Rozhovor s Vladimírem Justem

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Rozhovor s Vladimírem Justem
Author Ivana Denčevová
Date 2008-12-08
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent Vladimír Just

Ivana Denčevová, moderátorka

Dobrý večer, vážení posluchači. Začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčevová. Tak pokud bych otevřela teď nový slovník floskulí, tak tam mohu nalézt heslo kůrovec a text pokračuje, ne, nebojte se, toto nebude heslo z oblasti speciální entomologie, spíš z oblasti speciální demagologie, lýkožrout smrkový bude nazírán výhradně jako mediální, nikoli přírodovědný fenomén. Kůrovec se totiž stal bezkonkurenčně nejpopulárnější a nejskloňovanější brouk desetiletí. Milí posluchači, nemylte se, nebudeme ani přírodovědné vysílání, a dokonce ani nebudeme hovořit o tom, co jsou floskule, jak vznikají a jak se nám usídlí v našem jazyce. Byť můj host je autorem právě slovníku floskulí. Před několika týdny jsem vysílala s panem starostou Schubertem, starostou obce Modravy na Šumavě o vzniku sdružení obcí, které jsou samozřejmě na Šumavě, to už jsem tak naznačila, a koordinují společně postup proti státní správě a mají zájem na tom, aby Šumava se také stala dle jejich názoru prostředím přívětivým. A spojili vlastně svoje síly. A následně mě, také mohu říct, náš externí kolega začal kontaktovat, bombardovat tím, že on si myslí, že s tou Šumavou je to ještě složitější a že by měl i další úhel pohledu zaznít, poněvadž je nejen členem občanského sdružení Přátelé Šumavy, ale také dalšího, které se také zabývá Šumavou. A já jsem usoudila, že bude úplně nejvhodnější ho do tohoto pořadu, který se věnuje nejenom samosprávě, ale také právě občanské společnosti, pozvat. Takže bude téma opět Šumava. Tentokrát pohledem občanské společnosti či chceme-li občanských sdružení. A mým dnešním hostem je Vladimír Just.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Dobrý večer.

Ivana Denčevová, moderátorka

A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech. Tak pane Juste, já jsem to hned na vás prozradila, že jste mě začal bombardovat tím, jak že si to myslíte a co s tou Šumavou a co by mělo zaznít a nemělo. Ostatně domnívám se, že tento v dobrém slova smyslu aktivistický přístup je vlastní právě těm, kteří jsou v občanské společnosti alespoň, řekněme, v různých občanských sdruženích. Je tomu tak?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, já bych…, ono se ta občanská společnost často skloňuje, časuje, já nevím.

Ivana Denčevová, moderátorka

Máte ji rád?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Já ji mám rád, ale ne jako floskuli právě. Ne, jako heslo. Já ji mám rád, když je to…

Ivana Denčevová, moderátorka

Tak abyste ji neměl, když jste také představitelem.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, představitelem, já jsem pouhým řadovým členem.

Ivana Denčevová, moderátorka

Ale aktivním.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

… občanského sdružení, které se jmenuje Obrana životního prostředí a to mě přímo pověřilo monitoringem Šumavy. Monitoring, ošklivé slovo, sledováním situace na Šumavě.

Ivana Denčevová, moderátorka

Takže chodíte po Šumavě?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Takže já jsem tam nejdřív chodil jako soukromník a byl jsem zle pokutován za různých ministrů, ať už Kužvarta nebo ještě i jeho předchůdců. Dokonce i když začínal ministr Ambrozek, tak já jsem se svými přáteli, s mými přáteli jsme viděli, že třeba rezonanční stromy, že tam zbyl jen pařez v první zóně. A dokonce pomocí helikoptér se odvážely stromy, jeden zvící za padesát, šedesát tisíc, jak jsme zjistili. A těch stromů…

Ivana Denčevová, moderátorka

Takže rezonanční stromy jsou stromy na výrobu hudebních nástrojů?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, ano. A na rozdíl od normálního smrku, který v tý době měl cenu za kubík, já nevím, tisíc, dvanáct set, tak tady to bylo, dejme domu, padesát tisíc, čtyřicet tisíc, třicet tisíc až šedesát tisíc. A těch stromů jsme napočítali, to je z pařezů, bez kmenů, ne jeden, dva, ne desítky, ale stovky. A když už to bylo asi pět set a tak mě několikrát, jsem byl chycen, že já vlastně tím, že ty stromy počítám, ty ztráty, páč tam to má všechno v těch prvních zónách zůstat ležet, jo. A tam najednou byly pařezy a neležely tam stromy. Tak tam musím pronikat, ale já jsem byl pokutován. Ale teprve v momentě, kdy nade mnou…

Ivana Denčevová, moderátorka

No jo, ale tak člověk nemá pronikat tam, kam je zakázáno.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, ale jak to jinak zjistíte? Jde ředitel…

Ivana Denčevová, moderátorka

Tak od toho je odborná správa.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

dborná správa tvrdila, že tam nic takovýho není a že jestli to dokážu, takže mně budou zlatit ruce a Duze a všem občanským sdružením.

Ivana Denčevová, moderátorka

Ale nemáte ruce zlaté, pokud se na vás dobře dívám.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Nemám. Naopak, jsem byl tvrdě pokutován, protože jsem tam opravdu pronikl a nešlo to zazdít, páč jsem i fotil a tak dále. Jenomže oni potom začli tvrdit, že tam kde jaksi ty kmeny scházely, že ta první zóna meandruje. To byl takový termín, že vlastně ta hranice, že já jí nerozumím, že na mapě je to jinak a v reálu, že to je ještě jinak. A já zkrátka a dobře nemůžu si vynachválit občanská sdružení, protože ve chvíli kdy jsem tam byl sám jako soukromník Vladimír Just, tak jsem teatrolog, který vlastně s tou Šumavou má společného pouze to, že ji miluje a prakticky žije v těch jižních Čechách od malička, tak já jsem byl tvrdě tedy jaksi na pranýři. Ale v momentě, kdy za mnou stálo občanské sdružení a měl jsem o ministra Ambrozka papírek, že já jako člen občanského sdružení pověřený sledováním situace na Šumavě smím chodit do těch prvních zón zakázaných, tak jsem byl úplně persona najednou grata, nikoli non grata.

Ivana Denčevová, moderátorka

A co kdyby vám tehdejší ministr životního prostředí toto povolení nebo toto doporučení nevydal, tak…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Nevydal by mi ho, kdybych nebyl členem občanskýho sdružení. To je právě to, proč tvrdím, že mají smysl jako, jaké, jakési legalizace určité činnosti, kterou jinak člověk dělá bezmocně a na koleni.

Ivana Denčevová, moderátorka

V novém slovníku floskulí se také můžeme dočíst, že náš kůrovec miluje geometrii, žere podle pravítka, zásadně do pravých úhlů čtverců a obdélníků, žít vždycky, vždy pěkně ve vojenském zákrytu. To je ta vaše ironická nadsázka na to, jak pěkně se to kácí?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, samozřejmě, protože víte ono, já přednáším kritiku medií na dvou nebo dříve i třech vysokých školách a problém…

Ivana Denčevová, moderátorka

A nás chválíte.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Vás samozřejmě chválím, ale já bych řekl i nás, protože já tady taky pravidelně spolu…

Ivana Denčevová, moderátorka

Myslím nás jako stanici.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Tak, já vůbec mám rozhlas skoro nejradši ze všech těch jaksi masmédií. Ale ten problém kůrovce, to je, to vůbec není problém jenom, jak už jste naznačila nějaký přírodovědný nebo hospodářský nebo ochranářský. To je problém mediální, protože když se řekne Šumava, téměř úspěšnost národního parku se měří podle toho, jak bojuje úspěšně, či neúspěšně s tímto broukem. A skutečně on je nejúspěšnější ze všech živočichů. Já jsem se díval do frekvenčního slovníku češtiny a tam je kůrovec na prvním místě. A v reálu, kolik byste řekla, schválně, kolik jaksi takzvaně sežral pouze horního patra toho lesa na celém území národního parku? To jsou tři procenta, ale v médiích je to sto procent. V médiích Šumava rovná se boj s kůrovcem. A tohle to je nepoměr, který mě i jako mediálního kritika nesmírně zaujal. No, tak jsem se tam chodil…

Ivana Denčevová, moderátorka

Navíc jste aktivistou. Já dodávám, jste aktivistou, jste tím, kdo reprezentuje občanská sdružení určitého zaměření. Ale říkáte, že se stal vlastně z lýkožrouta také nebo především mediální pojem. Vy jste v jednom textu, který reagoval na aktivity senátorů, uvedl: „Ani jeden,“ a měl jste na…, nebo měli jste na mysli právě politiku, „není odborníkem na biologii, entomologii, ekologii či evoluci lesa.“ Stejně tak by mohl oponent říct: „Vy pane Juste, také nejste odborníkem na biologii, entomologii, ekologii či evoluci lesa.“ A můžeme se domnívat…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano.

Ivana Denčevová, moderátorka

… že ani řada z těch, který jsou členy občanského sdružení. To je podobně jako se všechny skupiny proti sobě vždy zaštiťují názory odborníků. Říkají vám to?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, počkejte, ale to je totiž…, já si připadá s odpuštěním jako odborník přes ten, přes tu kritiku mediálního světa. A tady je právě ten posun obrovskej, protože médiím se hrozně hodí, a ne rozhlasům, hlavně televizím, obrazovým médiím se… nebo bulváru se hodí takovej ten obrázek toho aktivisty, toho baťůžkáře, toho s tím plamenem v očích, kterej se přivazuje řetězem.

Ivana Denčevová, moderátorka

Byl jste přivázanej u stromu někdy?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Nikdy, nikdy.

Ivana Denčevová, moderátorka

Nikdy. Tak vy jste tedy málo aktivní aktivista.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Já jsem aktivista–teoretik když tak. Ale počkejte, já to jenom dořeknu. To je totiž podstatný tohle. Médiím se hodí na jedný straně ten konflikt, čili ten mladík vlasatý nebo vyholený, to je jedno, prostě odrbaný, který má ale to nadšení a je přivázanej u toho stromu. A na druhé straně moudrý lesník, který vlastně ví, že tohle, tenhle naivismus, aktivismus nic neřeší a který je ten odborný hospodář. Ale ono je to úplně jinak. Tady existuje, paní redaktorko, tady existuje minimálně pět, možná deset vědeckých pracovišť, jejichž celé rady mají názor podobný jako to, čemu vy říkáte aktivismus. To znamená, je nesmysl se bavit kácet nekácet na Šumavě. To je úplnej nesmysl. Ptáme se kde. Jestliže máme národní park a máme tam bezzásahový zóny, tak my jsme jediná země na celý zeměkouli, kde se už dvacet, patnáct let vede debata, jestli v bezzásahových zónách zasahovat, či nezasahovat. Všude jinde je jasné, že když ten park má nějaké jádro, bavme se o jeho velikosti klidně, tak tam prostě necháme tu přírodu na pokoji. Já když jsem si dopisoval s ředitelem sousedního národního parku bavorského, což je mimochodem lesník, pan doktor inženýr Sinner, tak jsem se ptal na jejich, jestli mají vizi nějakou. A on řekl: „No, naše vize je Johann Wolfgang Goethe, který v rozhovoru s Eckermanem říká – příroda se nikdy nemýlí. Ty omyly všechny dělá vždycky jenom člověk. A to, co vypadá jako omyl přírody, ty kalamity, to je zase jenom odpověď na chování člověka. Čili to je filozofie našeho parku.“ A když jsem tohle viděl, že u nás prostě se debatuje, jestli zasahovat v bezzásahových zónách nebo ne, v tom Bavorsku už je to třicet let, to není žádný experiment. Tam to funguje. Ovšem na druhé straně tam funguje ten vztah k tomu občanovi, k tomu turistovi. Tam jdete a stokrát se vám omluvěj, že tenhle strom museli pokácet, protože ohrožuje pěšinku. A tenhle zase naopak ne. Vedou vás třeba i na vlastní nebezpečí do nějakejch divočejších oblastí. Ale máte pocit, že jste tam vítán. Kdežto v našem parku už opravdu patnáct, osmnáct let pod různými záminkami má občan a tady s těma starostama souzním, jak jste s nima mluvila minule, s panem Schubertem, že pod různými záminkami je ten občan skoro nepřítel. Ten turista jako by byl vyháněn z těch jádrových území. Čili já, abych to shrnul, mám takový podle mého názoru takový postoj centristický. Já se nepřivazuju ke stromu. Já neříkám, že by všude měla být divočina, vlci, turista pryč. Já naopak jsem pro to, co nejvíc pěšmo, ne na kole, ne samozřejmě tvrdá turistika, ne autem, pěšmo, aby byla ta Šumava co nejvíc dostupná. Tak jak byla dostupná Váchalovi, který na základě těch pěších pochodů vytvořil to monumentální dílo nebo Klostermannovi, to je můj ideál. Ale na druhé straně odmítám debatu, jestli v bezzásahových územích, jestli mít park a tam mít teda, tam ho řídit motorovou pilou, stoprocentně to je úplnej nesmysl. To je úplnej nesmysl.

Ivana Denčevová, moderátorka

Říká můj dnešní host Vladimír Just a hovoříme o občanském sdružení Obrana životního prostředí, ale také budeme hovořit…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

I Přátelé Šumavy ještě.

Ivana Denčevová, moderátorka

Přátelé Šumavy. Je to pohled, proč vůbec mají vznikat občanská sdružení. Já teď přeskočím věcnou stránku, poněvadž to jsou opravdu meandry, jádra, kde zasahovat, kde nezasahovat. Spíše mě zajímá vlastně, jak mohou dál posunovat právě občanská sdružení vlastně a vůbec občanská společnost téma. Poněvadž samozřejmě to by byla odborná diskuse, co se Šumavou, ale vy jste se toho dotknul, stejně jako tehdy jak jste už se zmiňoval o panu starostovi Modravy. Ten problém je širší. Není jen to kácení, je to to vůbec, jak dalece má existovat, v jaké podobě národní park. To jste zmiňoval i návštěvnost turistů, rekreační zóna, odpočinková zóna. Tak jak tato území fungují. Dokonce jste v jednom svém materiálu vlastně dělali takový nějaký náčrt, kdo s kým by měl začít komunikovat. Domníváte se, že občanské sdružení může být takovým jistým hybatelem toho, aby opravdu společně začalo přinejmenším seriózní jednání.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Já mám tady příklad. Občanské sdružení Přátelé Šumavy, u jehož zrodu jsem byl, je…

Ivana Denčevová, moderátorka

Kdy jste vznikli mimochodem?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Neříkejte, tolik jste, protože oni, já to občanské sdružení nesmírně ctím a fandím tomu. A byl jsem u jeho zakládání, ale je to, oni si zakládají na tom, že to je místní občanské sdružení. Že oni jsou tam odsud.

Ivana Denčevová, moderátorka

Tak ale jste členem.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Já jsem sice členem. Já jsem sice pracoval dokonce na jejich programovém prohlášení. Ale více nebo méně jsem takovým spíš hostujícím. Oni skutečně, a to bych chtěl říct, oni jsou přímá návaznost na vynikající taky občanské sdružení Šumava nad zlato. A tohle občanské sdružení z devadesátých let zachránilo skutečně Kašperskohorsko, protože oni jsou z Kašperských Hor, pan Hail, jeden z hlavních tedy hybatelů tohoto sdružení je tedy přímo z Kašperských Hor. Druhý je pan Petr Ješátko, lesník, který byl vyhozen kdysi z parku, protože byl ochranářský lesník, ne ten káceč. A nyní je, naštěstí zase v parku pracuje jako inspektor. Takže to jsou lidé, kterých já si nesmírně vážím, protože oni vlastně zachránili proti těm těžařskejm společnostem, který už, už měli skoro jako v návštěvě starý dámy, tady jako teatrolog si musím vzpomenout na analogii, to bylo skoro opravdu, to tak vypadalo, přijde bohatý strýček odněkud z Kanady nebo nějaká těžařská společnost a bude tedy těžit zlato v Kašperských Horách kyanidovou či jinou metodou. No, vypadalo to už hodně špatně. A já tvrdím, že nebýt tohoto občanského sdružení Šumava nad zlato, tak vlastně možná se tam dneska, tam byl klondike. Takže oni potom když tohle pominulo, tohle nebezpečí, ne natrvalo, ale dočasně pominulo, tak oni chtěli založit podle mých některých informací sdružení Šumava nad dřevo, jako bylo Šumava nad zlato a nakonec se rozhodli pro ten název Přátelé Šumavy. Proč přátelé, protože oni chtěli, aby ta přátelskost vztahu člověka k přírodě a zase přírody k člověku a přátelskost jednotlivých složek, ať už je to ochrana přírody, ať už jsou to lesáci, ať už jsou to myslivci, ať už jsou to rekreanti, ať už jsou to majitelé penzionu, ať jsou to turisti, chalupáři, kdokoliv přijde na Šumavu, aby zůstali v tom přátelským kontaktu. Oni jsou nemilitantní sdružení. Oni to nejsou ty aktivisti, to by se možná naštvali, kdybychom je takto nazývali. To je sdružení, které dělá akce Šumava školám, přes Internet, přes osvětu, přes historii Šumavy, přes paměť té krajiny, protože na té krajině se člověk nesmírně prohřešil nejenom těm, těmi těžbami monokulturními výsadbami a tak dále. Ale vemte si, že vlastně to je kraj, kde bylo vysídleno původní obyvatelstvo. To, o čem píše Klostermann, to je Šumava, která už se asi nikdy nevrátí.

Ivana Denčevová, moderátorka

Ale…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Oni tohle všechno připomínají.

Ivana Denčevová, moderátorka

Původní obyvatelstvo, ale také ta současná situace, kdy je velmi komplikovaná právě i ta rekreační, dejme tomu, rekreační část Šumavy. Tak je také velkým handicapem, poněvadž obce se nadále vysidlují. Je tam těžko postavit nějaké pracovní příležitosti, které by navazovaly na rekreační a turistický ruch. Asi nemá smysl, abychom se tady ujišťovali, že ten život je tam drsnější než kdekoliv jinde.

Vladimír JUST, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

To určitě. I z vlastní zkušenosti. Ano, ano.

Ivana Denčevová, moderátorka

Nejen s ohledem na klimatické podmínky, na přírodní, dojíždění dětí do školy, kde je to třeba hodina, do toho zasněžené silnice. Ten život prostě je mnohem složitější a mnohem obtížnější.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano. Ale my tady máme příklad na rozdíl od jiných třeba horských oblastí nebo drsných oblastí, že přímo za rohem, za bukem a ta příroda nezná hranice, je bavorský národní park.

Ivana Denčevová, moderátorka

A tam se zastavme, tam to funguje.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

A tam to funguje. A já už patnáct let říkám marně, marně říkám na všechny strany, kopírák vzít a vše, co se osvědčilo v Bavorsku, převzít u nás, převzít k nám. Bavorský park…

Ivana Denčevová, moderátorka

A máte pocit…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No.

Ivana Denčevová, moderátorka

Máte pocit, že my někdy říkáme, že se máme něčím inspirovat a něco, co funguje, převzít, ale zůstane to velmi často právě jenom u těch proklamací.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Tady je ta železná opona pořád.

Ivana Denčevová, moderátorka

Tak máte pocit, že je to třeba i jistá naše pýcha, povýšenost, že budeme hledat něco úžasného, co bude fungovat…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Český trakař.

Ivana Denčevová, moderátorka

Než bychom to převzali?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Vymejšlíme český trakař, vymýšleli jsme za kdysi ředitele Žlábka takový lesní závod, který se jenom nazýval Národním parkem a v podstatě nerespektoval vůbec žádný zákonitosti národního parku. Totiž to já pořád opakuju, mít národní park a nemít tam bezzásahový území, to je jako mít divadlo a nemít tam jeviště. Jenomže na to jeviště musíte vidět, musíte, kvůli tomu jevišti tam chodíte, a ne, aby si to tam dělal někdo utajeně a udělal tam tu, tu, tu oponu. Ale naštěstí teď je tam ředitel, pan inženýr Krejčí, který má moji důvěru, on sám určitě. Kým je obklopen, to už je jiná věc, tam bych trošku řekl, že ta ortodoxní ochranářství a takový ten turista rovná se nepřítel, že bohužel občas se projevuje. Ale pan inženýr Krejčí má jednu vizi, a sice, sjednotit management obou těch parků. Protože my jsme daleko mladší, náš národní park je daleko mladší, a proto prochází těmi dětskými nemocemi, spory s obcema, to bylo v Bavorsku taky. A přišel Stoiber…

Ivana Denčevová, moderátorka

Ale proč to tady nechceme převzít, ten bavorský model? Kdo ho nechce převzít?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Protože jsme Češi a máme všecko.

Ivana Denčevová, moderátorka

I starostové se dívají přes hranice a říkají: „V Bavorsku to funguje. V Bavorsku není problém.“ Tak já se ptám, kdo nechce převzít alespoň gró toho bavorského modelu tak, abychom neměli hlavní téma Šumava rovná se lýkožrout a Šumava je permanentní pouze problém?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, ale víte ono to v Bavorsku bylo v prvních letech taky, v prvních desetiletí toho parku. A když to viděl ministr Stoibera, tedy ministerský předseda tehdejší…

Ivana Denčevová, moderátorka

Předseda.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

… premiér Stoiber, kterého věru nelze obviňovat, že by byl nějaký zelený aktivista. Naopak, to je konzervativní nebo byl konzervativní politik. Tak když viděl z dálky tu spoušť těch uschlých, toho horního patra toho lesa Bavorskýho, tak se naštval a chtěl zasáhnout. Jenomže oni ho provedli dovnitř toho lesa a on tam viděl miliony těch semenáčků, těch nalítlejch stromů. On tam viděl dokonce smíšený porost, což u nás není. My to máme, ty vrcholový partie jenom horský smrk. To je další mýtus, že se říká, tam byla monokultura, musíme to vykácet a nasadit tam znovu jedli a smíšený les. To je nesmysl. V těch vrcholových partiích vždycky rostl jenom horský smrk, ale ty se přednostně u nás holili. Abych se vrátil ke Stoiberovi. On když prošel, celý den tam chodil, tím pralesem vznikajícím, tak řekl: „Budoucí generace by nám to neopustily, kdybychom alespoň tento kousek země nechali pánu Bohu, nechali na přírodě a zeptali se, co ona vymyslí, jak ona se vyrovná s klimatickými vlivy, protože ona ta příroda a to měl pan Goethe skutečně pravdu, ona je chytřejší, než je ten člověk. My jsme hrozně pyšní a my si myslíme, že v laboratoři vyrobíme nějakej zázračnej smrk, kterej tam odolá, my ho tam nasadíme. To je nesmysl. Vždyť nikdo, ani vy ani já ani vědecká laboratoř teď neřekne, jaká bude průměrná teplota v tisíci metrech za sto let, za padesát let. To nikdo neví. Ale ta příroda to ví. Ta umí se na to adaptovat.

Ivana Denčevová, moderátorka

Domníváte se, domníváte se, pane Juste, že by pomohlo vzít premiéra Mirka Topolánka a nechat ho projít Šumavou?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ale nesměl by ho provázet…

Ivana Denčevová, moderátorka

Ruku v ruce s panem Martinem Bursíkem, když jste vzpomněl právě bavorského premiéra?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, to by byla dobrá dvojice, ale…

Ivana Denčevová, moderátorka

Zkusili jste to někdy?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Já jsem samozřejmě tam přímo s ministry nebyl, jo, ale…

Ivana Denčevová, moderátorka

A vyzval jste je někdy jako občanské sdružení?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, ano.

Ivana Denčevová, moderátorka

A jak reagovali?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Pan ministr Bursík tam byl několikrát, prošel si to pěšky. Ale bohužel pan Topolánek a někteří další ministři, ministr zemědělství Gandalovič, bohužel to viděli z helikoptéry, tu Šumavu. A jsou, jsou…

Ivana Denčevová, moderátorka

Tak možná pozvat další představitele vlády.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Víte, co je problém? Z dálky a ze shora ta, to jádro tý Šumavy, kde se nechá tedy příroda jaksi přírodou, vypadá bezútěšně. Když jdete dovnitř, což ti naši vedoucí pohlaváři na Šumavě nechtějí pochopit a neustále tam si vymýšlejí záminky proč nás tam nepustit, ale když jdete dovnitř, tak najednou vidíte, že tam je daleko větší vlhko, že tam je větší rozmanitost, že tam prostě přes ty stromy, přes který se chodí samozřejmě hůř než po těch asfaltkách vzornejch, že tam prostě ta příroda žije. Ale z dálky to není vidět. Z helikoptéry to není vidět, z auta to není vidět. A já mám takový pocit, že řada našich ministrů možná, nechci křivdit premiérovi, ještě je tady pan prezident, kterej miluje ty sjezdovky a na smrčině by měl nejradši lyžařský areál. To už je zase další ještě, ještě sorta. No, ale tohle všechno na tu Šumavu patří. Dokonce i v okrajových částech tý Šumavy, i když ona asi se víc hodí na běžecký lyžování než sjezdový, tak proč ne? Ale proboha mít národní park a uprostřed mít na smrčině sjezdovku, je taky nesmysl samozřejmě.

Ivana Denčevová, moderátorka

Další otázka na dnešního hosta Vladimíra Justa. Hovoříme o Šumavě, ale zase se vracíme, vraťme zpět k roli a vůbec úkolům občanských sdružení, ať to jsou Přátelé Šumavy či Obrana životního prostředí. A zmínil jste také úspěch, tehdy to bylo Šumava nad zlato.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano.

Ivana Denčevová, moderátorka

Co všechno by takové občanské sdružení mělo dělat a tato sdružení dělají? Jednak samozřejmě nechme už stranou Kašperské Hory. Upozornit na věci, získat vstupenku od ministra tak, abyste mohli chodit monitorovat, co se děje, ale co je ještě, domníváte se, hlavní činností občanského sdružení tak, aby posunuli věci a zároveň nebyli vnímáni pouze jako ti aktivisté, kteří se řetězy někam připoutají a vlastně…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano, to jsou ty mediální obrazy.

Ivana Denčevová, moderátorka

Ty mediální obrazy, které…

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Víte, on ten vědec, on ten přírodovědec není tak zajímavý.

Ivana Denčevová, moderátorka

On je takový trochu nudný.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Je nudný, jo, ale že je to celej ústav, Jihočeská univerzita a tak dále, oni jsou nudný, ale…

Ivana Denčevová, moderátorka

Co ta občanská sdružení?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Co ta občanská sdružení? No, samozřejmě, ta občanská sdružení by zaprvé měla dělat osvětu. Zadruhé si uvědomte tu obrovskou výhodu. Oni nejsou závislí na volbách. Máte ministra životního prostředí a…

Ivana Denčevová, moderátorka

Přijde, nepřijde. Přijde, odejde.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Prohraje volby, přijde jinej a změní se management totálně, nejenom na Šumavě, v celý republice. Čili my jsme zvyklí po volbách měnit kdeco, mediální rady, to je další problém, rady parku a já nevím co všechno, dělat nové zákony. Za pět let přijde jiná garnitura a dělá to úplně obráceně. Ta občanská sdružení mají obrovskou výhodu, že můžou fungovat třeba dvacet let, třicet let, že mají kontinuitu a že mají paměť. A tu paměť by měli uchovávat a měli by dělat tu osvětu právě, protože nejsou politický v tom prvoplánovým slova smyslu, nejsou závislí na voličích v tom, prvoplánovým slova smyslu.

Ivana Denčevová, moderátorka

Častokrát bývá právě ale občanským sdružením vytýkáno to, že sledují tím politické či jiné zájmy tohoto typu. A druhá výtka, která vůči nim také směřuje, je, že vlastně jsou nečitelní, nečitelní, že neprošli žádnou takovou transparentní cestou.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, to je taková, takový ten názor, že když cokoliv řeknete, napíšete kritiku, založte si (nesrozumitelné) politickou stranu a kandidujte ve volbách a pak pište kritiky, třeba za stranu kritiků, jo. Když to hodně přeženu. To je prostě názor lidí, kteří nenávidí občanskou společnost, protože ona jim trošku kouká do karet. Máte tady, zaplaťpánbůh, parlamentní demokracii, já proti ní vůbec nic nemám, ale ona stoprocentně nepokrývá ten, ten život, protože ona je, jak jsem říkal před chvílí, závislá na těch poryvech volebních, povolebních, neúčast voličů je už úplně katastrofální. Ta legitimita je téměř už čtvrtinová, možná se to limitně blíží nule někde. Kdežto ta občanská sdružení, ta velká občanská, ale i ta drobná, místní, lokální, tam mají tu obrovskou výhodu, že mají určitý problém z hlediska celkové politiky nebo obce třeba marginální, ale za tím problémem si stojej a většinou to, všimněte si, vytvářej lidi, kteří jsou tam odsud. Proto já jsem se tak bouřil, když jste trošku mně, ze mě dělala jakéhosi mluvčího. Já jsem takový hostující a sympatizující a v některejch případech spolupracující, ale já si nesmírně vážím lidí, který jsou tam odsud. A odsud vidí ten problém, jo. A to je to, co ten politik vidí jednou za půl roku, když je před volbama. Tak navštíví ty obce…

Ivana Denčevová, moderátorka

Takže váš názor je, že ta legitimita je právě proto, že to je věc, která se jich dotýká?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Ano.

Ivana Denčevová, moderátorka

Věnují se jí stabilně?

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Mysli globálně, jednej lokálně. Jo, ale oni, ta nejlepší občanská sdružení, co aspoň já vím, tak skutečně myslí globálně, ale jsou v tý lokalitě a jednaj opravdu lokálně a ledacos už zachránily.

Ivana Denčevová, moderátorka

A jak byste vyvrátil ještě ten argument kritiků, který jsem také uváděla, že častokráte se také stávají vlastně jakýmsi katalyzátorem vlivového či politického boje či jiného lobbyistického zájmu? A víme to, že pak se odkrývají například, že finanční zdroje putují odněkud xy.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

Na tom příkladu těch ukradených stromů, kterých bylo, jsme napočítali, zhruba osm set, a dokonce i policie nám to potvrdila časem, že se ztrácely pomocí těch vrtulníků, tak je vidět, že prostě ta společnost jako taková se svými stávajícími nástroji nestačí, že tady musí přijít nějaké sdružení, nějaký občan vyvinout nějakou aktivitu, aby na tenhle ten drobný problém, dneska už to tam není takhle, ale tak to tam skutečně bylo. Čili oni vyplňují tuniku, která prostě ta politika, ať je jakákoliv, můžeme si o ní myslet cokoliv, ona nevyplní všechno. A tady ta výtka, jak říkáte, že za nima někdo je, nebo není, tak já nevím, za mnou je jenom to, že nemám rád, když se lže a když se krade. Já když vidím…

Ivana Denčevová, moderátorka

A máte rád Šumavu.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

A mám rád Šumavu, a když vidím, že je někde nějaká krádež nebo zničená, zničený kus přírody, tak se naštvu a nikdo za mnou není. To je, můj vztek je za mnou. Nic víc.

Ivana Denčevová, moderátorka

Domníváte se, že občanská sdružení mohou tedy překračovat jisté bariéry, bariéry, jak říkáte, mohou na řadu věcí poukázat, a když ještě bych se zastavila alespoň krátce, poněvadž jste reagoval na pořad s panem starostou Modravy Schubertem. Jaký je třeba v tomto případě vztah mezi občanskou společností a samosprávou? Poněvadž ta samospráva má taky, také problémy s národním parkem, v řadě pohledů na věc se shodujete, také bojuje se státní správou.

Vladimír Just, člen občanského sdružení Přátelé Šumavy

No, tam pan Schubert například, si myslím, že je muž na svém místě. On umí zatlačit tam, kde je potřeba a dělá to pro tu obec. A dělá to pro tu obec v zásadě dobře. Ale to, co vám tady minule říkal, tak se trošku lišilo od toho, co říkal po návštěvě ministra Bursíka, ale na druhé straně nebýt jeho kverulování, tak třeba ten Bursík tam nepřijel tak rychle. Takže na tomto případě vidíte, že i ten starosta i ta obec musí trošku zakřičet i třeba ve vašem médiu nebo v novinách nebo kdekoliv, aby ten ministr si uvědomil – já bych s těma lidma měl mluvit. A na místě a ne z Prahy.

Ivana Denčevová, moderátorka

Říká dnešní host pořadu Člověk a obec Vladimír Just. A hovořili jsme o občanských sdruženích Obrana životního prostředí a Přátelé Šumavy a především o tom, jaká je také role občanské společnosti. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.