Stanovisko lesnické fakulty v Praze

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Stanovisko lesnické fakulty v Praze
Author Lesnická fakulta v Praze
Date 2008
Source
Genre tisk
Respondent

Neodvisle od žádosti lidoveckých senátorů připravilo vedení FLD

následující prohlášení:

Výzva na odpovědné řešení přemnožení kůrovce na Šumavě

Prognóza vývoje četnosti kůrovce v porostech na Šumavě (NP Šumava, CHKO Šumava a okolní státní a nestátní subjekty) v roce 2007 naznačila možnost rychlé akcelerace napadení porostů a tento scénář je v roce 2008 realitou. Již koncem léta 2007 bylo (při analýzách v NP Šumava) napadeno přibližně 35% ponechané smrkové kalamity, což je v porovnání např. se situací v Tiché dolině ve Vysokých Tatrách, kde po jednom roce od vzniku kalamity bylo napadeno 5% hmoty, mnohem více. Navíc, parazitoidi a predátoři byli na Šumavě v roce 2007 zaznamenány v minimální četnosti, což dává předpoklady k vysokému reprodukčnímu úspěchu kůrovce v tomto, i v dalších rocích.

Systém obranných opatření, který byl pro NP Šumava doporučován v roce 2007 Fakultou lesnickou a environmentální v Praze a Ústavom ekológie lesa (Slovensko), nebyl uplatněn v plné míře. V okolních subjektech rovněž nedošlo k zpracování celého objemu kalamity. O to je důležitější intenzivní a velkoplošné definování a uplatnění schválených obranných opatření v současnosti všude tam, kde to legislativa umožňuje. Nezbytné je rovněž permanentní sledování vývoje populací kůrovce všude tam, kde došlo k ponechání, anebo prozatímnímu nezpracování kalamitní hmoty.

Vyzýváme k bezodkladnému, rychlému a intenzivnímu řešení celého problému v odborné rovině při zastoupení všech odborných organizací a to na celém území Jihočeského a Plzeňského kraje. Rovněž vyzýváme ke striktnímu provádění obranných opatření, k vysoké technologické disciplíně a apelujeme na důraz při kontrole těchto opatření v celé oblasti. Vyzýváme i k řešení finanční podpory regionu, vzhledem ke krizi na trhu se dřevem, jako základního předpokladu úspěšného zvládnutí situace. V opačném případě může dojít k dalšímu výraznému nárůstu kůrovcové kalamity a velkoplošnému napadení a úhynu i doposud živých smrkových porostů nejen na Šumavě, ale i v přilehlém území.

Vedení Fakulty lesnické a dřevařské v Praze.