Rozhodnutí ve správním řízení k dalšímu postupu v 1. zóně č. 124 Trojmezná

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Rozhodnutí ve správním řízení k dalšímu postupu v 1. zóně č. 124 Trojmezná
Author Zdeněk Kantořík
Date 2000-05-16
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Správa NP a CHKO Šumava vydala dnes odpoledne očekávané Rozhodnutí ve správním řízení k dalšímu postupu v 1. zóně č. 124 Trojmezná (Rozhodnutí bylo odesláno účastníkům řízení poštou). Vzhledem k rozsahu celkového napadení kůrovcem v této citlivé oblasti, které je i důsledkem loňské blokády ekologických aktivistů, k výraznému rozšíření lýkožrouta v lokalitě a nebezpečí vzniku velkých holin při asanaci čerstvě napadených stromů, správa národního parku nebude na Trojmezné v letošním roce zasahovat.

Výjimku tvoří pufrační (ochranný) pás široký maximálně do 250 m těsně při státní hranici, kde bude důsledná asanace provedena s cílem eliminovat možné škody v sousedních hospodářských lesích v Rakousku a v Bavorsku.

Správa parku nerozhodla výše uvedeným způsobem na základě mínění úzkého okruhu aktivistů, ale bere na zřetel současný skutečný stav porostů v lokalitě a s ním spojená všechna rizika.

Oproti loňským 4346 m3napadených smrků, které nebyly kvůli známé blokádě asanovány, je nyní napadení tzv. Trojmezenského pralesa několikanásobné, vznik holin při asanaci by vedl k otevření porostních stěn a dalšímu rozvrácení porostů, včetně rizik spojených s bořivým větrem. Dalším nepříznivým faktorem je letošní extremně teplé a suché jaro podporující vývoj populace kůrovce.

Správa parku už v loňském roce zdůrazňovala, že hlavním cílem zásahů je zpomalit nepřirozeně rychlý rozpad porostů a ochránit pralesovité zbytky v lokalitě. Případný letošní zásah by byl vzhledem k svému rozsahu nutně spojen s vysokými riziky holin a polomů a nemohl by tak už přinést žádoucí ochranný efekt.

S pozdravem Zdeněk Kantořík tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.