Předváděcí akce speciální zemědělské techniky

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Předváděcí akce speciální zemědělské techniky
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-10-08
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Strážný – Bezlesí v NP Šumava představují zejména luční a mokřadní porosty různého charakteru. Velká část těchto ploch má kulturní původ a k zachování svého dobrého stavu potřebuje lidskou péči – ať již pravidelnou nebo pouze příležitostnou.

Péče o plochy, které jsou nezajímavé pro dnešní zemědělské hospodaření a často vyžadují i velmi šetrný přístup (např. ruční kosení), je obtížně zajistitelná, přičemž však na porosty tohoto typu je vázána řada vzácných a chráněných druhů. Správa NP a CHKO Šumava připravuje projekt „Péče o bezlesí“, který se snaží vytipovat cenné plochy a zabezpečit jim potřebnou péči prostřednictvím získání finančních prostředků a zajištěním technického zázemí i lidských kapacit.

V rámci projektu proběhla dne 7.10. 2009 na Zemědělské farmě Strážný předváděcí akce speciální zemědělské techniky na sklizeň lučních porostů v obtížných podmínkách. Dodavatel zemědělské techniky závod Agrozet Husinec zde představil speciální horský traktor s flotačními pneumatikami a čelně nesenou rotační sekačkou. Uvedená speciální technika přímo v terénu dokázala, že je schopná pokosit i dosti zamokřené, svažité a jinak obtížně skliditelné plochy. Tato speciální mechanizace může napomoci při realizaci managementových opatření na části obtížně skliditelných travních plochách v NP Šumava, o jejichž využití nemá klasické zemědělství zájem. Z hlediska ochrany přírody je však žádoucí o tyto plochy pečovat a udržovat je z důvodu zachování druhové diverzity. K tomu by měl také směřovat již výše uvedený projekt.

Jana Zvettlerová, tisková referentka, Správa NP a CHKO Šumava