Lidé si podle průzkumu agentury STEM myslí, že park je přínosem

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Lidé si podle průzkumu agentury STEM myslí, že park je přínosem
Author Milan Kilián
Date 2008-10-04
Source Klatovský deník
Genre tisk
Respondent

Šumava / Naprostá většina Jihočechů je ráda, že na Šumavě existuje národní park, amá za to, že ochrana přírody v kraji má mít přednost před nejrůznějšími rozvojovými projekty. Vyplývá to ze sociologického průzkumu, který v Jihočeském kraji provedla pro ministerstvo životního prostředí společnost STEM. Předseda svazu šumavských obcí František Nykles ale se závěry průzkumu nesouhlasí a poukazuje právě na to, že byl dělán na objednávku Bursíkova ministerstva.

Park je přínosem

Prvním zjištěním průzkumu je, že většina obyvatel Jihočeského kraje (85 %) hodnotí celkově existenci Národního parku Šumava pozitivně. Významná většina (77 %) Jihočechů se přiklání také k názoru, že NP Šumava je pro místní obce ekonomickým přínosem díky přílivu turistů, jen zhruba čtvrtina lidí (23 %) vidí v NP spíše zátěž bránící volnému podnikání. S tím, že je pro ekonomiku šumavských obcí park přínosem, souhlasí většina Jihočechů bez ohledu na dosažené vzdělání i politické preference.

Skoro tři čtvrtiny Jihočechů dávají přednost ochraně přírody před prosazováním dalších rozvojových projektů na úkor přírody.

Podle mínění tří čtvrtin jihočeských občanů (73 %) odvádějí ministerstvo a Správa národního parku na Šumavě dobrou práci.

Bursík je potěšen

„Jednoznačná podpora lidí žijících v jižních Čechách existence národního parku je povzbuzující. Z výroků některých regionálních politiků by se mohlo zdát, že nebýt národního parku, žili by lidé v kraji spokojeněji. Průzkum ale potvrzuje pravý opak – lidé jsou velmi rádi, že národní park mají, a zároveň jsou i spokojení s managementem národního parku, který provádí správa parku a ministerstvo životního prostředí“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Je to pro nás samozřejmě velká pocta i závazek,“ dodává ministr.

Obce nesouhlasí

Bursíkovo nadšení ale podle představitele šumavských obcí Františka Nyklese není na místě. „Nezdá se mi, že by výsledky odpovídaly skutečnosti. není vyloučeno, že oslovili v průzkumu lidi, kteří Šumavu tolik neznají,“ domnívá se Nykles. Podle něj je chybou, že zatímco v bavorském národním parku se do obcí investovaly velké peníze, na české straně Šumavy tomu tak nebylo. „Tam mají čističky, silnice a podobně, ale u nás ne. Unás obce po celých 17 let existence parku věřily, že z něj budou něco mít, ale spíše jim přináší problémy,“ tvrdí Nykles.

Kůrovec? Půl na půl

Průzkum se zabývá i letos tolik mediálně sledovanou problematikou kůrovce. „V otázce jak postupovat v lesích na území národního parku, které jsou zasaženy kůrovcem, mezi jihočeskou populaci mírně převažují zastánci současného managementu, kdy se ve vrcholových partiích hor nezasahuje kácením. Poměr je 54 ku 46 procentům,“ doplňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

A co problému říkáte vy, čtenáři Deníku? Věříte průzkumům dělaným na objednávku? Diskutujte na www.klatovsky.denik.cz

„Se závěry průzkumu, který byl dělán na objednávku Bursíkova ministerstva, nesouhlasím.“ F. Nykles, předseda svazu šumavských obcí