Rámcové smlouvy na lesnické činnosti v NP Šumava jsou podepsány

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Rámcové smlouvy na lesnické činnosti v NP Šumava jsou podepsány
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-03-26
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Ředitel Správy NP a CHKO Šumava podepsal dne 26. března rámcové smlouvy na lesnické činnosti s 210 dodavateli. Rámcové smlouvy jsou uzavřeny do konce kalendářního roku 2011 a zakázky budou zadávány v tzv. minitendrech po celou dobu trváni mezi těmito dodavateli. Osvědčený pilotní projekt roku 2009 tak pokračuje s vylepšeními, zjištěnými v loňském roce. „Na jedné straně jsem uvítal, že se nám podařilo i ve spolupráci s MŽP a vládou ČR celou soutěž dokončit, na straně druhé si přeji, aby nám průběh počasí pomohl na jaře i v létě k co nejmenšímu objemu těžeb kůrovcových stromů,“ řekl ředitel Správy František Krejčí.

V souvislosti s uzavřením smluv prohlásil náměstek ředitele Tomáš Fait, že jej těší, že má možnost být u jednoho z nejtransparentnějších způsobů zadávání lesnických činností a je rád, že tato činnost není předmětem politiky, ale výhradně profesionálního přístupu všech zainteresovaných.

Více než dvě třetiny těchto dodavatelů je regionálních, tzn. ze Šumavy a jejího okolí. Variabilita podmínek umožňující sestavování minitendrů na rozličné provozní potřeby vyhoví jak drobným a středním dodavatelům, tak dodavatelům velkým. Novinkou

a novou výhodou pro minitendry je možnost, že v případě nedostatku kapacit, si zvýšení své dodavatelské kapacity může řešit sám dodavatel – účastník rámcové smlouvy, a to přidáním nového subdodavatele na konkrétní minitendr. Další výhodou je speciální podmínka „porost plus“, která umožňuje pokračování v porostu v případě provozní potřeby tomu dodavateli, který již v lesním porostu provozní činnost zajišťuje a jehož plnění je dosud bez vad.

Václav Hřebek, vedoucí ÚP Borová Lada a metodik procesů, k tomu podotýká: „Informační podpora, která rámcovou smlouvu doprovází v informačním systému LesIS, umožňuje zvýšení provozní účinnosti jednotlivých zásahů i včasný a průkazný monitoring výsledku přijímaných opatření, stejně jako sledování stavu situace

v jednotlivých lesních porostech.“