Sto vědců žádá ministra Kužvarta, aby zastavil kácení v I. zónách NP Šumava

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Sto vědců žádá ministra Kužvarta, aby zastavil kácení v I. zónách NP Šumava
Author Jiří Liška
Date 2001-05-22
Source
Genre tisk
Respondent

Otevřený dopis pracovníku univerzit a ústavů Akademie věd vyjadřuje stanovisko odborné veřejnosti

Sto vědců dnes zaslalo otevřeny dopis ministru Miloši Kužvartovi. Apelují na něj, aby přehodnotil dosavadní postup Ministerstva životního prostředí v 1. zónách Národního parku Šumava. Požadují zastavit kácení těchto nejcennějších porostů.

Kácení prvních zónách národní park poškozuje a nyní již i existenčně ohrožuje. Je v rozporu s mezinárodně uznávanými principy ochrany přírody, což správa Národního parku zpochybňuje. V národních parcích jde o naprosto neobvyklý postup. Cílem dopisu je vyjádřit jednoznačné stanovisko odborné veřejnosti.

Podepsaní vědci pracuji v Akademii věd, na universitách a dalších odborných pracovištích

Mezi stovkou podepsaných jsou například dr. David Král, dr. Karel Prášil a dr. Jan Moravec, biologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy; dr. Zdenka Neuhäuslová a RNDr. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR; profesor František Sehnal, ředitel Entomologického ústavu Akademie věd ČR; doc. František Marec, dr. Ivo Šauman a dr. Petr Švácha z téhož ústavu; doc. Milan Chytrý a doc. Stanislav Řehák z brněnské Masarykovy univerzity; doc. Zdeněk Laštůvka či ing. Josef Suchomel z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a její emeritní profesor Dalibor Povolný nebo dr. Jaroslav Rydlo ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Průhonice, 22. května 2001

Jiří Liška, Botanický ústav AV ČR, 252 43, Průhonice