Národní park Šumava je od středy součástí IZS

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Národní park Šumava je od středy součástí IZS
Author regionplzen.cz
Date 2009-05-27
Source regionplzen.cz
Genre internet
Respondent

NP Šumava se počínaje dnešním dnem stává součástí Integrovaného záchranného systému, který je nepostradatelný při řešení mimořádných událostí (požárů, dopravních nehod, havárií, atd.). Základní složky IZS měly vždy zájem spolupracovat – důvodem je dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události.

Na základě zákona o integrovaném záchranném systému byla v Kašperských Horách dne 27. 5. 2009 podepsána Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni a Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, se sídlem ve Vimperku.

ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, zastoupený ředitelem plk. Ing. Františkem Pavlasem, ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, zastoupený ředitelem plk. Ing. Lubomírem Burešem a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, zastoupená ředitelem Ing. Františkem Krejčím, se dohodly na následující vzájemné spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému. Tato spolupráce vychází z poslání všech tří smluvních stran a upravuje zásady jejich součinnosti při provádění záchranných prací při požárech, mimořádných událostech a krizových situacích, zejména v horských podmínkách, při vyhledávání osob v nepřístupném terénu, nasazení speciální techniky pro přepravu osob i technických prostředků, poskytnutí předlékařské pomoci a teplé místnosti pro soustředění evakuovaných osob.

„Jako zástupce Horské služby ČR bych rád, aby spolupráce, jako je tady na Šumavě, fungovala i v jiných oblastech České republiky. Šumava je velice dobrým vzorem,“ řekl Mgr. Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR, o.p.s.

„Záchrana života je velice důležitá, a víte dobře, že každá minuta hraje důležitou roli. Pokud strážci z národního parku přijedou k nehodě jako první a budou moci poskytnout první pomoc, mohou udělat pro záchranu života opravdu hodně,“ dodala jednatelka Vyšší odborné školy zdravotnické Bílá vločka, s.r.o. Heda Bartušková.

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, se touto dohodou stává ostatní složkou integrovaného záchranného systému podle § 4 odst.2 zákona. Výše uvedené smluvní strany se dohodly o vzájemné informovanosti a konzultacích v oblasti uzavřených vzájemných závazků. V první řadě budou důležité konzultace při tvorbě předpisů pro oblast společného zásahu všech složek i celého integrovaného záchranného systému.

Nezbytnou součástí by měla být společná cvičení mezi Správou NP a CHKO Šumava, HZS Jihočeského kraje a HZS Plzeňského kraje. Všechny strany se budou neprodleně informovat o zásadních změnách v systému povolávání, tzn. v adresáři kontaktních míst pro vyžádání pomoci. „Aktivita vzešla přímo z národního parku, to je asi ta nejcennější věc“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš.

Smysl celého projektu shrnul ředitel Správy Národního parku Šumava Ing. František Krejčí: „Hlavní přínos je ten, že zvyšujeme úroveň spolupráce s regionem a přihlašujeme se také ke spoluzodpovědnosti za bezpečnost lidí na Šumavě. A musím říci, že jsme první Správa a chráněné území, která k tomuto systémovému kroku přistoupila,“ řekl Ing. František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.