtulníky, a to dřevo, co tady vidíte, tak to jsou většinou staré, velmi lukrativní stromy, tak spíš se nechali asi zlákat tím, že je to kvalitní dřevo.

Stanislav Motl, redaktor

Krade se dřevo na Šumavě?

Dr. Ladislav Miko, PhD., bývalý zástupce ředitele Inspekce životního prostředí ČR

Myslím, že ano.

Stanislav Motl, redaktor

A je to jako lukrativní, myslíte, toto?

Dr. Ladislav Milo, PhD., bývalý zástupce ředitele Inspekce životního prostředí ČR

No, myslím si, že lidé většinou kradou právě z toho důvodu, aby z toho něco měli.

Stanislav Motl, redaktor

Zjištění Ivony Matějkové a dalších ekologů přimělo vedení Národního parku Šumava k tomu, aby se zaměstnanci parku začali věnovat podrobné inventarizaci všech poražených kmenů v první zóně parku a kromě toho policie, která případ „Ztracené slatě“ uzavřela s tím, že nešlo o krádež, byla v těchto dnech donucena celou záležitost znovu otevřít.

Alena Václavíková, tisková mluvčí Policie ČR Klatovy

V současné době Policie ČR Kašperské Hory provádí došetření tohoto případu. Případ se chýlí ke konci, je čekáno na výslech pilota, který prováděl vlastně odvoz té dřevní hmoty. Po výslechu bude spis zkonzultován se státní zástupkyní, která spis dozoruje, a bude ve věci rozhodnuto.

Stanislav Motl, redaktor

Jestli nové vyšetřování a důkazy o tom, že krádeží dřeva v prvních zónách dramaticky přibývá, zastaví alespoň načas pachatele, se neví. Vliv těžařských skupin, ať už se na nelegálním přibližování dřeva podílejí či nikoli, je na Šumavě mimořádně velký a sahá často velmi, velmi vysoko.

Petr Ješátko, odborný lesní hospodář

Kdyby to vyvezl přímo park, tak to dřevo se zhodnotí a dostane to stát, takhle ho pod cenou vyvezou akciové společnosti a tam se můžou ukládat peníze, řeknu, v Německu, Rakousku, a pak z toho může být, možná i nějaký „Pepa z depa“, který financuje i politickou stranu.