Návrh zákona o Národním parku Šumava, ČRo

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Návrh zákona o Národním parku Šumava, ČRo
Author Ivan Hoffman
Date 2002-01-31
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent Miloš Kužvart, Miroslav Beneš

Radiožurnál, Radiofórum

Ivan Hoffman, moderátor

Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, začíná Radiofórum, kterým vás dnes bude provázet Ivan Hoffman. V parlamentním studiu Českého rozhlasu se mnou sedí ministr životního prostředí Miloš Kužvart, přeji dobrý den.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Dobrý den.

Ivan Hoffman, moderátor

A poslanec za ODS v Poslanecké sněmovně Miroslav Beneš. Dobrý den.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Hezký podvečer.

Ivan Hoffman, moderátor

Včera Poslanecká sněmovna vrátila návrh zákona o Národním parku Šumava z druhého čtení k opětovnému projednání ve výboru pro životní prostředí. Co to pro vás znamená, respektive co si od toho slibujete? Nejprve Miroslav Beneš.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

No, tak já jsem navrhoval dokonce zamítnutí a proč jsem navrhoval zamítnutí? No, prostě proto, že princip, se kterým já zcela jednoznačně souhlasím, a to je, že je-li vlastníkovi omezeno právo nakládat s majetkem, tedy princip: „Zákonodárce, ty mi omezuješ nakládání s mým majetkem, tudíž já ti to musím kompenzovat, já..., stát ti to musí kompenzovat,“ tak tento princip, který já sdílím, tak bohužel nebyl vyčíslen, protože nedošlo vůbec k jednání s ministerstvem financí, a proto si myslím, že nemůžeme se pouštět do takového experimentu, zda jedna miliarda, sto milionů, deset milionů, myslím si, že je třeba toto posoudit velmi zodpovědně.

Ivan Hoffman, moderátor

To je z vašeho pohledu slabina toho navrhovaného zákona?

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Nejenom asi z mého pohledu. Myslím si, že asi více lidí...

Ivan Hoffman, moderátor

Miloš Kužvart. Co to znamená to pozastavení, teda to, že jste včera nehlasovali?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Ten zákon byl vrácen zpět výboru pro životní prostředí hlasy jedině a pouze pravicových stran. Je vidět, že nyní se procedurálně velmi složité projednávání tohoto zákona, od června minulého roku je projednáván, dostává zase do takové zvláštní situace zdržovací taktiky. Ten zákon je výsledkem shody mezi ochranou přírody a starosty a tady bych chtěl trochu poopravit pana poslance Beneše, k jednání s ministerstvem financí došlo pochopitelně na úrovni náměstků a takové záležitosti, jako je například kompenzace ušlé daně z nemovitostí, je již několik let praxí. Obce zpětně dostávají tuto ušlou daň z nemovitostí a to, že v tom zákonu, který je výsledkem kompromisu mezi obcemi a ochranáři, je i příslušná úprava kompenzací, je také pravda. Já si myslím, že spíš jde o to, kdo má jaký dlouhodobý záměr se Šumavou. To je otázka.

Ivan Hoffman, moderátor

Řekněme si, jaké jsou vaše záměry se Šumavou. Miroslav Beneš.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Tak především já prostě nemohu, než říci, že pan ministr neprojednal s ministrem financí onu úhradu. Já jsem se na to pana ministra financí ptal. Nebyly to hlasy pouze pravicových poslanců, kteří hlasovali pro vrácení k projednání výboru, ale byly to také hlasy sociálních demokratů, kteří se nezúčastnili hlasování a tím pomohli onomu vrácení a prosím, pokud bych snad se mýlil, tak nechť ať se každý podívá na sjetinu, která je na stránkách Poslanecké sněmovny. Takže to zaprvé. Jaká je moje představa? Víte, já jsem člověk, který vyrůstal na venkově, jehož děda byl porybným u hraběte Kinského, pak u Státního rybářství a já mám rád přírodu jako život s člověkem, nikoli na truc člověku a já si myslím, že tady došlo k chybě. Došlo tady k chybě v roce 1991. Logicky prostě všichni jsme se těšili, budeme mít národní park, vymezili jsme sto šedesát tisíc hektarů, pak sto tisíc hektarů, pak nakonec šedesát devět tisíc hektarů, které dneska národní park má a nezamysleli jsme se nad tím, zda opravdu Šumava má charakter národního parku. Víte, naši předkové tam vysázeli stromy a vysázeli je nikoli proto, abychom je nechali sežrat kůrovcem a tady já musím poděkovat panu ministrovi Kužvartovi, že nakonec sáhl k ochraně lesů v národním parku i v těch prvních zónách, byť vím, že to neměl lehké s oněmi, podle mého názoru, extrémními názory ochránců přírody a prostě ti naši předkové to sázeli proto, aby se to dřevo vytěžilo a já mám jeden příklad. Je to královský hvozd, královský hvozd, kde je Černé a Čertovo jezero, kde kupodivu ten les se výrazně více a díky péči lesáků blíží onomu původními lesu, který byl na území Šumavy. To je moje představa, to je můj cíl, aby tam lidé mohli žít, aby tam žili v souladu s přírodou, nikoli na úkor přírody, ale aby ta příroda umožnila těm lidem, aby ty dráty železné, které na Šumavě byly, tak aby nebyly nahrazeny dráty zelenými.

Ivan Hoffman, moderátor

Dobře, tak to byl Miroslav Beneš, jeho představa. Miloš Kužvart totéž.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Já rovnou budu reagovat na pana poslance. Určitě jsme ve shodě, že by lidé měli žít v souladu s přírodou a právě ta úvaha, že naši předkové tam vysázeli ty lesy proto, aby byly vytěženy, dokládá ono veliké riziko pro Šumavu, šumavský národní park z hlediska toho, že se stane pouze předmětem byznysu. Nic víc, nic míň a tady musím velmi ocenit vstřícnost řady starostek a starostů obcí šumavského národního parku, se kterými jsme velmi pracně během řady měsíců došli nakonec k tomu kompromisnímu znění návrhu zákona o šumavském národním parku, kde jsou v jednotlivých těch kapitolách popisovány například rozvoj obcí, péče o les a další aspekty, které umožňují to, co pan poslanec tady popsal z území mimo parku, aby toto bylo na území naprosto normální a já chci zdůraznit, že řada těch sporů v minulosti byla spíše z důvodů komunikace, nikoli věcných rozporů.

Ivan Hoffman, moderátor

No, starostové šumavských obcí, které jste před chvílí zmínil, se pozastavují nad tím, že Pozemkový fond převádí pozemky ležící na území takzvané třetí zóny. Možná řekněte, co to je ta třetí zóna, o které se stále hovoří?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

To je v té odstupňované ochraně přírody ta jakoby nejméně chráněná zóna.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Čili ta část, ve které se skoro může normálně hospodařit. Říkám skoro a skoro normálně.

Ivan Hoffman, moderátor

Jasně. Tedy hovoříme o té třetí zóně národního parku a starostové, zopakuji, se pozastavují nad tím, že Pozemkový fond převádí do vlastnictví různých podnikatelských subjektů půdu, a to podle jejich názorů nikoli kvůli tomu, aby tam hospodařili, ale za účelem spekulace. Vnímáte to jako problém, pokud ano, znáte řešení? Miroslav Beneš.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

No, tak já především chci upozornit, že zákon, který toto umožňuje, platí, tuším, že od roku 1999. Současně chci upozornit a pan ministr mi dá za pravdu, protože o té Šumavě my mluvíme na úrovni našeho výboru minimálně tři roky, protože tam ten konflikt mezi správou a obcemi byl největší. Neznám jiný národní park, kde by došla ta nekomunikace až tak daleko, takže jsme o tom mluvili nejenom nad zákonem a musím se přiznat, že tento argument zazněl až na jednání výboru, a já jsem si to napsal dopředu, devátého ledna. Takže jistě uznáte, pane redaktore, že tak hloubkově od devátého ledna to nemohl posoudit. Nepochybně lidé, kteří usilují o vydání nemovitostí podle zákonů, tak nepochybně se snaží je získat na sebe. Zda je to spekulace. Spekulace není jenom špatné slovo, spekulace může být i slovo dobré a já bych byl hrozně nerad, aby debata o Šumavě se soustředila na, podle mých informacích, necelých dva tisíce hektarů půdy tohoto charakteru. Já rozumím starostům, že bojují o tu půdu a že oni chtějí být těmi, kteří s ní pak budou dále spekulovat. Buďto si ji nechají, nebo ji...

Ivan Hoffman, moderátor

Miloš Kužvart. Podle vás je to problém?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Je to problém obrovský a já vycházím z informací nejen starostů. Totiž, že zde dochází k privatizaci zemědělského půdního fondu, kde rovnou ty realitní kanceláře oznamují: „Ano, bude to převáděno na stavební parcely.“ Čili třeba o dva řády se zvýší ta cena. I když se jedná z těch šedesáti devíti tisíc hektarů jenom o několik tisíc hektarů, uvědomme si, že to je obrovské riziko zástavby uvnitř národního parku a žádost starostů...

Ivan Hoffman, moderátor

Myslíte si, že ty obce, když to dostanou nějakým bezúplatným převodem, neudělají totéž, jak je před chvílí, no ne podezíráno, ale jak to naznačil...

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Zaprvé s těmi starosty jsem opakovaně jednal a mám jistotu, že si starostové zastupitelstva pohlídají, aby jim tam nevznikaly, zjednodušeně řečeno, nějaké McDonaldy. Ano, potřebují pozemky pro výstavbu domků pro své obyvatele, ale rozhodně to tedy nebude to, před čím chceme nejen ochranáři, ale i starostové Šumavu chránit, před naprosto nekontrolovatelnou urbanizací.

Ivan Hoffman, moderátor

Váš kolega, poslanec Libor Ambrozek z KDU-ČSL shodou okolností právě dnes předložil návrh, podle kterého by Pozemkový fond měl převádět bezúplatným převodem pozemky v těch třetích zónách národních parků na obce. Je to řešení, které podpoříte? Miroslav Beneš mi řekne, že to je ještě stále velmi čerstvé. Nicméně...

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Ne, to není teď důležité. Já to nevnímám jako základní problém Národního parku Šumava. V tom já problém nevidím a můj názor je, že mají mít všichni stejné podmínky. Zrovna tak obce mohou dneska o to žádat. Já jsem nechtěl říkat, že je na tom něco špatného, když starostové usilují o získání toho majetku. Já jsem byl primátor, já jsem s těmi starosty v kontaktu mnoho let a já se s nimi znám, myslím si, docela dobře a hodnotím pozitivně, že se o to snaží, že se...

Ivan Hoffman, moderátor

Že se zajímají.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

...o to zajímají. Jenom upozorňuji a byl bych hrozně rád, abychom se nestrašili „McDonaldizací“, já myslím, že pan ministr potvrdí, že já nejsem zrovna milovník McDonaldů na Šumavě, to ne. A existuje tady proces územního plánování, a to zcela jednoznačně a zcela natvrdo mají v rukou samosprávy, tedy zastupitelstva obcí a upozorňuji, že na celém území národního parku právo veta má správa národního parku.

Ivan Hoffman, moderátor

Já se dostanu ještě k jednomu takovému hitu, než dáme slovo našim posluchačům, a to k vašemu návrhu. Teď oslovuji poslance Miroslava Beneše, zmenšit národní park o přibližně... nejprve jste říkal dva tisíce pět set hektarů, pak o čtyři tisíce. O co šlo? Proti tomuto vašemu návrhu vznikla petiční akce, podepsalo protest proti tomuto vašemu návrhu nějakých šestnáct tisíc lidí. O co vám šlo? Nepopulární opatření jste...

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Teď tady máte toho zločince, který si dovolil na zasedání výboru předložit návrh a já upozorňuji, že jsem vždycky říkal, že má představa národního parku, má-li být více chráněn, je menší rozloha. Za to se nestydím a hlásím se k tomu. A současně jsem hned dodával, protože vím, že ve chvíli, kdy toto navrhnu, takže se na mě všichni vrhnou, že zastupuji ty zlé spekulanty, že nikdy nenavrhnu žádné zmenšení rozlohy parku, které nenavrhne samospráva, na jejímž území ono území leží a můj návrh rovná se návrh zastupitelstev v Horní Plané a v Nové Pece...

Ivan Hoffman, moderátor

Aby to zvážili?

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

...která přijala usnesení, že žádají toto zmenšení a já jako člověk se zákonodárnou mocí jsem toto uplatnil na jednání výboru a troufám si říct, že si velmi cením lidí, kteří na Šumavě žijí a že respektuji jejich pohled a že chápu, že oni mají trošku jiný pohled, než máme často my z Prahy.

Ivan Hoffman, moderátor

Miloš Kužvart a jeho názor? Ten výbor to okamžitě zamítl. Proč?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Já jsem tomu velmi rád. Výbor totiž vycházel z většinového stanoviska starostů obcí Šumavy a...

Ivan Hoffman, moderátor

To znamená těch ostatních.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Ne těch ostatních, těch dvou, proto říkám většinového, cituji: „Podstatné zmenšení stávající rozlohy Národního parku Šumava nemá nic společného se zkvalitněním ochrany přírody a krajiny.“ Jsem velmi rád, že tento návrh byl zamítnut.

Ivan Hoffman, moderátor

No, my teď přerušíme naši debatu. Necháme k tomu se vyjádřit naše posluchače. Uvedu telefonní čísla, na která nám mohou telefonovat. To první je 02, to je předvolba, 21552155 a druhé telefonní číslo opět 02/21552255. Český rozhlas 1 Radiožurnál a Radiofórum dnes o Šumavě, o národním parku. Zdravíme prvního posluchače. Dobrý den. Haló, haló?

posluchač

Dobrý den, tady posluchač z Kdyně kousek od Šumavy. Já bych měl dvě takové připomínky. Prvně tam zaznělo, že prostě tím, že pozemky převedeme nebo nemovitosti do majetku obcí tím, že vlastně tím je vše vyřešeno, já bych varoval před touto myšlenou, protože praxe z České republiky ukazuje, že pět nebo sedm lidí v nějaké obci se dá snadno, ani ne těch pět nebo sedm, stačí nadpoloviční většina, snadno zmanipulovat a tím, že všechno bude v rukou obcí, podle mě není žádná záruka, že věci se budou hýbat k lepšímu. A druhá věc. Rozvířila se teďka kampaň, že se spekuluje s pozemky na Šumavě, Pozemkový fond, že převádí a tak dále. Kdo zná tu problematiku převodů podle zákona o prodeji státní půdy, k tomu bych řekl jen asi toto: Mohou to být pouze zemědělské pozemky, které nejsou určeny k zastavění. Pokud se pak tvrdí, že realitní kanceláře to nabízejí jako stavební parcely, obce jsou vždy účastníky územního řízení, kde dochází k tomu, že se vytváří stavební parcela. Bez souhlasu obce by nikdy nemohlo dojít k tomu, že se charakter zemědělské půdy změní na stavební parcelu. Takže jestliže tady někdo otevře kampaň, že prostě spekulace, realitky a tak dále, Pozemkový fond, že za to může, nemůže to být pravda a toto mají zase v rukou obce, takže uveďme to na pravou míru s tou problematikou.

Ivan Hoffman, moderátor

Ještě, jestli mohu, vaše představa, jak by Šumava měla vypadat?

posluchač

Jak by Šumava měla vypadat? Já, to je velká problematika, já jsem z toho kraje a na první pohled můžu říct, že ty náročné takové ty lesácké zásahy, ta těžká technika, že to určitě nepomáhá té přírodě, ale já si myslím, že to nelze vyřešit v deseti, ve dvaceti vteřinách, že to je na několikadenní seminář nebo několikadenní diskusi.

Ivan Hoffman, moderátor

No, my se přece jenom pokusíme aspoň něco vyřešit.

posluchač

Nedokáži k tomu nic říct. To byl jen takový názor. Jenom se domnívám, že ten problém zmenšit, zmenšit tu rozlohu národního parku, že nevidím to jako dobrou cestu. Naopak si myslím stabilizovat to území v tom rozsahu tak, jak je, protože tam je vlastně dneska území Národního parku Šumava, pak tam navazuje Chráněná krajinná oblast Šumava. Domnívám se, že ty hranice jsou v podstatě nastaveny dobře, můžou tam být třeba nějaké dílčí korekce na hranici obcí, ale jsem toho názoru nezmenšovat chráněné území ať už toho národního parku, nebo i té chráněné krajinné oblasti.

Ivan Hoffman, moderátor

My vám děkujeme za pohled z regionu.

posluchač

Naopak si myslím, takovou lokální připomínku. Nezapomínejme třeba i na Český les. Podle mě Český les dneska od Domažlic směrem jako na Cheb, to je území, které je dneska zachovalejší a má možná i větší přírodní hodnotu než ta Šumava, která je už trošku tou civilizací zasažená, kdežto tam ty oblasti části Domažlicka, Tachovska, to je skutečně, to je konec světa dneska, takže o tom by se dalo diskutovat, Chráněná krajinná oblast Český les.

Ivan Hoffman, moderátor

Dobře. Děkuji vám pěkně, vyslechneme dalšího posluchače. Dobrý den, tady je Radiofórum. Vaše otázka nebo připomínka?

posluchač

Dobrý den, Kubíček, Prachatice. Prosím vás, pokud se týká chránění jako přírody a pokud se týká původního stavu, tak si musíme uvědomit jednu věc, že v předminulém století na Šumavě proběhla obrovská vichřice a že teda ty porosty tam nejsou původní a že jestliže chceme něco vrátit jaksi do originální přírody tak, aby ta příroda byla schopna sama vegetit, tak musíme pomalounku to tam dát zpátky. A pokud se týká toho zmenšení nebo zmenšení v těch třetích zónách, tak musíme si uvědomit jednu věc, že prostě Šumava nebyla nikdy bez lidí kromě teda jako v pravěku nebo ve středověku a že se jedná o to najít vhodný způsob, jakým způsobem skloubit tu činnost člověka s přírodou a ta rozhodně neznamená taková tendence, jaká se někdy dělá, nic nedělat, nechat to sežrat kůrovci a počkat, až co tam vyroste. V každém případě bude třeba nějakým způsobem to rajonizovat, nějakým způsobem skloubit tuto činnost a...

Ivan Hoffman, moderátor

Rozumíme.

posluchač

...turistika taky přispěje k financování, protože my nemůžeme zase to celé ufinancovat jenom ze státního rozpočtu. Děkuji.

Ivan Hoffman, moderátor

Výborně. Děkujeme vám pěkně za vaši myšlenku. My dáme teď ještě příležitost jednomu posluchači. Přejeme dobrý den, tady je Radiofórum.

posluchač

Dobrý večer, tady je Fiala. Já bych se rád vyjádřil k vašemu tématu. Já si myslím, že jediná rozumná cesta, jak udržet rozvoj Šumavy a zároveň ji zachránit, je nějaká rozumná symbióza mezi určitou ochranou přírody a povolením určitého stupně rozvoje a každý extrém, jak uvolnit Šumavu pro velkou výstavbu, tak ji naopak konzervovat je podle mě špatně, viz jak se ukázalo například řešení vleku v Jeseníkách. Pro pana ministra bych chtěl říct, že vlastně díky jeho přístupu pro mě, ačkoli mám rád přírodu a snažím se ji chránit, slovo jako ekolog zní jako nadávka. Děkuji, na shledanou.

Ivan Hoffman, moderátor

No, vyslechli jsme tři posluchače. Já mám dojem, že velmi plastický obraz vznikl, ke kterému se vlastně teď ještě pokusíme v několika minutách vyjádřit. Takže omlouváme se těm dalším, kteří se dnes do té telefonické části nedostali. Já bych začal od toho třetího. Tak to je problém. Vy máte problém s ekology, jestli se nemýlím. Podle nich jste příliš měkký a tento posluchač, pro něj jste zase příliš tvrdý.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Já si myslím, že to by vydalo na ještě jeden váš pořad. Každopádně udržet jak rozvoj Šumavy, to znamená obcí, tak udržet ochranu přírody, bylo nalezeno v onom návrhu zákona o šumavském národním parku. Takže tam díky několikaměsíční spolupráci starostů a ochranářů vzniklo to, co je právním základem a mě velmi mrzí, že se to zase vrací zpátky do druhého čtení a mám obavu, že nebude zákon přijat.

Ivan Hoffman, moderátor

Vrátíme se k otázce první. Miroslav Beneš. Převod pozemků do vlastnictví obcí vlastně potvrdil to, co jste říkal vy.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Já mockrát děkuji panu posluchači z Kdyně. Je vidět, že to je člověk, který tomu rozumí.

Ivan Hoffman, moderátor

Nicméně říká stabilizovat, nikoli zmenšit.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Já si myslím, že on je z Kdyně a kousek od Kdyně je ten Královský hvozd a já jsem tady Královský hvozd uváděl jako příklad mého přístupu. Čili dobrý hospodář a tam nepochybně jsou dobří hospodáři...

Ivan Hoffman, moderátor

Královský hvozd, to je ten Český les.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Ne, ne, ne. Královský hvozd je území mezi Železnou rudou a kolem těch jezer Černého a Čertova a každého, kdo jako chce o tom opravdu intenzívně přemýšlet, tak bych moc a moc poprosil, aby se tam dojel podívat. Možná, že už mě pak nebude mít za tak velkého zločince.

Ivan Hoffman, moderátor

Zeptám se ministra životního prostředí. Ten právní rozklad byl zajímavý. Na jedné straně vzniká obava starostů, že se bude spekulovat s pozemky, na druhé straně vlastně i převod a z té zemědělské půdy na tu stavební podle posluchače, jak nám to on vyložil, vlastně bez těch obcí není možný.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

No, zaprvé tady bylo už několikrát zdůrazněno, že ty procesy mohou být ovlivněny pár lidmi v zastupitelstvu, příprava územního plánu a já bych chtěl upozornit, že dokonce je na pořadu této schůze sněmovny návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy se počítá s tím, že tento zákon bude úplně zrušen, takže pak už nebude tomu bránit víceméně nic. Ale já jsem ve shodě s tím posluchačem, totiž i ten převod na obce může mít určité riziko. To, co se děje v zemích Evropské unie, je proces úplně opačný. Jestliže je nějaké území v národním parku, v žádném případě se neodstátňuje ani formou převodu na obce.

Ivan Hoffman, moderátor

No, existuje i názor, že je to dokonce naopak, že se zestátňuje, že ten stát se snaží to, co je soukromé, vykoupit zpátky. Je to tak?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Máte přesnou informaci. Stát vykupuje velmi draho na západě ty pozemky, ale myslím si, že to řešení zajistit ten rozvoj obcí tím, že budou na ně převedeny ty třetí zóny, je pořád lepší, než to nechat ryzí spekulaci.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Já jenom, pan ministr používá často matení. Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu není o územním plánování, územní plánování. A tady pan ministr říká, že „pár lidmi v zastupitelstvu“. No, těch pár lidí do toho zastupitelstva musí někdo zvolit a musí je zvolit někdo tam odsud, takže já bych nebyl takhle, řeknu, pohrdavý k těm lidem z té Šumavy. Já si jich nesmírně vážím, byť s nimi mnohokráte v řadě věcí nesouhlasím a často se s nimi...

Ivan Hoffman, moderátor

Před volbami vám už ani nic jiného nezbývá. To se musí zdůraznit.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Často se s nimi přu, ale jestli něco, tak prostě jsou to ti lidé, kteří by o tom měli rozhodovat. Víte, on ten pohled z Prahy je prostě úplně jiný a já jsem hrozně rád, že to...

Ivan Hoffman, moderátor

Máte bezesporu pravdu. No, druhý posluchač zmínil zajímavou věc. Ta Šumava není taková, jak byla kdysi. Zmínil vichřici, která naprosto změnila ráz toho celého, a říká: „Je potřeba se vrátit.“ Myslíte, že něco takového je možné? Je možné se někam vrátit, obnovit nějakou původní výstavbu, vybrat, co tam už nemá být, dělat tam něco jiného? Miloš Kužvart.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Zaprvé je schválen plán péče, který v dlouhodobém výhledu určuje jednotlivé kroky, které povedou k tomu, co ten posluchač popisoval jako návrat k tomu přírodě blízkému stavu. Ano.

Ivan Hoffman, moderátor

Takže ve smyslu to možné je?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

To pochopitelně možné je. Je to v dlouhodobém výhledu a chtěl bych říct, že ten Národní park Bavorský přes hranici má naprosto stejné postupy, jako jsou přijaty v šumavském národním parku.

Ivan Hoffman, moderátor

Jak je tomu s tou turistikou, která by mohla... Příjem z turistiky by podle toho posluchače mohl vlastně živit i tu péči o ty lesy, o tu přírodu?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Evidentně ano. To, že je jako možnost zaměstnání, tam právě turismus je jedna z těch silných stránek šumavského regionu, ale právě tady se naráží na nepochopení, co pod tím je míněno, jestli například rozvoj rodinných penzionů a nebo obrovské areály, hotely a podobně.

Ivan Hoffman, moderátor

Miroslav Beneš.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Ale pane ministře, vždyť přece víte, že ani ty rodinné penziony nedostávají povolení, takže jako pojďme se bavit o konkrétních věcech.

Ivan Hoffman, moderátor

Máte dojem, že to je špatné?

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Já bych chtěl říct, že já si to představuji, jako je to dneska na horské Kvildě, akorát, že bych si troufl říct, že můj názor je zcela jednoznačný, že musí těch lidí tam mít možnost bydlet víc. Já jenom to porovnání s tím Bavorským národním parkem, abychom věděli, kde se přesně pohybujeme, takže Bavorský...

Ivan Hoffman, moderátor

Ona je asi někde taková hranice, když už těch turistů je moc, tak potom už se nemají na co dívat.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Tak už je jich příliš. Takhle, pane redaktore, věřte, že Šumava má tolik prostoru, že toto nehrozí, to zaprvé, za druhé šumavský národní park má rozlohu šedesát devět tisíc hektarů, jak jsem řekl a Bavorský po několika desítkách let existence má dvacet pět tisíc hektarů a už z toho zcela jednoznačně vyplývá, že ten náš je hodně velký a jestliže představa zpracovatelů onoho plánu péče je, že na polovině území národního parku bude první zóna, tedy na třiceti čtyřech a půl tisících hektaru bude první zóna, kde smíte chodit pouze po označené cestě, když na vás přijde potřeba, odskočíte si, tak můžeme dostat zcela správně pokutu, protože jste na území první zóny, nesmíte sbírat houby, nesmíte sbírat borůvky, a to je to, z čeho já mám strach, aby ten zadrátovaný...

Ivan Hoffman, moderátor

Miloš Kužvart. Je to oprávněná obava?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Prosím vás, zaprvé srovnávat pouze číselně, kolik hektarů má Bavorský národní park a kolik šumavský, je velmi nešťastné. Uvědomme si, že to vyhlášení národních parků na obou stranách státních hranic vycházelo z přírodních poměrů, a to, že v Bavorsku nemůže být ten park vyhlášen větší, je prostě dáno přírodou, nikoli rozhodnutím nějakého ministra nebo krajského zastupitelstva, to zaprvé, a za druhé, pravdu má pan poslanec Beneš, že prostě v těch prvních zónách, v těch nejpřísněji chráněných je velmi limitováno, co je možné dělat a co ne.

Ivan Hoffman, moderátor

Kdybyste byli v Americe a teď by se debatovalo o Aljašce jako o chráněné krajinné oblasti, zeptám se nejprve Miroslava Beneše, tak těžil byste tam tu naftu, anebo ne?

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Takže především, pane redaktore, Aljaška je ukázka národního parku. To je národní park z hlediska té mezinárodní klasifikace, kde se jedná o původní přírodu. Vy jste mi položil otázku, zda by se tam těžilo. Já jsem přesvědčen, že na Aljašce budou Američané těžit tu naftu za takových podmínek, že jim možná budeme závidět.

Ivan Hoffman, moderátor

Miloš Kužvart?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Já si myslím, že těžit na Aljašce naftu je nesmysl.

Ivan Hoffman, moderátor

No, tak to jsme jenom odbočili. Já bych se ještě vrátil poslední jednou otázkou k našemu dnešnímu tématu. Ten zákon, který se bude nyní projednávat ve výboru, zvažuje, že by místo té správy, která se stará dnes o šumavský národní park, se to rozdělilo a existovala by společnost, která by to nějak kontrolovala lépe, nezisková organizace. Zkuste k tomu našim posluchačům něco říct.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Ten návrh padl při jednání výboru pro životní prostředí. Mělo by dojít k vytvoření obecně prospěšné společnosti a jak ministerstvo životního prostředí, tak starostové jsme přesvědčeni o tom, že by to byla cesta špatným směrem. Mohlo by to vést i k tomu, že by vznikl subjekt, který by místo chránění toho území s ním hospodařil, hospodařil způsobem, který by byl pro ochranu přírody velmi nešťastný, a mohlo by to vést konec konců i k vytunelování Šumavy.

Ivan Hoffman, moderátor

Nicméně dneska je situace taková, že ta zpráva současně hospodaří, současně sama sebe kontroluje a vzniká prostředí, které je, jemně řečeno, příznivé korupcím. Miroslav Beneš.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

No, já myslím, že o té korupci toho bylo napsáno dost a já nerad přidávám taková slovíčka...

Ivan Hoffman, moderátor

Já neříkám, že tam je, já říkám...

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Používat slovo tunelování, ono se to stalo módou u našich politiků, pak se jim to samozřejmě okamžitě vrátilo, takže já bych tohohle toho nechal. Já bych řekl, že je velmi zajímavé, že nejprve starostové, pan ministr, krajská zastupitelstva podporovala oddělení výkonu té státní správy, od té správy a má to tu logiku, že ten, kdo kontroluje, takže nehospodaří. Já říkám, že toto má tuto logiku. Já jsem byl spíše opatrný z hlediska toho rozdělení, protože jsem říkal: „Vždyť tím vzniknou jenom nové náklady a jestli někdo dneska něco „prošustrovává“, tak to bude „prošustrovávat“ zas.“ Navíc ta správa národního parku se už nebude chovat jako trošku úměrně posuzující kontrolor, protože také nese zodpovědnost za to hospodaření a bude se chovat jako striktní úředník, který říká ano nebo ne. Čili já jsem spíše byl ten odpůrce. Nicméně musím přiznat, že reakce správy parku na vznik obecně prospěšné společnosti mě spíše utvrdila v tom, že je třeba tu správu rozdělit, protože zřejmě tam bude zakopaný psí...

Ivan Hoffman, moderátor

Vy jste si oba dva vyměnili role v této věci, jestli tomu správně rozumím?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Svým způsobem máte pravdu. Jde o to, že to rozdělení pochopitelně může mít podobu třeba i příspěvkové organizace, na kterou stát, zjednodušeně řečeno, dosáhne mnohem lépe nežli na tu obecně prospěšnou společnost, která se skutečně může naprosto vymknout kontrole státu.

Ivan Hoffman, moderátor

O ní se ovšem hovořilo, že by vlastně mohla být už při tom zřízení statutem sestavena tak, že by část tam jmenovaly obce, část jiné subjekty, to znamená, že vlastně by byla jistá záruka, že je tam, já nevím, patnáct lidí, kteří se vzájemně přece jenom trošku hlídají a mezi sebou si žádnou nepravost nedomluví.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

No, prvoplánově to může znít logicky, ale to, že právě starostové, kteří tam měli mít velmi výrazné zastoupení, i oni toto odmítají, ukazuje, že během krátké doby může dojít k takové výměně v těch řídících orgánech, že se budeme všichni divit, ochranáři i starostové.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Ale pane ministře, přiznejme si, že až po nějaké době možná porozumívání z jejich strany, já si myslím, že spíše přesvědčování ze strany nějaké jiné. Já nejsem příznivec obecně prospěšných společností. Já si myslím, že máme se pohybovat v Obchodním zákoníku maximálně a nevymýšlet další a další věci. Já spíše bych preferoval příspěvkovou organizaci prostě proto, že je to výrazně jednodušší a taková ta rotace kádrů v orgánech té obecné prospěšné společnosti je někdy divná, ale jsem přesvědčen, že by to fungovalo pod stejnou kontrolou, ale velmi...

Ivan Hoffman, moderátor

O jakémsi kádru přemýšlí teď Evropská komise.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

No, tak koneckonců ta to dělá již skoro tak dlouho, jako my jsme s tím měli zkušenosti, ale zpátky k tomuhle tomu. Já jsem přesvědčen, že hledat rozdělení těchto dvou funkcí je nezbytně nutné a samozřejmě mě v tom přesvědčila ta správa národního parku a její velmi prudká reakce, protože jinak správa národního parku vystupovala velmi smířlivě a velmi korektně a tadyhle nějak se to zaseklo.

Ivan Hoffman, moderátor

My skončíme uprostřed tématu. Jinak ani nelze, protože se bude v jednání pokračovat dál. Nezbývá než popřát vám zákonodárcům, abyste přijali takový zákon, ze kterého bude mít radost Šumava a lidé, kteří tam žijí, aby ta příroda zůstala. To je závěr dnešního Radiofóra, ve kterém byli hosty ministr životního prostředí Miloš Kužvart z ČSSD musím říct už teď a poslanec za ODS Miroslav Beneš. Já vám velice pěkně děkuji.

Miroslav Beneš, poslanec /ODS/

Na slyšenou na Šumavě.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Na shledanou.