Německému kůrovci chutná

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Německému kůrovci chutná
Author Karel Havlík
Date 2000-09-30
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Lesní odborníci si začínají notovat v názoru, že obrovskou líhní lýkožrouta smrkového, který způsobil v šumavském národním parku kalamitu, zůstal německý Národní park Bavorský les. V rozborové zprávě o tom píše náměstek ředitele Správy parku Vladimír Zatloukal.

„Loni se ještě výrazněji než v roce předcházejícím potvrdilo, že přetrvávající kůrovcová gradace v části našeho parku má zcela jednoznačně příčinu ve velkých kůrovcových zdrojích. Jejich těžiště je převážně v Národním parku Bavorský les a dále v našem bezzásahovém území v navazujících prvních zónách Lesní správy Modrava a přiléhající Lesní správy Srní,“uvedl Zatloukal. Modravské lesy sousedí po celé délce s jádrovou zónou Bavorského lesa. Právě zde je soustředěna drtivá většina veškerých asanačních kůrovcových těžeb ve druhých zónách. O málo lépe jsou na tom lesy ve správách Kvildy a Srní, které rovněž sousedí s Bavorským lesem. „Tyto tři lesní správy, které jsou v bezprostředním kontaktu s velkým zdrojem kůrovce, evidují více než 83 procent veškerých kůrovcových těžeb ve druhých zónách ochrany přírody,“dodal náměstek. Horské smrkové lesy, které broukovi chutnají, se táhnou na německé straně v šíři jednoho až dvou kilometrů, zatímco na naší straně to je do hloubky až 15 km. „Bavorská strana mohla uzavřít v prvé části parku kůrovce do jakéhosi kotle o ploše šest tisíc hektarů. Bývalý bavorský ministr zemědělství a lesů Bocklet prohlásil, že Bavorsko je tak bohatý stát, že si může nechat pokusně zničit jedno procento lesů,“uvedl vědecký pracovník Entomologického ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích Václav Skuhravý. Letos charakterizoval aktuální situaci v Bavorském lese nový ministr Miller slovy, že kalamita kůrovce má sice klesající tendenci, nicméně bylo v národním parku nově napadeno více než 400 ha smrkového porostu. V Bavorsku se letos rozhodli hubit velice soustavně lýkožrouta smrkového v ochranné zóně parku tak, aby nemohl přelétávat na sousední soukromé lesy. Zastavit šíření kůrovce přes hranici do našich lesů se však německým odborníkům, byť existuje úzká spolupráce s představiteli šumavského parku zakotvená v loni podepsaném Memorandu, zatím nedaří.