Problém kůrovce v Národním parku Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Problém kůrovce v Národním parku Šumava
Author Marcela Oubrechtová
Date 2008-07-31
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent Jan Zahradník, Tomáš Fait, Karel Trůbl, František Krejčí

Marcela Oubrechtová, moderátorka

Je skutečně velká část území Národního parku Šumava zasažena kůrovcem nebo není? Odpověď na tuto otázku dnes z paluby malého letadla hledali zástupci ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, Jihočeského kraje i samotného národního parku. Jihočeský hejtman Jan Zahradník je přesvědčen, že i pohled z výšky potvrdil jeho dosavadní informace o značeném zasažení.

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje /ODS/

Pravdou je, že i ten vývoj kůrovce je velmi, velmi znepokojující. Když jsme viděli třeba zhruba třicet procent lesů napadených kůrovcem třeba na Smrčné, Trojmezné, ta relace bude pokračovat, tak je to velmi, velmi varující a já myslím, že by bylo popravdě potřeba, aby se tím opravdu vážně zabývala nejen správa parku, jakožto orgán, který na to hledí, dá se říci, jenom z jednoho pohledu, z pohledu přirozeného samovolného vývoje, ale aby se tím zabývaly i ostatní resorty. A o to víc si cením toho dnešního počinu ministerstva zemědělství, které tedy uspořádalo tento let a umožnilo nám vidět, jak skutečně ta situace vypadá.

Marcela Oubrechtová, moderátorka

Vedoucí integrované ochrany lesa Šumavského národního parku Tomáš Fajt zase ale tvrdí, že je vše pod kontrolou.

Tomáš Fait, vedoucí integrované ochrany lesa Šumavského národního parku

Já si nemyslím, že se v národním parku kůrovec vymyká kontrole. Samozřejmě množství kůrovce je zvýšené, kůrovec graduje v současném období. Počasí také nahrává tomuto trendu, ale myslím si, že ty situace v národním parku je stejná jako u všech jiných vlastníků lesů v České republice. Samozřejmě u nás je ta situace složitější od toho, že máme určité procento lesů jako takzvané bezzásahové zóny, kde proti kůrovci nemůžeme zasahovat. Používáme pouze monitorační restruktivní metody.

Marcela Oubrechtová, moderátorka

Podle Tomáše Fajta se v dalších zónách parku proti kůrovci zasahuje stejně jako v lesích jiných vlastníků. Náměstek ministra zemědělství Karel Trůbl zná Šumavu i okolní lesy velmi dobře, protože před odchodem na ministerstvo působil ve funkci ředitele Lesů České republiky pro jižní Čechy. Podle něj je pochopitelně i kůrovec v jiných lesích na jihu Čech, ale tam se ho až na malé výjimky daří držet ve vymezených plochách.

Karel Trůbl, náměstek ministra zemědělství

Národní park je naprosto rozdílná záležitost. Já bych si troufl říci, že je tam mnoho stovek až tisíc hektarů, kde se zatím ten les tváří, že ještě žije to horní patro, ale je to jen otázka času, a ten boj s kůrovcem v takovýchto místech já považuju téměř za beznadějnou, skoro až zbytečnou záležitost.

Marcela Oubrechtová, moderátorka

Ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava František Krejčí chápe argumenty lesníků, ale v případě území parku s nimi nesouhlasí.

František Krejčí, ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava

Hodnocení vývoje v urostlých populacích z pohledu lesníků, kteří mají zkušenosti pouze s hospodářskými lesy, tak samozřejmě ta situace musí připadat trochu jinak, než lesníkovi, který pečuje o lesy v národním parku. Lesy na území národního parku nejsou lesy hospodářské. V současné době jsou opravu vymezeny přesné plochy, které jsou podřízeny třem typům režimu ochrany lesa proti kůrovci. Jestliže někde se vyskytne na ploše desítek hektarů porost se soušemi z tohoto posledního, předposledního náletu kůrovce, tak to není nic neočekávaného, je to normální vývoj, který horské smrčiny provází od doby jejich vzniku.

Marcela Oubrechtová, moderátorka

Rozhovor o problému kůrovce na Šumavě viděný z několika úhlů pohledu hejtmana Jana Zahradníka,náměstka ministra Karla Trůbla i vedoucího ochrany lesa Národního parku Šumava Tomáše Fajta uslyšíte v zítřejší odpolední Fontáně krátce po patnácté hodině.