Nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Author Jana Zvettlerová, Pavel Hubený
Date 2010-12-20
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

,


Přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero byla vyhlášena v roce 1911 – v podvečer 100. výročí je ochrana tohoto skvostu šumavské krajiny opět potvrzena.

Po několikaletém projednávání vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR (Vyhláška 326/2010) tuto přírodní rezervaci znovu, a to v mírně rozšířené podobě. Ministerstvo ji zařadilo do kategorie „národní přírodní rezervace“, jde tedy o území s hodnotami, které je nezbytné v národním i evropském měřítku považovat za jedinečné.

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero je ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správy Železná Ruda, státní správu ochrany přírody zde vykonává Správa NP

a CHKO Šumava.

„Předmětem ochrany jsou přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí, balvanitých polí a stojatých vod ledovcových jezer, dále vzácné druhy rostlin a živočichů, zejména jedinečné vodní rostliny šídlatky jezerní, nebo oblasti s trvalým výskytem tetřeva hlušce, či sokola stěhovavého. Rozšíření rezervace bylo motivováno zejména zajištěním ochrany celých ledovcových karů a jejich ekosystémů,“ řekl náměstek ředitele a vedoucí sekce Správy CHKO Šumava Pavel Hubený.

Rozloha Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero se zvýšila z původních 186 ha na 208 ha, z toho lesní půda pokrývá téměř 179 ha. Zbytek jsou vodní plochy obou ledovcových jezer.

„Nově vyhlášená národní přírodní rezervace nabyla účinnosti 15.12. 2010,“ dodal Pavel Hubený.

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava