Ministři podepsali spolupráci parků Šumava a Bavorský les

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Ministři podepsali spolupráci parků Šumava a Bavorský les
Author Karel Havlík, Aleš Pešta
Date 1999-09-01
Source Právo
Genre tisk
Respondent

,


V historické budově nádraží Železná Ruda-Bayerisch Eisenstein, v sále, který protíná státní hranice, podepsali v úterý ministr životního prostředí Miloš Kužvart a bavorský státní ministr výživy zemědělství a lesů Josef Miller memorandum o spolupráci mezi Správami národních parků Šumava a Bavorský les.

„Memorandum je vyvrcholením sedm let trvajících kontaktů mezi parky. Rozumíme si stále více, o čemž svědčí množství společných projektů v zájmu ochrany přírody, například propojení ekologické autobusové dopravy a navrácení rysa ostrovida do zdejších lesů,“ sdělil Právu ředitel Správy NPŠ Ivan Žlábek.

Ředitel Bavorského parku Karl Friedrich Sinner zdůraznil přínos nových projektů pro obě strany včetně česko-německého informačního centra, které bude na podzim otevřeno v historické nádražní budově.

Třiadvacet článků memoranda obsahuje zejména prohloubení dosavadní spolupráce např. vytvořením společného grémia, poradního orgánu, pracovních skupin, vzájemných výměn personálu, zlepšování podmínek pro zachování a přežití rysa, tetřeva, tetřívka, vydry aj.

Hnutí Duha v úterní tiskové zprávě přijetí Memoranda o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Bavorský les a Šumava uvítalo a podpis memoranda chápe jako počátek managementových změn, které povedou ke sjednocení koncepce ochrany přírody v obou národních parcích ve smyslu mezinárodních pravidel IUCN. Současně se ale obává, aby se podpis memoranda nestal pouhým proklamativním aktem.

Ekologové, kteří od nedělního rána bránili dřevorubcům v kácení stromů v lokalitě Smrčina v šumavském parku, v úterý dopoledne tuto akci ukončili. ČTK to řekl jejich mluvčí Jiří Koreš s tím, že blokáda pralesa Trojmezná, zahájená 27. července, pokračuje.

„Symbolickou blokádou Smrčiny jsme chtěli upozornit na to, že pokud zde nebude zastaveno kácení kůrovcem napadených stromů, propojí se dosud vykácené plochy v holiny, což v podstatě nastartuje likvidaci celého ekosystému této lokality. V blokádě pralesa Trojmezná budeme pokračovat do té doby, než zde správa parku ukončí asanační zásahy,“ zdůraznil Koreš.