Miloš Picek: Zatím čekáme na stav nula, a to je malér

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Miloš Picek: Zatím čekáme na stav nula, a to je malér
Author Zdeněk Jungvirt
Date 2002-04-03
Source Prachatický deník
Genre tisk
Respondent Miloš Picek

Stachy – Nepřijetí návrhu zákona o Národním parku Šumava (NPŠ) zarmoutilo Miloše Picka, ředitele Regionální rozvojové agentury Šumava se sídlem ve Stachách. Není divu, vždyť coby místopředseda Rady NPŠ strávil desítky hodin vyjednáváním např. o pozměňovacích návrzích, které společně předložili starostové šumavských obcí a další osobnosti mající k tématu co říci. Miloše Picka jsme se zeptali:

  • Jak podle vás nepřijetí zákona o NPŠ ovlivní další rozvoj šumavského regionu?

„Určitě se vyskytnou hlasy, že neexistence zákona chod regionu neovlivní. Ano, na jedné straně lze říct, že vlak pojede dál, že obce i národní park budou žít svým vlastním životem. Problém je však v tom, že nejsou nastavené mantinely, což bude třeba stejně jednou učinit. To znamená, že zatím nebude toto území vyrůstat v nových limitech, ale bude se dále vyvíjet jakoby chaoticky. Stále čekáme na stav nula, protože vlastně v tuto chvíli nejsme na startovní čáře. A to vidím jako malér.“

  • Dokážete odhadnout, kdy bude opět příznivé klima pro projednávání nového návrhu zákona o NPŠ?

„Já si myslím, že nejméně za dva roky. Zcela určitě začne celý proces vyjednávání od samého začátku. Byl bych rád, kdyby to, co se dosud podařilo vyjednat mezi obcemi, správou parku i ministerstvem životního prostředí, bylo základním stavebním pilířem i do budoucna. Spíš si však myslím, že i ve vztahu k oběma krajům bude ta věc fungovat mnohem komplikovaněji a složitěji. Je to zase prodloužení toho nestavu, jak já to označuji.“

  • Kdo podle vašeho názoru tuto situaci způsobil? Kdo měl největší zájem na nepřijetí zákona o NPŠ?

„Jsem přesvědčen o tom, že je to práce Parlamentu, kde podle mého názoru zvítězily možná lokální, možná osobní zájmy poslanců nebo některých stran. A to je důvod, proč nebyl zákon schválen. Myslím si totiž, že tady v regionu se určité shody podařilo dosáhnout.“