Národní park Šumava spojil starosty obcí s Hnutím Duha

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Národní park Šumava spojil starosty obcí s Hnutím Duha
Author Karel Havlík
Date 2001-09-07
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Hnutí Duha chystá ve spolupráci se starosty obcí pozměňovací návrh k chystanému zákonu o Národním parku Šumava.

Stěžejní myšlenkou návrhu je okleštění kompetencí Správy parku tak, aby zůstala pouze správním úřadem s odbornými pracovišti a strážní službou. Na rozdíl od nynějška má hospodaření v parku provádět samostatná společnost. „Považujeme za racionálnější, aby ekonomickou činnost řídila obecně prospěšná společnost se správní radou, ve které by patřilo třetinové zastoupení obcím. Tím bude zaručena kontrola např. při těžbě dřeva v parku a její zadávání firmám,“ uvedl představitel Duhy Jaromír Bláha s tím, že by obce nepřišly zkrátka a dostaly příslušný díl zisku. Starostové jsou tímto námětem nadšení. Mohli by tak získat peníze na podnikání v cestovním ruchu, na zlepšování infrastruktury a další projekty. Pozměňovací návrh je v souladu s míněním představitelů Plzeňského a Jihočeského kraje, kteří o novém zákonu jednali na výjezdním zasedání v Klatovech. „Chceme vyváženější stav mezi vedením parku a obcemi na jeho území. Neméně důležité je oddělení správy parku od vlastní hospodářské činnosti a ochrany přírody,“ zdůraznil hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann ve shodě s vedoucím ochrany životního prostředí Pavlem Stelzerem, který dodal: „Správa parku zatím sama sobě vydávala správní rozhodnutí, realizovala je a kontrolovala jejich plnění. Oddělení státní správy od hospodaření pokládám za klíčové.“ Všichni se shodují na tom, že park potřebuje zákon pro spojení dlouhodobých zájmů ochrany přírody s přirozenými zájmy rozvoje zdejších obcí a jejich obyvatel. Jednotný názor rovněž panuje na zachování nynější rozlohy parku. Poněkud odlišný náhled zaujalo vedení parku k pozměňovacímu návrhu o rozdělení činností. „V zákoně budou posíleny funkce a kompetence Rady parku, která by se vedle poradních záležitostí mohla stát i dozorčím orgánem. Posuzovala by např. hospodaření správy parku, kontrolovala výběrová řízení na dodavatele prací apod.,“ konstatoval tiskový mluvčí Zdeněk Kantořík.