Příroda v Evropě potřebuje dostat prostor k rozvoji

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Příroda v Evropě potřebuje dostat prostor k rozvoji
Author Josef Tuček
Date 2009-05-29
Source aktualne.cz
Genre internet
Respondent

Praha – Není příroda jako příroda – někde ji stačí chránit v té podobě, jak je, jinde ji už budou muset lidé postupně obnovovat a navracet do původního stavu, konstatovali účastníci evropské konference o ochraně přírody, která se uskutečnila v Praze.

Doporučili různé způsoby její ochrany. V západní Evropě byla příroda natolik pozměněna zásahy člověka, že její ochrana bude vyžadovat pozvolnou a dlouhodobou obnovu, opětovný návrat území přírodě. Naopak země na severu a východě Evropy mají ještě skutečně člověkem nedotčené nebo jen málo dotčené přírodní celky. Tam je zapotřebí uchránit je v této podobě. Střední Evropa je pak někde uprostřed. Tady by ochranáři v určených celcích měli dávat přednost bezzásahovému režimu. Skladba lesů zde byla ovšem už v minulosti kvůli lesnímu hospodaření uměle změněna. „Teď jde o to dát tam, kde je to možné, zase prostor přírodě,“ zhodnotil na tiskové konferenci Petr Roth z českého Ministerstva životního prostředí.

Registr řekne, jakou přírodu máme

Účastníci konference ze státních úřadů, nevládních organizací i akademických institucí zemí Evropské unie i států v okolí rovněž doporučili, aby vznikl celoevropský registr přírodních oblastí, který by přesně popsal, v jakém stavu oblast je a co ji ohrožuje. Účastníci konference konstatovali, že během posledních čtyřiceti let vymizela z povrchu planety přibližně čtvrtina druhů živočichů a rostlin, především kvůli činnosti člověka, který ničí jejich prostředí.

„V současné době dávají vlády peníze na zmírnění dopadů krize. Kdyby je směřovaly do ochrany přírody a celkově životního prostředí, zajistily by tak rovněž potřebné pracovní příležitosti,“ uvedl Sebastian Winkler ze Světového svazu ochrany přírody (IUCN).