Návštěvní řád schválen

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Návštěvní řád schválen
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-04-09
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Rada Národního parku Šumava schválila nový návštěvní řád, který bude za rok vyhodnocen a případně doplněn.

„Dohoda je výsledkem četných jednání v regionu. Je pozitivním příkladem spolupráce všech aktérů i pro další vyjednávání. Pro Národní park Šumava znamená schválení návštěvního řádu jednak předpoklad zlepšení ochrany říčního ekostystému na Vltavě, ale také rozvoj poznávání Šumavy při jízdě na kole,“ sdělil ředitel Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Ing. František Krejčí.

Hlavními body, o kterých se jednalo až do 3.4., bylo splouvání vodních toků, specifikace omezení v jednotlivých úsecích a registrace plavidel.

Řeka Vltava od Soumarského mostu až k mostu u Pěkné – bude splavná v období od 1.5. – 31.5. jen o sobotách a nedělích, při výšce hladiny od 50 – 61 cm, nejvýše 100 registrovaných plavidel, při výšce hladiny nad 61 cm je počet plavidel neomezen. V období od 1.6. – 31.10., denní doba splouvání 8.00 – 20.00 hod., při výšce hladiny od 50 – 61 cm povoleno nejvýše 100 registrovaných plavidel, nad 61 cm je počet plavidel neomezen.Denní doba splouvání od 8.00 do 20.00 hod.

Registrace plavidel: prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době přímo v nástupním místě Soumarský most. Pro každé registrované plavidlo bude vydána nezaměnitelná registrační známka. Rezervace bude vodáky stát 100,- Kč.

„Návštěvní řád bude platit o této letní sezóně, ideálním termínem zahájení jeho platnosti je 1. květen,“ dodal Ing František Krejčí.

Schengen – přechodová místa:

Jedním z předpokladů schválení návštěvního řádu byla dohoda o klíčovém bodu – kompenzačním opatření k novým přechodovým místům přes státní hranici mezi NP Bavorský les a NP Šumava. Náměstci ministrů životního prostředí České republiky František Pelc a za bavorskou stranu Wolfgang

Lazik se dohodli 20. března 2009. (Siebensteinkopf – bude otevřen celoročně , Pod Poledníkem a Modrý sloup – budou otevřeny v období od 15.7. do 15.11. Stezky označí na české straně Klub českých turistů.)

Jana Zvettlerová, tiskový referent, Správa NP a CHKO Šumava