Na Šumavě hrozí kůrovec a v parku se začalo kácet

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Na Šumavě hrozí kůrovec a v parku se začalo kácet
Author Aleš Pešta
Date 2000-05-16
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Především přemnožením kůrovce hrozí dosavadní teplé počasí lesům na Šumavě. Jak Právu potvrdil mluvčí Správy Národního parku Šumava Zdeněk Kantořík, současné dny nabízejí tomuto škůdci přímo ideální podmínky pro rojení.

„Po souhlasném rozhodnutí příslušného orgánu správy parku jsme proto ještě v minulém týdnu zahájili asanační zásahy v prvních zónách parku. Chceme jimi zamezit přeletu brouka na dosud zdravé stromy, ochránit pralesovité zbytky lesa před nepřirozeným rozpadem a postupně obnovit schopnost samoregulace ekosystému,“uvedl Kantořík s tím, že výjimečné asanační zásahy jsou povoleny v 53 lokalitách prvních zón parku, kde ovšem v řadě případů jde o jednotlivě stojící stromy. Povolení bylo podobně jako v loňském roce vydáno po posouzení všech podkladů, vyjádření účastníků řízení a státní správy a po doporučení Vědecké sekce Rady NP Šumava. Platnost rozhodnutí, které bylo rozesláno všem účastníkům řízení, je časově omezena do konce letošního roku a postup v příštím roce bude stanoven až po vyhodnocení letošních výsledků. „Proti rozhodnutí se účastníci řízení mohou odvolat, to však podle příslušné litery zákona nemá odkladný účinek,“připomněl Kantořík. „Ke kácení nás rozhodně nevede zištnost nebo jiné ekonomické důvody,“zdůraznil ještě na adresu odpůrců kácení a dodal: „Vydané rozhodnutí se netýká lokality pralesu Trojmezná, kde v loňském létě situaci zkomplikovala blokáda ekologických aktivistů. Tato lokalita bude řešena v samostatném správním řízení, zřejmě ještě do konce tohoto týdne.“Jedním z účastníků správního řízení bylo i Hnutí Duha, jehož mluvčí Jaromír Bláha uvedl: „Od února probíhají jednání mezi Ministerstvem životního prostředí a správou parku na jedné straně a ekologickými organizacemi a vědeckými ústavy na straně druhé. Obě strany se sice shodly na dlouhodobých cílech managementu parku, rozpor o způsobech jejich dosažení však přetrvává.“I nyní ekologové s rozhodnutím o kácení v prvních zónách nesouhlasí a považují je za protiprávní. Na aktuální dotaz Práva, zda Šumavě nehrozí sucho v podobě zvýšeného nebezpečí požárů, mluvčí parku odpověděl: „Zatím ne. Na Šumavě ve výškách nad tisíc metrů ještě leží zbytky sněhu, které postupně odtávají a vsakují se do země, navíc zde i v posledních týdnech pravidelně jednou za tři dny prší.“