V sobotu 31. Října skončilo období, kdy bylo povoleno splouvat Teplou Vltavu

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


V sobotu 31. Října skončilo období, kdy bylo povoleno splouvat Teplou Vltavu
Author Jana Zvettlerová
Date 2009-11-05
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Letos poprvé spustila Správa NP a CHKO Šumava internetový registrační systém pro vodáky. Počasí v letošní letní sezóně vodákům přálo, jen 2 týdny se nemohlo splouvat.

Dle nového Návštěvního řádu Národního parku Šumava, který nabyl platnosti 1. května letošního roku, vyplynula pro vodáky splouvající řeky Vydru, Otavu a Vltavu, specifická omezení a povinnosti. Na řeku Vydru se mohli vodáci vydat v období od 15.3. do 31.5., a to jen o sobotách a nedělích. Strážci odhadují, že zde na kanoi nebo kajaku plulo 30 osob denně. Na Otavu vodáci, jejichž počet se odhaduje na tisíce, mohli vyplout bez omezení v období od 15.3. do 31.10. 2009. Princip splouvání je pro řeku Vltavu limitován obdobím, výškou hladiny, registrací i povoleným počtem lodí, které mohou splouvat. Úsek řeky od Borových Lad až k Polce bylo možné splouvat jen o sobotách a nedělích v období od 15.3. do 31.5., další úsek od Lenory k Soumarskému mostu byl vodákům přístupný od 1.5. do 31.10. Třetí úsek od Soumarského mostu k Pěkné bylo možné splouvat v květnu jen o víkendech, a to za předpokladu, že výška hladiny řeky je od 50 - 61 cm a povinné registrace vodáků. Počet plavidel byl regulován na 100 denně. Od 1.6. do 31.10. bylo povoleno splouvat celý týden, za dodržení stejných pravidel - tj. výška hladiny od 50 - 61 cm, maximálně mohlo denně proplout 100 registrovaných plavidel. Poslední úsek řeky od Pěkné do Nové Pece byl splavný bez omezení v období od 1.5. do 31.10.2009. Za sledované období od 1.5. do 31.10.2009 proplulo úsekem Soumarský most - Pěkná celkem 4.408 lodí, z toho bylo registrovaných 1.895, bez registrace (nadlimitní stav hladiny řeky) plulo 2.513 lodí. Služeb vodáckého průvodce bylo využito v 11 případech a zúčastnilo se 25 lodí. Strážci Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava řešili 17 přestupků - z toho bylo 1x napomenutí a v 16 případech byli turisté pokutováni (celkem 8.900,- Kč).

Na začátku letošní sezóny bylo určeno pro splouvání 163 dnů.

Pracovníci Registračního a informačního místa u Soumarského mostu zaznamenali ke konci sezóny tyto výsledky:

–72 dnů bylo možné splouvat bez registrace (nadlimitní stav hladiny řeky)

–77 dnů se vodáci museli registrovat (hladina řeky od 50 –61 cm)

–14 dnů –zákaz splouvání (podlimitní stav hladiny řeky –49 cm a méně)

Internetový registrační systém byl, až na malé technické chyby, které se v začátku odstranily, používán bez problémů. Pro následující sezónu bude další užití systému konzultováno a zlepšováno s jeho tvůrci. V databázi bylo učiněno celkem 4.038 záznamů, z toho je celkově 2.340 zaplacených registrací za loď. Za registrační poplatky bylo vybráno 570 tis. Kč bezhotovostně a 190 tis. Kč v hotovosti = celkem 760 tis. Kč. Registrovaným se z této částky vrátilo cca 350 tis. Kč –registrace byla zrušena u 1.431 lodí (z důvodu nadlimitního stavu hladiny řeky), možnosti vlastního zrušení (nutno provést min. 1 týden dopředu) využilo 257 přihlášených. Vybrané finanční prostředky budou investovány do vodácké infrastruktury –např. do oprav nebo úprav nástupních míst pro vodáky. „Podle mého názoru se režim splouvání části Teplé Vltavy osvědčil. Významně zklidnil celou letní sezónu na řece, zvýšil kvalitu ochrany jejího ekosystému a zlepšil poznávací zážitky hostů NP Šumava na této řece,“ zhodnotil letošní léto na Vltavě František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Jana Zvettlerová, tisková referentka, Správa NP a CHKO Šumava