Populace vzácných druhů orchidejí jsou bezdůvodně ničeny

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Populace vzácných druhů orchidejí jsou bezdůvodně ničeny
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-09-15
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Vzácný Prstnatec májový je zařazen mezi ohrožené druhy naší flóry –C3 –v Červeném seznamu se tak označují rostliny se slabším, ale trvalým ústupem. Snížení jejich výskytu se pohybuje mezi 50 až 80 % původního zastoupení. Je chráněn dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jen málokoho nechá chladným zjištění, že se v šumavské přírodě najdou lokality, kde ve velkém mizí vzácný druh orchideje –Prstnatec májový. Pravděpodobným škůdcem je člověk a důvodem, proč tak činí, by mohl být salep. Dříve se sbíraly a prodávaly sušené hlízy pro údajné léčivé účinky –první zmínky pocházejí z antického Říma, arabského světa a Indie. Důvodem k získávání salepu je stará a zcela absurdní tzv. „doktrína signatur“, která tvrdí, že části rostlinného (i zvířecího) těla mají ozdravný vliv na ty části lidského těla, jež připomínají. A tak jsou sušené a drcené hlízy vstavačovitých rostlin (salep), které se podobají určitým částem mužského pohlavního orgánu, prodávány mužům jako domnělé afrodiziakum. Dokonce i některé čajovny nabízí ke konzumaci salepové nápoje –zde se ale o údajných blahodárných účincích nehovoří. Nejde tedy o podávání „léčebného nápoje“, ale o to, prodat senzacechtivým zákazníkům cosi vzácného a exotického. „Při získávání salepu se rostliny zcela zničí a sbíráním se vyhubí velká část populace,“ řekl referent ochrany přírody CHKO Šumava David Půbal. Léčebná teorie je zcela absurdní a sběr hlíz v současnosti je naprosto odsouzeníhodný. „Hlídky v lokalitách s výskytem chráněných druhů jsou intenzivnější, šance chytit vandaly tím vzrůstá,“ řekl referent Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava Petr Šrail. „Orgán ochrany přírody může uložit fyzické osobě za zničení tohoto zvláště chráněného druhu pokutu do 20.000 Kč. U kriticky ohrožených druhů se připravuje od 1.1.2010 zpřísnění legislativy, kdy bude jejich poškozování či ničení považováno za trestný čin,“ upřesnil vedoucí oddělení ochrany ekosystémů Správy NP a CHKO Šumava Josef Zollpriester.

Jana Zvettlerová, tisková referentka, Správa NP a CHKO Šumava