S obcemi je třeba mluvit o problémech

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


S obcemi je třeba mluvit o problémech
Author Karel Havlík
Date 2004-01-30
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Životní prostředí a ekologie

Ředitel Správy Národního parku Šumava Alois Pavlíčko řekl Právu:

  • Jak si představujete spolupráci s obcemi ležícími na území parku a v jeho těsném sousedství?

Na bázi partnerských vztahu a lepší vzájemné informovanosti o problémech. Současně se pokusím nastolit ovzduší vzájemné důvěry a účinné spolupráce.

  • Jak hodláte prohloubit dosavadní spolupráci s Bavorským národním parkem?

Rozvinout některé společné aktivity, vyměňovat si veškeré poznatky a postoupit na zpracování společného managementu národních parků ve vztahu k přírodním stanovištím a přírodním procesům.

  • Setkal jste se už s hejtmany Plzeňského a Jihočeského kraje. O čem jste jednali?

Setkání bylo neformální, debaty chvílemi opravdu spontánní. Stejně tak s mnoha starosty a starostkami šumavských obcí. Postupně se zúčastňuji jednání jednotlivých zastupitelstev obcí a měst. V nejbližší době také předpokládám účast na jednáních zastupitelstev obou krajů a několika dalších jednáních o problémech regionu a Národního parku Šumava i v užším kruhu s hejtmany a vedením krajů.

  • Jaký charakter bude mít vaše spolupráce s ekologickými iniciativami a organizacemi?

Hnacím motorem by měla být společná snaha o ochranu přírody. K tomu bych využil i aktivit NGO ve vztahu k monitoringu, ale i při fyzické pomoci v rámci managementu území a také při konzultacích v řadě problémových činnostech, včetně odborných otázek.

  • Hrozí letos národnímu parku kůrovcová kalamita?

O tom, jaké přírodní pohromy v národním parku mohou proběhnout, můžeme pouze spekulovat. Velice záleží na průběhu jara a klimatických podmínkách. Rozhodující bude i vliv letních větrů a dalších faktorů počasí.

  • S jakým předsevzetím jste nastoupil do funkce?

Provést základní a nevyhnutelné změny ve vztahu k mezinárodní klasifikaci chráněného území šumavského parku, funkčnosti organizace a nastavit další vývoj i v kontextu s přistoupením k Evropské unii.

  • Dozná nějakých změn systém řízení parku a jeho koncepce?

Provádím společně s externími spolupracovníky a dalšími subjekty analýzu pracovních činností, organizačních vazeb a funkčnosti informačních toků.

Vlastní odborná koncepce je dána zákonem o ochraně přírody a krajiny, doporučeními Mezinárodní asociace evropských parků, plánem péče a nově přistoupí soustava Natura 2000.