Nesouhlas starostů s plánem péče o Šumavu

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Nesouhlas starostů s plánem péče o Šumavu
Author Jolana Voldánová, Aleš Hazuka
Date 2001-01-18
Source ČT
Genre televize
Respondent Zdeňka Lelková, Jan Jelen, Jiří Vlach, Petr Šebelík, Zdeněk Kantořík, Miloš Kužvart

ČT 1, Události

Jolana Voldánová, moderátorka

Starostové šumavských obcí ostře protestují proti způsobu, jakým ministerstvo životního prostředí schválilo plán péče o tuto oblast na dalších deset let. Po ministerských úřednících požadují, aby s nimi tento strategický dokument ještě projednali. V opačném případě ho odmítají akceptovat. S plánem, jak pečovat o oblast Šumavy nesouhlasí ani někteří ekologové. Ministr Miloš Kužvart a také správci parku naopak argumentují, že už ho dali k posouzení nejen obcím, ale i nezávislým oponentům.

Aleš Hazuka, redaktor

Zástupci šumavských obcí zejména kritizují, že se vůbec nedozvěděli, co konečná verze plánu obsahuje, nemají přehled o tom, zda ministerstvo zvážilo jejich připomínky.

Zdeňka Lelková, starostka Stožce, nezávislá

Minimálně slušné nám bylo dát předtím, než se to schvalovalo, tu připravovanou verzi ke schválení.

Jan Jelen, starosta Nové Pece, nezávislý

Máme i takový pocit, že někdo chce vyprovokovat vyloženě boj o národní park.

Aleš Hazuka, redaktor

Postup ministerských úředníků zaskočil i představitele kraje.

Jiří Vlach, zástupce hejtmana, US

Mně se zdá, že tady byl zásadním způsobem porušený postup.

Aleš Hazuka, redaktor

V plánu péče je například zakotven postup rozšiřování prvních nejpřísněji chráněných zón, právě chystané navýšení podílů těchto lokalit starostové podrobili kritice.

Petr Šebelík, starosta Stach, nezávislý

Tam člověk, jako živočišný druh, překáží, tak by ho chtěli podle mého názoru vytěsnit někam mimo to území, aby měli pokud možno co nejméně starostí.

Aleš Hazuka, redaktor

Správci parku tvrdí, že plán dali k posouzení obcím i nezávislým odborníkům. Postoj starostů považují za nedorozumění.

Zdeněk Kantořík, mluvčí Správy Národního parku Šumava

Správa i ministerstvo udělily pro připomínkové řízení a pro schválení toho plánu péče, myslím, mnoho nad rámec svých povinností.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí /ČSSD/

Plán péče o šumavský národní park byl přijat na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. A já bych chtěl upozornit, že již v březnu minulého roku byl rozeslán nejen jedenácti obcím, jak nám to ukládá zákon, ale dalším jedenácti, dohromady tedy dvaadvaceti, které mají byť i na území národního parku pár hektarů svého katastru.

Aleš Hazuka, redaktor

Ministerstvo životního prostředí by podle starostů mělo své rozhodnutí přehodnotit. Pokud se tak nestane, nebudou starostové plán péče akceptovat.