Návrh zákona o Národním parku Šumava, ČT

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Návrh zákona o Národním parku Šumava, ČT
Author Jan Němec, Aleš Hazuka
Date 2001-07-12
Source ČT
Genre televize
Respondent Jiří Frydlewicz, Zdeněk Kantořík, Miloš Kužvart, Tom Zajíček

ČT 2, „21“

Jan Němec, moderátor

Dobrý večer. Začíná zpravodajská „21“.

Šumavský národní park, ochrana přírody a zájmy obyvatel, současnost a budoucnost, o tom všem budeme mluvit s poslancem Tomem Zajíčkem a ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem. Spojí se africké státy v tzv. Africkou unii a jakou bude mít podobu? To bude otázka pro Jaroslava Sira z afrického odboru ministerstva zahraničí. Závěr dnešního vydání bude patřit hudebnímu festivalu Varhanní léto 2001.

Poslanci tento týden posuzovali dva návrhy zákonů o šumavském národním parku. Předlohu poslanců Zajíčka a dalších odmítli a do druhého čtení propustili jen návrh druhý, který prý kladl větší důraz na ochranu přírody. Ten mimo jiné navrhuje, aby se obce místním referendem samy rozhodly, zda chtějí být součástí parku, nebo ne. Některým starostům šumavských obcí se návrh ale nelíbí s tím, že nebere v potaz zájmy místních obyvatel. Budou usilovat o jeho změnu.

Aleš Hazuka, redaktor

Předloha zákona o šumavském parku postupující do druhého čtení podle starostů systémově neřeší tíživé problémy v regionu. Někteří představitelé samospráv proto požadují, aby zastavěná a zastavitelná území obcí nebyla částí parku.

Jan Jelen, starosta Nové Pece /nezávislý/

Je tady prostě omezení rozvoje jak obcí, tak vlastně veškerých aktivit i obyvatel, i cizích podnikatelů, protože vlastně kritéria národního parku toto neumožňují.

Antonín Schubert, starosta Modravy, pracovník Národního parku Šumava /ČSSD/

Ten zákon ještě víc zpřísňuje podmínky, které vytváří zákon o ochraně přírody a krajiny.

Aleš Hazuka, redaktor

Starostové spolu s ekologickými nevládními organizacemi vypracují vlastní pozměňující návrh a s ním osloví poslance ze svých regionů.

Jiří Frydlewicz, starosta Kvildy /nezávislý/

My bychom si představovali, aby obce měly daleko větší slovo v tom národním parku.

Aleš Hazuka, redaktor

Rozhodovat v místním referendu o postavení obcí v parku nepovažují někteří zástupci samosprávy za šťastné řešení.

Jiří Frydlewicz, starosta Kvildy /nezávislý/

Referendum považuji za neakceptovatelné.

Aleš Hazuka, redaktor

Správci parku tvrdí, že zákon musí stanovit jasná pravidla pro ochranu přírody a rozvoj obcí. Odmítají však závěr, že park je nyní v bezprávním postavení a že by mohla být zpochybňována rozhodnutí jeho správy.

Zdeněk Kantořík, mluvčí Správy Národního parku Šumava

Podle názoru správy nemohou být tato rozhodnutí zpochybněna.

Aleš Hazuka, redaktor

Starostové shodně tvrdí, že nový zákon je potřebný. Rychlé přijetí verze, která by komplexně neřešila problémy, by podle nich situaci ještě zhoršilo. Poslanci by se návrhem nového zákona měli zabývat v září.

Beseda

Jan Němec, moderátor

Ve studiu už vítám Miloše Kužvarta, ministra životního prostředí. Dobrý večer.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Dobrý večer.

Jan Němec, moderátor

A Toma Zajíčka, poslance za ODS. Dobrý večer.

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Dobrý večer.

Jan Němec, moderátor

Pánové, měly by být obce součástí parku, nebo ne?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Měly by být, bylo by to logické. Na druhou stranu zákon si klade za cíl určité přesnější stanovení pravidel hry, takže já si myslím, že by nemělo asi smysl vyjímat obce z parku a udělat z toho jakýsi ementál. Nebylo by to systémové.

Jan Němec, moderátor

To znamená, ta klauzule o tom místním referendu, že by se obce samy rozhodly, zda být, nebo nebýt součástí parku, se vám nezdá vhodná?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Nezdá, a jak jsme slyšeli, i další, například starosta Frydlewicz také má názor opačný.

Jan Němec, moderátor

A váš názor, pane poslanče?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Já jsem přesvědčen, že desetileté zkušenosti, které máme s existencí parku na Šumavě, nám dávají dostatek prostoru a zkušeností na to, abychom v některých případech ty obce vyjmuli z parku, zvlášť ty, které jsou na jeho hranici a tím neomezovali jejich další rozvoj.

Jan Němec, moderátor

A ty obce, které jsou třeba uvnitř parku?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Já jsem spíš pro tu variantu, aby byly vyňaty z území parku.

Jan Němec, moderátor

Jaké komplikace obcím plynou z toho, že jsou součástí nebo na území národního parku?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Samozřejmě, že mají velké obtíže ve stavebním řízení, v rozvoji obce, protože park má zvláštní pravidla pro hospodaření, pro rozvoj těch obcí, které je tam omezují, to je jedna věc. A druhá věc, která tady zazněla, která se týkala toho navrhovaného referenda, to si myslím, že ani předkladatelé nemysleli úplně vážně, protože je evidentní na první pohled, že to je protiústavní ustanovení a také to vláda ve svém stanovisku k tomuto návrhu zákona zcela pregnantně vyjádřila ve svém stanovisku.

Jan Němec, moderátor

Pokud by obce byly vyňaty z toho parku, nehrozilo by, že na území parku, uvnitř toho parku, ale de facto, nebo de jure na území obce, která by byla vyňata z toho parku, vznikne jakýsi Disneyland?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Já myslím, že to je představa těch lidí, kteří nemají dostatek informací o tom, že Disneyland vzniká, nebo může vzniknout jenom za určitých okolností, a že i tak se řídí ta obec určitým ustanoveními stavebního řízení a tak dále. Můžeme říci, že řada takto chráněných oblastí v zahraničí nemá žádný zvláštní předpis a řídí se to jenom těmi předpisy, jako je třeba stavební zákon nebo územní řízení.

Jan Němec, moderátor

Váš názor, pane ministře?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Je evidentní, že v civilizovaném světě je nutné, aby byla zvláštní právní úprava ochrany přírody a krajiny tam, kde je shoda na tom, že bude národní park. A to, co se týká těch úvah o Disneylandu a podobně, já mám obavu, že jsou tady určité snahy, aby byl šumavský národní park zmenšen, a aby skutečně tam došlo k tomu, že nebude tato ochrana přírody a krajiny realizována podle stávající legislativy, proto tedy ta snaha vyjmout z toho celé velké úseky národního parku. Pokud by tato ochrana přírody nebyla na té úrovni jako doposud, já pochybuji, že by návštěvnost parku byla skoro dva miliony návštěvníků ročně a právě toto tam přináší vlastně pracovní příležitosti. Takže bylo by to protismyslné likvidovat přírodu v zájmu rozvoje oblasti.

Jan Němec, moderátor

Vy jste právě v parlamentní rozpravě napadl návrh poslanců, pánů Zajíčka a spol., že právě hrozí to zmenšení území národního parku. Z čeho jste vycházel? Oba návrhy vymezovaly vlastně ten národní park stejně.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Ve své příloze ano, ale pokud si přečtete důvodové zprávy k oběma předlohám, tak právě v návrhu pana poslance Zajíčka a dalších byla přímo ta úvaha, že je vhodné uvažovat o redukci území parku. Já si myslím, že to je přesně opačný pohyb, nežli je v civilizovaných zemích, kde se naopak rozlohy národních parků zvětšují.

Jan Němec, moderátor

Vašemu návrhu se ve stejné parlamentní rozpravě vyčítalo, že by umožnil privatizaci některých lukrativních činností a že jde o možné partikulární zájmy. Můžete to vyloučit za sebe i za své kolegy?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Můžu to samozřejmě vyloučit z toho jednoduchého důvodu, že tam není ani jediné slovíčko, které by mohlo k takové úvaze vést, a není tam jediné ustanovení, které by tak činilo. Takže to je opravdu fabulace.

Jan Němec, moderátor

Vy sám byste byl pro tu redukci území?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

My jsme nehovořili o žádné redukci, tedy zmenšování. Znovu říkám, a vracím se k tomu, co jsem řekl před chviličkou, že máme určité zkušenosti, že jsou určité obce, které jsou na hranici toho národního parku a do toho národního parku naopak kuriózně nepatří některé opravdu významně cenné lokality. Naše představa byla o tom, že bychom právě z těch desetiletých zkušeností udělali záměny těch hranic, takže ve své podstatě by nemuselo dojít k žádnému zmenšení, ale ta místa, která není třeba chránit tak silně, jako v národním parku ochrana přírody je, máme v národním parku pole řepková, která chráníme takto silným ustanovením, a já si myslím, že každý na první pohled vidí, že to není potřeba a vně hranice parku jsou ještě velmi cenná území, která by se tam podle našeho názoru měla dostat.

Jan Němec, moderátor

Pane ministře, i vy jste upozorňoval, že onen druhý návrh, který prošel do druhého čtení, vznikl po intenzivní konzultaci se starosty. Jak je tedy možné, že teď jsou nespokojeni?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Uvědomme si, že každý legislativní návrh, který vzniká na základě diskuse, je určitým kompromisem. Ministerstvo životního prostředí bylo přizváno autory té druhé předlohy na společné jednání se starosty a tam docházelo k velmi podrobné diskusi, například co znamená termín zastavěné, či zastavitelné území obcí a podobně, rozvoj obcí. Takže to, že se budeme blížit k nějakému konsensu krok po kroku, je naprosto nabíledni. Budu ještě se starosty jednat.

Jan Němec, moderátor

Nehrozí třeba vylidňování těch obcí, pokud bude jejich rozvoj skutečně bržděn?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Evidentně nikoliv. Uvědomme si, že tady máme i schválený plán péče a rozhodně tady není žádný cíl vylidnit Šumavu.

Jan Němec, moderátor

Podle vaší statistiky přibývá počet obyvatel těch obcí, nebo stagnuje, ubývá?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Zhruba je na stejné úrovni. Je tam trvale žijících asi dva tisíce obyvatel na území parku.

Jan Němec, moderátor

Desetileté zkušenosti s Národním parkem Šumava, je ta péče o přírodu kvalitní v tomto parku a tak, jak probíhá, a teď myslím i včetně kalamity kůrovce a podobně?

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

No, já se pohybuji po parku, respektive po těch územích už drahnou dobu, protože jsem z jižních Čech a na Šumavu velmi často zajíždím. Musím říct, že pro neodborníka první pohled tedy je velmi katastrofální. To víte určitě, protože ty zásahy, které se v šumavském národním parku udělaly, a já se v téhle chvíli nesnažím ani říci ano, nebo ne, jestli je nutno kácet, není nutno, já nejsem dostatečný odborník v téhle věci.

Jan Němec, moderátor

To bychom asi zabředli do složité debaty.

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Ale chci říci, že to vypadá velmi složitě. Paradoxně ještě tato předloha, která teď je v parlamentu a která se bude projednávat pravděpodobně v dalších čteních, tak té vláda vytýká zásadní věc, že zůstala Správa národního parku v pozici hospodářského i správního úřadu, to znamená, že by podle této předlohy, která se projednává, by paradoxně vydávala jako správní úřad ta Správa národního parku správní rozhodnutí na vlastní těžbu, na další věci. Ale já chci říci, že ten stav je tam teď takový.

Jan Němec, moderátor

A nehrozí právě tady střet zájmů?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Za prvé, je evidentní...

Jan Němec, moderátor

Nechová se správa spíš jako těžař?

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Nikoliv. Za prvé, musí dojít k oddělení té části státní správy a toho managementu, který se týká i lesů a za druhé, jak jste se ptal na ochranu přírody, já tady musím konstatovat, že ta kůrovcová kalamita, která je velmi mediálně známá, že se ji daří již druhým rokem úspěšně tlumit. Takže to, co tam skutečně hrozilo, katastrofa kůrovcová, že během několika let již bude minulostí.

Jan Němec, moderátor

Pánové, já vám děkuji. Přeji hezký večer.

Tom Zajíček, poslanec PS PČR /ODS/

Na shledanou.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Na shledanou.