O likvidaci kůrovce na Šumavě se má rozhodnout koncem března

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


O likvidaci kůrovce na Šumavě se má rozhodnout koncem března
Author Karel Havlík
Date 1999/03/04
Source Právo
Genre tisk
Respondent

O způsobu likvidace lýkožrouta smrkového, který se nezván zabydlel v první zóně šumavského národního parku, má rozhodnout Ministerstvo životního prostředí koncem března.

Právo o tom informoval tiskový mluvčí Správy NPŠ a CHKO Zdeněk Kantořík. "Loňské zasedání vědecké rady parku doporučilo nezasahovat proti kůrovci v osmdesáti procentech nejcennějších přírodních lokalit. S kácením napadených stromů souhlasila rada pouze ve výjimečných případech," uvedl Kantořík. Podle předsedy rady Radomíra Mrkvy z brněnské Lesnické fakulty je žádoucí postupovat při likvidaci brouka v zájmu ochrany přírody a zásahy diferencovat ve shodě s charakterem první zóny. Správa parku zahájila správní řízení o navrženém způsobu tlumení kůrovce. Očekává se vyjádření šumavských obcí a ekologů. "Předpokládáme, že s naší strategií nebudou souhlasit představitelé Hnutí Duha a odvolají se k územnímu odboru MŽP v Českých Budějovicích, takže řízení bude dvoukolové a pravděpodobně skončí u rozkladové komise ministerstva," konstatoval Kantořík. Bez ohledu na probíhající správní řízení posuzuje nyní stanovisko vědecké rady parku ministerská komise. Ředitel odboru ochrany lesa zmíněného ministerstva Vlastibor Ryšánek se přiklání k asanaci napadených stromů. "Jinak se kůrovce nezbavíme," míní. Vědecká rada se shodla na tom, že vybrané stromy, na nichž si pochutnává lýkožrout smrkový, mají být poraženy a ponechány na místě, kde poslouží jako lapáky. Ekologové odmítají radikální, byť výběrové radikální řešení v nejcennějším šumavském prostředí a stále zastávají názor, že si les pomůže sám. V roce 1996 padlo za oběť brouka 177 tisíc stromů, v následujícím roce lesáci pokáceli dalších 94 tisíc stromů, loni necelých 60 tisíc.