Nový program obrany proti kůrovci

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Nový program obrany proti kůrovci
Author Karel Havlík
Date 1997/12/30
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Na sklonku roku se v Bavorském lese začal postupně realizovat nový program obrany proti kůrovci. Právu to potvrdil ředitel Správy Národního parku Šumava a CHKO ing. Ivan Žlábek. "V srpnu se Národní park Bavorský les rozšířil o dalších deset tisíc hektarů státního lesa, takže zahrnuje oblast lesního úřadu ve Zwieselu a sahá až k Železné Rudě. V novém paragrafu zákona stojí, že do roku 2017 bude nutné území bránit před rozšířením kůrovce. Pro nás to znamená, že Němci revidovali dosavadní pasívní postup, že si příroda pomůže sama," uvedl. Dnes zastávají němečtí lesáci názor, že horský les se nesmí nechat usychat, neboť má významné vodohospodářské funkce. Experiment, který proběhl v Bavorském lese, kde proti lýkožroutovi nebylo zasahováno, se stal v mnoha směrech poučný. "Ukázalo se, že přemnožený brouk se neohlíží na nadmořskou výšku ani na světové strany a přelétává na velké vzdálenosti. Vzdušné proudy jej mohou odnést až desítky kilometrů daleko. Poškozený les se trvale rozšiřoval. Vedení parku z toho dokonce udělalo přednost a v napadených porostech zřídilo ojedinělou naučnou stezku," poznamenal ing. Václav Polák, předseda české sekce "Zeleného srdce Evropy". Až loni, po několikaletém přešlapování, přijali v Bavorském lese radikální program intenzívního boje proti kůrovci. "Jestliže se dosud těžilo v parku zhruba dva tisíce plnometrů dřeva, koncem roku stoupla těžba až na deset tisíc plnometrů a zásahová plocha z původních dvou tisíc hektarů vzrostla na dvojnásobek, tedy asi na třetinu plochy starého národního parku," dodal ing. Polák. Pracovníci bavorského parku se živě zajímají o český systém zásahů proti kůrovci. "Během dvou let jsme postup lýkožrouta smrkového na Modravě v podstatě zastavili. Za cenu 250 hektarů holin se možná podařilo zachránit desetitisíce hektarů zdravého lesa. Holiny jsou dnes již zalesněny," upřesnil ředitel Žlábek.