Miloš Zeman káže vodu a pije víno

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Miloš Zeman káže vodu a pije víno
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-04-03
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Bývalý premiér Miloš Zeman navštívil včera Národní park Šumava. Při své, jistě působivé spanilé jízdě (letu) stačil napadnout vedení Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a vyzval k rezignaci ministra životního prostředí Martina Bursíka.

Miloš Zeman při své návštěvě národního parku shlédl jak místa s aktuálně napadenými kůrovcovými stromy, tak místa se stromy odumřelými v důsledku žíru kůrovce, které však byly napadeny v době, kdy již vykonával premiérskou funkci. V posledních dvou letech je rozvoj nových ploch se stojícími soušemi zaznamenán na ploše necelých 400 ha, což nedosahuje ani 1 % výměry NPŠ. To, že přírodní procesy v NP Šumava mohou mít za následek uschnutí částí horských smrčin, není novinka posledních dvou let. K tomuto procesu dochází po celou dobu existence NP i v podobných středoevropských parcích stejně jako v posledních 8000 letech.

Například: v letech 1992–1997 (premiérem Václav Klaus) uschlo cca 900 ha horských smrčin. – V letech 1998–2002 (premiérem Miloš Zeman) uschlo cca 600 ha horských smrčin. Vloni jsme ovšem již prvních 800 ha z let 1992 až 1997 vyřadit ze seznamu ploch se soušemi, protože zde probíhá masivní přirozená obnova a o budoucnost lesa je zde již postaráno. V konečném součtu vyplývá, že v době vládnutí pana Zemana v Národním parku Šumava uschlo skutečně velké množství stromů. Dle meteorologů byla tato léta klidná, nedošlo k žádné přírodní katastrofě. V průběhu prvního roku Martina Bursíka na postu ministra orkán Kyrill zanechal spoušť nejen v Národním parku Šumava. Populační nárůst lýkožrouta smrkového v NP Šumava je tak v posledních dvou letech dán hlavně výrazným poškozením i stojících stromů v porostních stěnách i ve vlastních porostech. Nezpracované polomy , které byly ponechávány koncepčně bez zpracování ovlivnily populace kůrovce daleko méně, než se obecně čekalo. K události podobného rozsahu, jakou orkán Kyrill bezesporu byl, za vlády Miloše Zemana nedošlo.

Jana Zvettlerová, tiskový referent, Správa NP a CHKO Šumava