Nová přechodová místa v Národním parku Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Nová přechodová místa v Národním parku Šumava
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-05-05
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

V návaznosti na jednání ministrů životního prostředí České republiky a Bavorska z 15.9.2008 (Martina Bursíka a Otmara Bernarda) podepsali vedoucí úřadu bavorského ministra životního prostředí Wolfgang Lazik a náměstek ministra životního prostředí České republiky RNDr. František Pelc dohodu o kompenzačních opatřeních nutných pro otevření nových přechodových bodů v prostoru česko-bavorské státní hranice, sdílené Národním parkem Šumava a Národním parkem Bavorský les.

Obě strany se dohodly na podmínkách, které nebudou znamenat ohrožení cenných společenstev a biotopů vzácných druhů, vyskytujících se v prostoru společné hranice Národních parků, která je zároveň státní hranicí mezi Debrníkem a Bučinou. Následně oba ministři (nový bavorský ministr životního prostředí Dr. Markus Söder a Martin Bursík) stvrdili svými podpisy platnost dohody – memoranda o nových stezkách pro pěší turisty ve společném jádrovém území Národních parků Bavorský les a Šumava.

V úseku Debrník/Ferdinadstahl – Bučina/Buchwald budou zřízeny tři přechodové body, ke kterým povedou nově značené turistické cesty: Hirschbachschwelle – Poledník/Javoří Pila – hraniční kámen 16/14 – odbočka z červené trasy Blaue Säulen/Modrý Sloup – Březník – hraniční kámen 28/8 – odbočka z modré trasy z Březníku Siebesteinkopf – Pramen Vltavy – hraniční kámen 7/7 – odbočka z červené trasy od Pramenů Vltavy První nově zřizované přeshraniční trasy pro pěší budou moci být využívány v období od 15.7. do 15.11. běžného roku. Vyloučen je vstup osob se psy a jízdními koly, jízda na koni a vjezd jakýchkoliv vozidel. Turistická trasa Siebensteinkopf/Pramen Vltavy bude otevřena celoročně. Je určena pouze pro pěší turisty. V zimním období nebudou v tomto prostoru zřizovány a udržovány lyžařské běžecké stopy, a to z důvodu nezbytné ochrany populace tetřeva. Využívání stávajících míst pro přechod státní hranice Ferdinandstahl/Debrník, Gsenet/Prášily a Finsterau/Bučina pro pěší, cyklisty a lyžaře bude možné bez jakéhokoliv časového omezení. Hraniční chodník zůstane každoročně přístupný v době od 15.8. do 15.11., pouze v části mezi Lusen a přechodem Blau – Säule zůstane hraniční chodník otevřený od 15.7. do 15.11. Omezení slouží k ochraně tetřeva hlušce v obou národních parcích.

Jana Zvettlerová, tiskový referent, Správa NP a CHKO Šumava