Nesmrtelný kůrovec

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Nesmrtelný kůrovec
Author Martin Veselovský, Tereza Baldová
Date 2009-08-25
Source ČT
Genre televize
Respondent Jiří Zimola, Martin Bursík, Karl Sinner

ČT 1

Martin Veselovský, moderátor

Invaze kůrovce je destruující a hrozí, že místo šumavských lesů zbydou jen suché holiny. To říká jihočeský hejtman na jedné straně. A ministerstvo životního prostředí na straně druhé uklidňuje: vše je pod kontrolou, výskyt agresivního brouka je v normě a není důvod k panice. A opět je tu to klíčové dilema, opravdu se právě v těchto dnech rozhoduje o budoucnosti Národní parku Šumava? Nebo jsme jen svědky honění si politických trik? Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Kůrovcová válka o Šumavu a její další pokračování. To je to, co právě teď probíhá mezi Jihočeským krajem a Centrální ochranou životního prostředí. Dilema je stále stejné – kácet, nebo nekácet, toť otázka.

Tereza Baldová, redaktorka

Pandemie versus očekávaný stav. Ministerstvo životního prostředí odmítlo kritiku Jihočeského kraje kvůli kůrovci na Šumavě. Podle správy parku i ministra je kůrovce sice nejvíc za poslední léta, situace ale kritická není.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/ /23. 8. 2009/

Na Šumavě už není kůrovcová kalamita, na Šumavě je kůrovcová pandemie.

Ladislav Miko, ministr životního prostředí

Použití tohoto výrazu ve spojitosti s kůrovcovou kalamitou je asi neadekvátní.

Tereza Baldová, redaktorka

Jihočeský kraj chce, aby ministerstvo zřídilo krizovou skupinu, jinak pohrozilo vyhlášením stavu nebezpečí. Ten by umožnil kraji pokácet zasažené stromy i v místech, kde správci nechávají lesy přirozenému vývoji. Podle ministra i jeho předchůdce je to nesmysl.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/ /23. 8. 2009/

V tom případě bych mohl nařizovat i provádění těžby a odtěžení těchto kůrovcem napadených stromů.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Kdyby tenhle nesmysl pan hejtman skutečně realizoval, tak ihned nastoupí Česká inspekce životního prostředí a zakáže škodlivou činnost.

Ladislav Miko, ministr životního prostředí

To by pak musel pan hejtman a řada jeho kolegů vyhlásit stav nebezpečí po celém území České republiky na mnoha místech, protože ta kůrovcová kalamita, a to mnohdy i daleko dramatičtější je i tam.

Tereza Baldová, redaktorka

Správa parku nebude v boji s kůrovcem nic měnit. V bezzásahových zónách se těžit nebude. Podle správců navíc kůrovcová kalamita poleví. Ministerstvo životního prostředí připravuje ve spolupráci s dotčenými městy koncepci rozvoje a ochrany šumavského národního parku. Řešit bude i boj s kůrovcem.

Tereza Baldová, Česká televize.

Martin Veselovský, moderátor

Ve studiu v Praze je bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, dobrý večer.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Dobrý večer.

Martin Veselovský, moderátor

V českobudějovickém studiu České televize je Jiří Zimola, hejtmancJihočeského kraje, dobrý večer i vám, pane hejtmane.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Dobrý večer.

Martin Veselovský, moderátor

Pane hejtmane, jak jste přišel na to, že situace na Šumavě je pandemická a že je potřeba vyhlásit stav nebezpečí?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Tak na to jsem nepřišel já. Já jsem spolu s mou kolegyní z Plzeňského kraje, a tady chci říct, že oba kraje, jak Jihočeský, tak Plzeňský, postupují v naprosté součinnosti. Pověřil, pokud možno, nezávislou expertní skupinu, odborníky, které jsem vyzval k tomu, aby mi zodpověděli mou otázku, jaký je skutečný stav přemnožení lýkožrouta smrkového na Šumavě, zda je skutečně ta nenadálá gradace lýkožrouta, jak tvrdí ministerstvo, anebo zda je ona kůrovcová kalamita. No, a výsledky této zprávy jsem dostal na začátku minulého týdne. Nejdříve jsem s ní seznámil pana ministra a očekával jsem, že ministerstvo začne přijímat nějaké kroky. To se bohužel nestalo.

Martin Veselovský, moderátor

Pane Bursíku, i současný ministr životního prostředí Ladislav Miko uznává, že ta situace není úplně hezká, možná je nejhorší, co se kůrovce a jeho výskytu týče, nejhorší za 50 let, a že ten výskyt je opravdu velký. Tak co je principiálně tak špatného na tom dostat to napadené dřevo prostě ven z toho lesa?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

No, předně není nejhorší. V roce 1996 se vytěžilo 187 tisíc metrů kubických dřeva a tehdy vzniklo asi 130 tisíc kubíků souší. Čili byly tady roky, které byly vážnější. A ten letošní rok zhruba je srovnatelný s tím loňským. V loňském roce 240 tisíc kubíků, z toho polovina se zpracovala, polovina se nechala na místě. V letošním roce zatím je to 230, čili vidíte, že ta čísla jsou srovnatelná a stejně tak polovina se ponechá v tom bezzásahovém území. Takže to podstatné, to podstatné …

Martin Veselovský, moderátor

A chápu to dobře, chápu to dobře, ta vy zpochybňujete tedy tu odbornou komisi, která pro hejtmana Zimolu a paní hejtmanku Emmerovou připravila ta čísla?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Já bych se radši podržel té, té věcné stránky, protože ta celá komise, tam jsou vlastně samí lesáci, není tam jediný ekolog, není tam vlastně nikdo z lidí, kteří, kteří jako dlouhodobě studují ty ekosystémy lesní na Šumavě. Myslím, že ta komise byla hodně postavena účelově a je to, nějaká ta motivace bude pravděpodobně politická, do toho moc nechci se motat. Já tam odpověď nejlepší je, myslím, na tom triku, které mám na sobě. Lýkožrout smrkový říká: Šumava je po staletí mým domovem a je potřebné si uvědomit, že v těch úplně nejvyšších patrech Šumavy, v tom 7., 8. vegetačním stupni, kde ten přirozený ekosystém je horská Smrčina, je to v podstatě monokultura, ale je to přirozená monokultura. Není to nějak jaksi tam sázená člověkem necitlivě. Tak tady ten kůrovec tvoří přirozenou součást toho ekosystému. Tam se střídají 3 období, je to prostě fáze, fáze obnovy, fáze rozpadu a fáze optima, kdy ten porost je optimální a my pozorujeme na té Šumavě, že vlastně na těch rozpadlých lesích, které vypadají na první pohled z helikoptéry jako mrtvé, se obnovují ty lesy a třeba polovina území, kde teď vidíte souše, už vlastně tam se obnovují nové semenáčky a vyrůstá tam nový les.

Martin Veselovský, moderátor

Pane hejtmane, řekněte mi, proč vám a tedy, řekněme, podle vašich slov paní hejtmance Emmerové z Plzeňského kraje leží tolik na srdci v podstatě ten odborný problém? *To znamená, jak se vypořádat se žravostí, případně ničivostí toho kůrovce na Šumavě?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Děkuji za tu otázku, pane redaktore, protože v tom je právě ono jádro pudla. My jsme tadyhle panem exministrem Bursíkem napadáni či ta komise, že vlastně není vůbec odborná, že to byli, jak jsem slyšel, lesáci. No, já si myslím, že o tom nám právě šlo, protože já si myslím, že lesáci, lidé, kteří se v lese pohybují, tak přece toho kůrovce či chcete-li ten druh lýkožrouta smrkového oni poznají a ví, jakým způsobem se kůrovec šíří, jaká rojení tam jsou a co hrozí, pokud se proti němu nezačne aktivně zasahovat. No, a v odpovědi na ten váš dotaz, já se opravdu domnívám, a tak jak jsem sledoval i ohlasy na toto naše vyhlášení, že i velká část české veřejnosti vnímá asi les, a to nejen, prosím, šumavský, trošičku jinak než současné či bývalé ministerstvo životního prostředí, že jej chápeme jako živý les, že chápeme jako les, kam můžeme chodit na houby, na borůvky, kde můžeme obdivovat právě tu živost, rozmanitost přírody, nikoliv jak mrtvý les, který dnes máme bohužel možno spatřovat v těch /nesrozumitelné/, o kterých hovoří pan Bursík.

Martin Veselovský, moderátor

Jestli tomu, jestli tomu, pane hejtmane, dobře rozumím, tak vy tedy v tuto chvíli v podstatě obviňujete ministerstvo životního prostředí z toho, že hodlá ze šumavských lesů udělat prostě holinu, hotovo?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Já si myslím, že ministerstvo si samo uvědomuje, že tam právě tou svou nečinností holiny už způsobilo. Ta nejcennější území, jádrové území, bezzásahová území, to už jsou dneska opravdu mrtvé, mrtvé zóny. A já vím, že teď pan Bursík zcela jistě bude polemizovat s tím slovíčkem mrtvé, ale bohužel se tato bezzásahová území některými směrnice z vimperské správy Národního parku Šumava rozšiřují do dalších zásahových území a kůrovec se šíří.

Martin Veselovský, moderátor

Tak, pane Bursíku, dovolte, já to celé ještě posunu o kousek dál. *Co je podle vašeho názoru, a teď to, prosím, zkuste společně s panem hejtmanem interpretovat našim divákům podstatou toho sporu o kůrovce. *Opravdu jde o toho brouka a o to, jak řešit v podstatě možná technický nebo vědecký

problém s tím, co on dělá s dřevinami, nebo tam je něco jiného?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Já myslím, že tam je něco úplně jiného.

Martin Veselovský, moderátor

A co to je?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Pane hejtmane, my se vidíme takhle poprvé, nikdy jsme se nepotkali.

Martin Veselovský, moderátor

Můžu podotknout, že pan hejtman vás nevidí v tuto chvíli.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Na Šumavě. Ještě tím hůře. Ale tak já si myslím, že i podle té argumentace a podle té připravenosti tady vlastně vůbec o toho kůrovce nejde. Ten kůrovec je, je cosi, co do Šumavy patří. Správa parku dělá diferencovaný management, má ho absolutně pod kontrolou, je tam 130 měřících ...

Martin Veselovský, moderátor

No, dobře, ale o co, o co tedy jde z vaší zkušenosti?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Je tam 130 měřících bodů, kde se vlastně jako sleduje ta obnova a z 1859 hektarů území, které by bylo, lze označit za souš, už na 800 hektarech z toho dochází k té obnově. Čili zhruba polovina z toho už se obnovuje.

Martin Veselovský, moderátor

Pane Bursíku, odpovězte mi na moji otázku, o co tedy jde v tomto sporu?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Já si myslím, že ta podstata je oslabit správu národního parku a oslabit ministerstvo životního prostředí, protože jsou tady některé rozvojové projekty, megalomanské projekty, které vlastně jsou v rozporu s posláním Národního parku Šumava. Myslím si, že jsou i tací ...

Martin Veselovský, moderátor

Které máte na mysli, které máte na mysli ty projekty?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Jsou některé sjezdovky, které vlastně jdou unikátními hercinskými porosty, první zónou národního parku a je veliký tlak na to je, na to je prosadit například lanovka na Smrčinu, která by propojila Šumavu se šumavskou stranou.

Martin Veselovský, moderátor

Tak to je, to je pohled Martina Bursíka. Jestli dovolíte, pojďme, pojďme ...

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

A zároveň vidí, zároveň lidí vidí peníze v tom dřevě samozřejmě, každý ten strom má svoji hodnotu.

Martin Veselovský, moderátor

Pojďme nechat reagovat pana hejtmana Zimolu. Vaše verze, pane hejtmane, toho, o co ve skutečnosti jde v té kůrovcové bitvě?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Víte, nejen já jako současný hejtman, ale už i můj předchůdce, doktor Zahradník, už starostové šumavských obcí vždycky slyšeli, že jde právě tadyhle o to. Že jde o ony údajně megalomanské projekty, že nám jde o to, abychom tu Šumavu, promiňte mi to slovo, znásilnili, abychom tam rozvíjeli cestovní ruch.

Martin Veselovský, moderátor

Počkejte, pane hejtmane, vezměte to opačně, prosím. Ta moje otázka zněla: o co tedy jde ve skutečnosti v tom sporu.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

No, jde právě o tu Šumavu, jde o tu Šumavu, jde o to, abychom tam jak my, kteří na Šumavě žijeme, tak návštěvníci Šumavy, abychom tam mohli chodit do zdravého lesa. Ano, já uznávám a prosím se mnou i starostové či obyvatelé obcí ležící v Národním parku Šumava. My uznáváme a chceme platnost národního parku. Tam, prosím, to není tak, že chceme oslabovat kohokoli, jakoukoli roli. My ten park vnímáme a je to přece obrovský přínos jak pro Jihočeský či Plzeňský kraj. V tom, to je, prosím, absolutní nesmysl. Ale také chceme, aby ten park byl jasně definován, aby byly definovány ony bezzásahové zóny, první zóny, aby se jasně potom také hospodařilo v druhých zónách a aby kůrovec nepřelétával tu na jednu či tu na druhou stranu a hrozily obrovské finanční ztráty pro vlastníky dalších lesů.

Martin Veselovský, moderátor

Dovolte mi zůstat zejména u toho přelétávání kůrovce z jedné na druhou stranu. Pánové, prosím, zůstaňte, zůstaňte před svými kamerami a budeme za chvíli pokračovat. Do nového kola kůrovcové války se zapojila totiž i státní firma České lesy, podle které šumavský kůrovec ohrožuje i okolní porosty. V Událostech, komentářích vítám ředitele Národního parku Bavorský les Karla Sinnera, guten Abend, Herr Sinner.

Karl Sinner, ředitel Národního parku Bavorský les

Guten Abend.

Martin Veselovský, moderátor

Pane řediteli, váš park přímo sousedí se šumavským národním parkem. Je ohrožen šumavským kůrovcem?

Karl Sinner, ředitel Národního parku Bavorský les

Myslím si, že ne, protože kůrovce máme vždy, je to normální zvířátko ve smrkovém lese a v roce 83 jsme se rozhodli, že nebudeme zasahovat. A v Bavorském lese se i vyvinul kůrovec a měli jsme hromadný výskyt v 90. letech. Po horkých letech v roku 94. A další, další výskyt v roce 2003. To je normální proces. Jedná se o generační obnovu v lese, který je bezzásahový, a to je podstatný rozdíl. Kůrovec jako takový je problém lesnictví, není to problémem lesa. Lesy již přes tisíciletí, přes několik miliony let mohou zacházet s kůrovci, neustále se lesy regenerovaly, zestárly a všechny tyto epochy přežily, i kůrovce přežily. A pokud dojde ke situaci, že z živého stromu se stane potravinou tím, že strom zemře pro další zvířata, tak je to úplně něco běžného, co se může stát v lese. My to již neznáme, protože my známe jenom hospodářské lesy. A my věk stromu známe jenom do dospělého věku, do vegetace a jejich stárnutí nezažíváme a ani jejich obnovu nezažíváme. Umírají stromy v lese, to znamená, že les zanikne, ale jenom dojde k tomu, že nastoupí nová generace. Pokud zemřou lidé a pak vyrůstají vnoučata, tak tím taky nevymřou lidé.

Martin Veselovský, moderátor

Dovolte mi, dovolte mi ještě jednu technickou poznámku, hejtman Jihočeského kraje Zimola tvrdí, že na Šumavě dochází ke kůrovcové pandemii a že je potřeba začít těžit napadené dřevo v bezzásahových zónách. Je to podle vašeho názoru a podle vašich zkušeností dobrý nápad?

Karl Sinner, ředitel Národního parku Bavorský les

Kolem starého parku máme ochranné pásmo, tam těžíme dřevo a v zónách, které jsme prohlásili bezzásahovými zónami, u nás v Bavorském lese, tam opravdu nezasahujeme a rozhodnutí je jasné. Co, co je zónou bezzásahovou, zůstane zónou bezzásahovou. Není možné, že by management toto rozhodnutí podle situací změnil. A to pak nemůžeme změnit, pokud je jedna zóna bezzásahová, to znamená bez zásahu.

Martin Veselovský, moderátor

Pane řediteli, děkuji za váš čas, hezký večer, na shledanou. Tak pojďme zpátky do studia. Pane hejtmane Zimolo, řekněte mi nějakou reakci na to, co jste teď slyšel od ředitele bavorského národního parku, který je podle mých informací z více než 70 procent bezzásahovým územím. To znamená území, kde se vůbec netěží již dřevo, kde se nesáhne na to, jak to vypadá s tím dřevinným porostem například po náletu kůrovce.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Tak předně já mohu těžko reagovat, protože jsme vlivem technických problémů tadyhle vyjádření pana ředitele neslyšeli úplně, ale ...

Martin Veselovský, moderátor

Pane hejtmane, v tom případě jen krátká, krátká věta, která, myslím, shrne to, co pan ředitel Sinner říkal. V bezzásahovém území už po mnoho let v bavorském národním parku se nezasahuje, netěží se, nechává se vše být, tak jak to, řekněme, leží a běží.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Ale to je v pořádku. My přece tadyhle nehrajeme o to, abychom aktivně zasahovali v bezzásahovým územích. My celou dobu hodláme diskutovat se Správou Národního parku Šumava a s ministerstvem životního prostředí o tom, jakým způsobem by se právě v parku, v jeho prvních, druhých zónách, v bezzásahových, zásahových zónách mělo hospodařit. To slovíčko hospodařit asi je trošku takový červený hadr před očima. Ale my opravdu se chceme dobrat nějakého rozumného výsledku. Já vám nemohu říct, zda to naši němečtí kolegové dělají správně nebo zda to my děláme, my děláme dobře nebo špatně.

Martin Veselovský, moderátor

Dobře, tak pane hejtmane, v tom případě se pojďme, pojďme se posunout tedy k poslední otázce. Za jakých okolností hodláte vyhlásit onen stav nebezpečí a začít těžit to napadené dřevo?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Já jsem, pane redaktore, jasně vyjádřil tu vůli o vyhlášení stavu nebezpečí, kterou mi krizový zákon dává v tom případě, že ministerstvo životního prostředí a Správa Národního parku Šumava nebudou konečně ochotni jednat o ustavení jakési, a my jsme nazvali, krizové pracovní skupiny a určitého krizového plánu péče, protože všichni na Šumavě dnes připouštějí, že tam ta kůrovcová kalamita je a že by se mělo zasahovat.

Martin Veselovský, moderátor

Vy dobře víte, že ministerstvo životního prostředí se v tuto chvíli k

tomuto pro vás pravděpodobně vstřícnému kroku nemá. Tak se ptám, bude to,

řekněme, v polovině září?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Myslíte vyhlášení stavu nebezpečí?

Martin Veselovský, moderátor

Přesně tak.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

No, já myslím, že pan ministr životního prostředí si je vědom své odpovědnosti, stejně jako jsem si jí vědom já a domnívám se, že by tím popřeli právě ty své deklarované snahy o komunikaci. My nevoláme po ničem jiném než právě po oné komunikaci.

Martin Veselovský, moderátor

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí, jaká by měla být reakce jednak centrálního dohledu nad životním prostředí, anebo ministerstva životního prostředí v takový moment, kdyby toto kraj udělal?

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Já si myslím, že tohle je velmi nesrozumitelné, protože já musím tady velmi pochválit a podepřít správu národního parku, protože ten způsob, nejenom kterým oni dělají ten diferencovaný management, a tenhle ten přístup v jednotlivých částech parku je naprosto jasný. Tady já vám mohu vyčíslit hektary, kde jsou bezzásahové území.

Martin Veselovský, moderátor

Pane Bursíku, dovolte, dovolte.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Kde se zasahuje a kde se ten management dělá.

Martin Veselovský, moderátor

Myslím že, ale teď, teď odpovídáte na něco trochu jiného, než jsem se ptal. Opravdu.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Čili, ne, počkejte, ale ne, ne. Pan hejtman, nechte mě, prosím pěkně. Pan hejtman říkal, že se musí vyjasnit ze strany správy národního parku, kde jak hospodaří. A já chci říci, že tady je každý metr čtvereční zařazen na mapě do jednoznačného managementu.

Martin Veselovský, moderátor

Ale vy jste teď slyšel to, co pan hejtman Jihočeského kraje požaduje.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Já myslím, že spíše těm problémem ...

Martin Veselovský, moderátor

Aby byla učiněna nějaká pracovní skupina, aby se mluvilo, aby se prostě o tom debatovalo.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Ředitel národního parku Krejčí v průměru jeden až dva dny v týdnu jedná se samosprávami. Ministr životního prostředí Miko, dnes jsem s ním byl na tiskové konferenci, jednal s panem hejtmanem, kterýžto po tomto jednání jednostranně na tiskové konferenci ohlásil, vlastně tuto zprávu úplně jakoby z jiného světa. Takže říkat, že vlastně důvodem pro vyhlášení tohoto nesmyslu je nedostatek komunikace, podle mého názoru vlastně dokládá ten argumentační deficit, kdy pan hejtman není schopen věcně obhájit to své stanovisko, protože ten management tam vskutku je prováděn správně a je to vidět na výsledcích vlastně vývoje přirozeného zmrazení lesů na Šumavě.

Martin Veselovský, moderátor

Poslední, poslední reakce, poslední reakce z Českých Budějovic. Pane hejtmane Zimolo, toto, pokud můžeme brát vyjádření Martina Bursíka jako relevantní vyjádření, bývalého ministra životního prostředí a možná který mluví i za toto ministerstvo životního prostředí, tak to nevypadá, že by se vám chtěli nějak názorově přiblížit či o tom více debatovat. *Tak co budete dělat?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Tak já jsem samozřejmě neočekával od pana Bursíka, že by aktivně podpořil tadyhle naše snahy, protože on to nebyl schopen udělat za celou dobu svého mandátu. Prostě se nediskutovalo, Správa Národního parku Šumava měla vždycky pravdu.

Martin Veselovský, moderátor

Dobře, pane hejtmane, ale tak co budete dělat? Vy jste dnes vyhrozil vyhlášením stavu nebezpečí, tak se ptám, co budete dělat?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Ne, já jsem nevyhrozil dnes, já jsem vyhrozil v neděli, kdy jsem jasně řekl, že pokud nám nic jiného nezbyde, tak ten stav nebezpečí prostě vyhlásíme. Na tomhle já opravdu trvám. My nechceme, a znovu opakuji ...

Martin Veselovský, moderátor

Já se znovu, znovu opakuji svoji otázku.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Pane redaktore, my nechceme nic jiného, nechceme nic jiného než tu komunikaci, ano.

Martin Veselovský, moderátor

Tak jak to tak vypadá, tak komunikace zatím asi není možná ve větší míře, než byste se jí zatím mohli doříci. Tak kdy bude to?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Bude stav nebezpečí vyhlášeno, pane redaktore, ano.

Martin Veselovský, moderátor

A kdy to bude, a kdy to bude?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

No, tak já myslím, že by obě dvě strany měly přece dostat nějaký prostor k tomu, aby se shodly, či neshodly na tom. Nechtějte po mně, zda to bude v řádu hodin, dnů. Já jsem rozhodně řekl, že ta záležitost se musí velmi brzy vyřešit.

Martin Veselovský, moderátor

A představte si, pane hejtmane, že já to po vás chci. Máte nějaký svůj?

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Já vám nedokážu odpovědět, právě proto, že se na to téma budu chtít sejít s panem ministrem.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Pane hejtmane, vemte si pohorky a běžte se tam podívat, to je to nejlepší.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Běžte tam vy, pane Bursíku, já jsem tam každou chvíli, ale mám strach, že vy jste tam už dlouho nebyl.

Martin Veselovský, moderátor

Vypadá to, pánové, že jste se nepotkali na Šumavě. Dobře, pane hejtmane, děkuji za váš čas, pane Bursíku, i za váš, na shledanou.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí /SZ/

Také děkuji, na shledanou.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje /ČSSD/

Hezký večer, na shledanou.