NPŠ informuje: Splouvání Vltavy; rezervační systém

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


NPŠ informuje: Splouvání Vltavy; rezervační systém
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-04-20
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava připravila rezervační systém pro turisty, kteří chtějí splouvat řeku Teplou Vltavu v úseku Soumarský most - most u Pěkné.

Princip splouvání je následující:

Dle nového návštěvního řádu se musíte pro splouvání Vltavy při výšce hladiny 50 – 61 cm v úseku Soumarský most – most u Pěkné dopředu registrovat a uhradit platbu. Maximální počet registrovaných plavidel denně je nejvýše 100. Přehledná tabulka pravidel splouvání Vltavy (úsek řeky, období, čas, výška hladiny, počte lodí) viz http://www.npsumava.cz/1444/1860/clanek/splouvani-vltavy-rezervacni-system/

29.04.2009 bude spuštěn registrační systém pro vodáky na internetových stránkách www.npsumava.cz – registrace bude možná od tohoto data registrace lodě se provádí pouze na jméno, které je ověřeno na základě dokladu totožnosti při vyzvednutí registrační známky, kterou je nutno nalepit na viditelné místo na předek lodi – registrovaný se jí prokazuje při případné kontrole pro dětské tábory a dětské sportovní oddíly platí výjimka. Tito se registrují telefonicky na čísle: 731 530 418 (tento telefon bude v provozu od 29.4.).

Kde se nachází registrační místa?

U Soumarského mostu bude označeno tabulí nově vzniklé registrační místo – Registrační a informační místo – zde se budou moci návštěvníci registrovat, v době od 8.00 – 16.00 hodin každý den splouvání (v květnu – o víkendech, v červnu až říjnu – denně) dalším místem k registraci bude také Informační středisko Správy NP a CHKO Šumava ve Stožci – v době od 9.00 – 16.00 hodin denně (kromě měsíců květen, září a říjen, kdy je v pondělí zavřeno).

Jakým způsobem se za registraci vodáka platí?

Dospělí: 100,- Kč, děti od 7–15 let: 50,- Kč, děti do 6 let zdarma, první víkend (2.–3. 5.) bude platba možná pouze na místě, v dalších dnech bude možné využít následujících forem platby: Bezhotovostní – příkaz k úhradě – je nutné zadat bankovní příkaz do 2 dnů po předběžné registraci, aby bylo možné přijetí platby 5. den zkontrolovat. Složením částky na přepážce banky příjemce – platba musí být rovněž 5. den po registraci viditelná na účtu příjemce. Poštovní poukázkou – po zaplacení je nutné kontrolní ústřižek zaslat faxem na číslo 388 335 206 nebo e-mailem: ceszleby@npsumava.cz , aby se registrace 5. den stala závaznou. V den splouvání bude originál kontrolního útržku předložen na registračním místě při přebírání registrační známky. Hotově na registračním místě – kdykoliv při registraci platba musí být na účtu příjemce nejpozději 5. pracovní den po registraci, po ověření odejde registrovanému e-mail o přijetí platby registrovaný může zrušit registraci nejpozději 1 týden před zamluveným termínem, pak mu bude platba vrácena pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny (pod – nebo nadlimitní výška hladiny vody), bude registrace automaticky zrušena a platba vrácena zpět na účet.

Co následuje po registraci?

Po zaregistrování obdrží vodák na svůj e-mail potvrzení závazného termínu včetně hodiny vyplutí, identifikační číslo a informace k úhradě platby každý vodák má možnost se informovat o aktuální výšce hladiny (tzn. zda je povoleno splouvání) prostřednictvím www.npsumava.cz, nebo na vodočetné lati u Soumarského mostu.

Jak před samotným vyplutím?

Registrovaný vodák se dostaví pro registrační známku v hodině vyplutí je-li Vaše hodina vyplutí např. v 8.00 hodin, musíte si registrační známku vyzvednout v Registračním a informačním místě Soumarský Most nejpozději v 8.45 hodin, pokud tak neučiníte, Vaše registrace propadá a přechází na dalšího přítomného zájemce registrovaný si sám zajistí loď pro splouvání.

Co vodák za registrační platbu obdrží?

Před plavbou každý vodák, resp. každá registrovaná loď, obdrží při vyzvednutí registrační známky „malý loďák“ s informačním materiálem – brožura Šumavská řeka, informační leták o splouvání – a vodák, jež využije služeb vodáckého průvodce, obdrží tričko „Chráníme šumavské řeky“.

Lze si objednat vodáckého průvodce?

Každý den od 9.00 hodin může turista využít služeb vodáckého průvodce službu lze objednat nejpozději 24 hodin předem turista bude informován o hodnotách přírody Vltavského luhu průvodce bude k dispozici maximálně 6 lodím.

Další informace, které Vás v souvislosti se splouváním a registrací zajímají, Vám zodpovíme na www.npsumava.cz nebo na telefonním čísle 731 530 418, které bude uvedeno do provozu 29. dubna 2009.

Jana Zvettlerová, tiskový referent, Správa NP a CHKO Šumava