U telefonu...

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


U telefonu...
Author bb
Date 1993/08/04
Source Rudé Právo
Genre tisk
Respondent Miloš Picek

Šumava se stala módní turistickou oblastí. Co se dělá pro to, aby ji tato móda neubližovala, ale aby přinášela užitek, na to jsme se zeptali tajemníka Regionálního sdružení Šumava Miloše Picka:

- Připravujeme rozvojový plán. který vychází z toho, že zejména ubytovací kapacitu v samotném národním parku nelze příliš rozšiřovat a že je tedy potřebné více využívat předpolí, tj. obcí mimo Národní park, ale v jeho těsném sousedství. K tomu je přirozeně nezbytné vybudovat odpovídající servis, který ve většině obcí, jež by do tohoto pásma měly spadat, zatím neexistuje. Domníváme se také. že lépe než některé části Šumavy uzavírat je naopak nabídnout nové pěší, cyklistické, lyžařské a vodácké trasy.

Zpřístupnit a propagovat dosud málo navštěvovaná místa. Tím by se mělo zabránit přetížení některých oblastí a zájem turistů by se měl rozptýlit na celou Šumavu. Naše sdružení v tom spolupracuje se správou Národního parku a myslím, že jsme nalezli společnou řeč. Od jara máme několik nových vodáckých tras, teď se předělávají některé lyžařské trasy. Minulý týden byl vydán letáček, na němž jsou vyznačeny cyklistické trasy. Měl by být k maní na obecních úřadech, v chatách a v hotelích. Návštěvníci, kteří mají zájem podívat se i jinam než na tradiční a známá místa, se o nich mohou informovat buď na Správě Národního parku Šumava ve Vimperku, nebo pobočkách ve Volareeh, v Kašperských Horách a v Železné Rudě, anebo přímo u strážců Národního parku.