Traumatologické body v NP Šumava usnadní komunikaci mezi turistou a složkou Integrovaného záchranného systému (IZS)

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Traumatologické body v NP Šumava usnadní komunikaci mezi turistou a složkou Integrovaného záchranného systému (IZS)
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-06-29
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Ve spolupráci se všemi složkami IZS budou od 1.7. 2010 na celém území NP Šumava instalovány traumatologické body. Tabulky budou rozloženy rovnoměrně po celém území, ne však v obcích. Traumatologickým bodem se rozumí místo, které je označeno tabulkou s důležitým číselným kódem. Na této tabulce jsou dále vytištěna telefonní čísla složek IZS (HZS, ZZS, Policie ČR, včetně složek IZS na vyžádání – Horská služba, Informační a strážní služba NP Š). Člověk, který využívá tísňového volání, si tak nemusí pamatovat název lokality ve které se nachází, ale nahlásí jen písmeno a číslo. Tím bude záchranným složkám usnadněna orientace a budou tak moci rychleji místo lokalizovat. Obce nebudou touto tabulkou označeny, jelikož pro orientaci slouží jejich název. V první fázi bude instalováno na území NP Šumava 129 tabulek a současně budou předány mapové a textové podklady na jednotlivá řídící střediska IZS. „Rozmístění a využití traumatologických bodů bude především přínosem pro hledanou osobu. Při poskytování první pomoci pacientovi je časová úspora velmi důležitá. Vrtulníkem osobu lokalizujeme ihned a na místo se dostaneme za krátkou chvíli,“ řekl plk.MUDr. Michal Mareček, velitel Letecké záchranné služby v Plzni, který stál u zrodu systému traumabodů.

„Velké poděkování patří také dalším složkám IZS – Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policii ČR, Zdravotní záchranné službě a Klubu českých turistů. Praktické zkušenosti složek IZS nám byly vodítkem při zadání grafické úpravy tabulek a při jejich následném umístění v NP Šumava,“ řekl Petr Šrail, referent Informační a strážní služby NP Šumava.