Omezení na hranicích

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Omezení na hranicích
Author Hospodářské noviny
Date 2008
Source Hospodářské noviny
Genre tisk
Respondent

Momentálně existují přirozené restrikce pouze dvojího druhu: vstupem do Schengenu samozřejmě nezaniká v žádném státě povinnost dodržovat dopravní předpisy a v některých chráněných územích musíme dát pozor na omezení související s ochranou přírody. Jednoduše řečeno, zelenou hranici nesmíme přejet autem tam, kde je motorovým vozidlům vjezd zakázán, a v nejpřísněji chráněných zónách národních parků nadále platí zákaz vstupovat mimo značené cesty či cyklotrasy.

Pro běžnou turistiku je druhý případ důležitější, v českých národních parcích (všechny čtyři leží na hranicích) je totiž poměrně snadné dostat se do konfliktu se zákonem i nevědomky. Například tak, že na výletě na Šumavě či v Podyjí přijdeme k hranici (legálně) z Německa, respektive Rakouska, a překročíme hraniční linii do Česka. Pokud však na české straně přiléhá k hranici první zóna národního parku, můžeme mít problém. Proto je vhodné před vstupem do těchto území nahlédnout do návštěvního řádu a řídit se navigací v terénu. Ani náruživí turisté se ale s problémem tohoto druhu nebudou setkávat každý den, protože z celkové délky českých hranic (téměř 2300 km) se „zelené“ omezení týká ani ne pěti procent jejich délky.

Při překračování hranic už není nikým vyžadován žádný doklad, přesto se při pohraničních cestách doporučuje mít u sebe občanský průkaz, a to pro případ náhodné policejní kontroly. Tato zákonná povinnost se však nijak neliší od požadavku mít u sebe doklad totožnosti při pohybu ve vnitrozemí. A nakonec: v platnosti zůstávají i omezení týkající se maximálních limitů vybraných druhů zboží, které lze přes hranice vozit. Ty jsou však tak vysoké (například u vína se jedná o 90 litrů na osobu), že při běžných turistických cestách není nutné se jimi zabývat.

Doprava

Intenzita veřejné dopravy je v pohraničí většinou nižší než ve vnitrozemí a nic na tom nezměnil ani Schengen – při hraničních výletech proto často oceníte vlastní auto. Přesto lze i při turistických cestách na řadě míst dobře využít mezinárodních železničních spojů, například v okolí Chebu, Děčína, Břeclavi, Domažlic a Železné Rudy nebo na Ostravsku. Pro cestování v pohraničí nabízejí České dráhy výhodné jízdenky pro malé skupiny (viz www.cd.cz), jízdní řády najdete na www.idos.cz.