Sloučit resorty zemědělství a životního prostředí?

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Sloučit resorty zemědělství a životního prostředí?
Author denikreferendum.cz
Date 2010-06-04
Source denikreferendum.cz
Genre internet
Respondent Lenka Andrýsová, Bedřich Moldan
  • Jste pro sloučení ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství?

Lenka Andrýsová

Ano

Ano. Jsem pro sloučení ministerstva životního prostředí a zemědělství, nebo alespoň pro jasné vymezení či převodu kompetencí obou ministerstev, například v oblasti vodohospodářství. Tím, že se ministerstva sloučí, či reorganizují, se zamezí neefektivitě v rozhodování a zbytečnému násobení byrokracie. K největším paradoxům současného stavu patří například řešení povodňových stavů, kdy doplácíme na nekoordinovanost politického rozhodování.

Bedřich Moldan

Ne

Jsem proti, a to z několika důvodů. Ten nejpodstatnější je, že funkcí Ministerstva zemědělství je řídit hospodářskou činnost, zatímco Ministerstvo životního prostředí má funkci především kontrolní. A ten, kdo hospodaří, by neměl zároveň kontrolovat. Je to logický nesmysl, který by nás vrátil do časů před rokem 1989. Zkrátka celá agenda Ministerstva životního prostředí je diamentrálně odlišná od agendy Ministerstva zemědělství. Jsou to neslučitelné záležitosti.

Hlasování čtenářů: Jste pro sloučení ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství?