Průzkum: Jihočeši dávají na Šumavě přednost ochraně přírody

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Průzkum: Jihočeši dávají na Šumavě přednost ochraně přírody
Author Jakub Kašpar
Date 2008-10-03
Source TZ MŽP
Genre internet
Respondent

Praha (MŽP ČR) – Naprostá většina Jihočechů je ráda, že na Šumavě existuje národní park, a má za to, že ochrana přírody v kraji má mít přednost před nejrůznějšími rozvojovými projekty. Vyplývá to ze sociologického průzkumu, který v Jihočeském kraji provedla pro MŽP společnost STEM 1 . Rozdíly mezi názory různých skupin jihočeské populace na NP Šumava nejsou velké.

„Jednoznačná podpora lidí žijících v jižních Čechách existenci národního parku je povzbuzující. Z výroků některých regionálních politiků by se mohlo zdát, že nebýt národního parku, žili by lidé v kraji spokojeněji. Průzkum ale potvrzuje pravý opak – lidé jsou velmi rádi, že národní park mají, a zároveň jsou i spokojení s managementem národního parku, který provádí správa parku a ministerstvo životního prostředí“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Je to pro nás samozřejmě velká pocta i závazek,“ dodává ministr. „Nicméně výsledky jenom potvrzují reakce, které na naši práci průběžně dostáváme od Jihočechů i návštěvníků parku.“

Prvním zjištěním průzkumu je, že drtivá většina obyvatel Jihočeského kraje (85 %) hodnotí celkově existenci Národního parku Šumava pozitivně. Naprosto přesvědčivá podpora existence národního parku je mezi ženami (89 %), mladými lidmi do 29 let (87 %) a vysokoškoláky (94 %). Podpora se příliš neliší ani podle politických preferencí – park hodnotí kladně 89 % příznivců ČSSD, 87 % příznivců ODS, 85 % příznivců SZ a 68 % voličů KSČM.

Významná většina (77 %) Jihočechů se přiklání také k názoru, že NP Šumava je pro místní obce ekonomickým přínosem díky přílivu turistů, jen zhruba čtvrtina lidí (23 %) vidí v NP spíše zátěž bránící volnému podnikání. S tím, že je pro ekonomiku šumavských obcí park přínosem, souhlasí většina Jihočechů bez ohledu na dosažené vzdělání i politické preference. Kladný názor na dopad národního parku pro ekonomiku převládá (59 %) dokonce i mezi těmi 15 % dotazovaných, kteří negativně hodnotí samotnou existenci parku.

Skoro tři čtvrtiny Jihočechů dávají přednost ochraně přírody před prosazováním dalších rozvojových projektů na úkor přírody.

V otázce, jak postupovat v lesích na území NP, které jsou zasaženy kůrovcem, mezi jihočeskou populaci mírně převažují zastánci současného managementu, kdy se ve vrcholových partiích hor nezasahuje kácením (54 % : 46 %). Převaha zastánců kácení postižených porostů, a to i na území NP, je pouze mezi lidmi s nižším vzděláním (55 % lidí se základním vzděláním a 51 % s výučním listem) a mezi stoupenci KSČM (60 %). Naopak současný způsob managementu horských smrčin má výraznou podporu u vysokoškoláků (67 %), ale i lidí s maturitou (61 %). Pokud jde o politické preference, největší podporu má přístup správců parku i příznivců SZ (64 %), ale podpora převažuje také u voličů ODS a ČSSD (shodně 54 %).

Podle mínění tří čtvrtin jihočeských občanů (73 %) odvádějí MŽP a Správa NP na Šumavě dobrou práci. Nejpozitivněji hodnotí práci MŽP a Správy NP Šumava obyvatelé malých obcí (81 %) a středně velkých měst (80 % pozitivních hodnocení).

Celkově lze konstatovat, že obyvatelé Jihočeského kraje staví ochranu životního prostředí vysoko v žebříčku svých priorit. Drtivá většina považuje NP Šumava za významný přínos pro svůj kraj. Národní park je podle většiny Jihočechů ekonomickým přínosem, protože do kraje přivádí turisty z celé země i ze zahraničí. Průzkum jednoznačně ukázal ochotu Jihočechů do značné míry pro zachování nepoškozené přírody obětovat i část ekonomického rozvoje území, pokud by měl být právě na úkor přírody.