Správa NPŠ předložila dvouletý plán proti kůrovci

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Správa NPŠ předložila dvouletý plán proti kůrovci
Author Václav Malina
Date 2010-06-01
Source ČRo
Genre rozhlas
Respondent

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava dlouho odmítala názory, že v lesích na Šumavě vypukla kůrovcová kalamita. Když letos v únoru zřídila kalamitní štáb, který má koordinovat zastavení lýkožrouta, přiznala vážnost situace. Ředitel šumavského parku František Krejčí nyní oznámil, že správa parku vypracovala dvouletý protikůrovcový postup na území národního parku: „Jsem přesvědčený, že učiněná opatření jsou dostatečná pro to, aby opravdu během tohoto, popřípadě příštího roku tomu tak bylo. Zabýváme se samozřejmě územím, které činí 70 procent výměry lesů národního parku, v tzv. bezzásahových lesích. Doložili jsme několika probíhajícími i připravovanými opatřeními, že jsme připraveni na splnění tohoto úkolu.

„Podle Petra Kahudy z kalamitního štábu při správě šumavského parku mají gradaci kůrovce zastavit razantnější opatření – zejména zvýšení efektivity provedených zásahů, to znamená těžba kůrovcem napadených stromů, jejich včasná asanace a využití obranných zařízení. K boji s kůrovcem by měly přispět moderní způsoby evidence či moderní řízení lesního provozu a dodavatelsko-zpracovatelských vztahů informačními systémy. Zastánci mnohem důslednějšího a údajně efektivnějšího postupu proto kůrovci na Šumavě se ale domnívají, že se může jednat pouze o proklamace na papíře a že proti škůdci je třeba zasáhnout nejen na 70 procentech výměry lesů Národního parku Šumava. Trochu je potěšila alespoň informace ředitele Správy Národního parku Šumava Františka Krejčího o aktuální kůrovcové situaci: „Díky počasí jarní rojení ještě nenastalo, takže jeho zahájení očekáváme do týdne či 14 dnů, protože v horních partiích národního parku je vlastně jaro v počátcích.“