Vrácené lesy na území parku mohou být pro obce přítěží

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Vrácené lesy na území parku mohou být pro obce přítěží
Author Karel Havlík
Date 2000-04-04
Source Právo
Genre tisk
Respondent

Bude-li schválena Senátem novela zákona 172/92 Sb., o národních parcích, v navrhovaném znění, pak šumavský národní park musí vydat původním majitelům 6800 hektarů lesů. Na Kašperské Hory připadne 4300 ha, takže bude město vlastnit celkem 5500 ha a stane se největším majitelem obecních lesů v republice.

„Zisk z případné hospodářské činnosti bude omezený. V budoucnu, zejména po vstupu do Evropské unie, bude Šumava zařazena do evropské sítě chráněných území Natura 2000 a první zóny parků, kde je vyloučena veškerá hospodářská činnost, se rozšíří,“míní představitel Hnutí Duha MVDr. Jaromír Bláha. Obdobný názor zastává bývalý starosta Kašperských Hor František Stíbal, dnes místostarosta, který léta prosazoval vrácení historického majetku městu. „Vždy nám šlo o narovnání majetkové křivdy, která nastala po založení parku. Nyní se nabízejí dvě možnosti, a to buď vydání historických lesů, nebo vydání náhradních lesních pozemků ve srovnatelné hodnotě mimo území národního parku,“soudí Stíbal a přiklání se k druhé variantě. Má za to, že v okolí města existuje dostatečně velká výměra lesů, které na rozdíl od lesů v parku, nepodléhají ochranářským předpisům. „Obce nedostanou možnost těžit dřevo ve svých lesích na území parku až na výjimky, např. v době kalamit a polomů,“potvrdil tiskový mluvčí Správy parku Zdeněk Kantořík. „Záleží nám na tom, abychom historický majetek dostali zpět, a co bude následovat, o tom jsme již se zastupitelstvem jednali a domluvit se chceme i s vedením parku,“prohlásil kašperskohorský starosta Vladimír Marek (nez.). Někteří starostové, jejichž obce vlastní v parku jen pár desítek hektarů lesů, mají jasno. Volary budou např. požadovat náhradní les mimo chráněné území. Nová Pec si naopak majetek v parku ponechá a starosta Jan Jelen (nez.) se dal slyšet, že les bude možné zastavit u banky. „I to je samozřejmě možné anebo les může změnit vlastníka, což může být vždy problematické. Kompenzace je rozumnější, ale ta se nemusí zamlouvat Lesům ČR,“podotkl Stíbal, který dnes pracuje na Správě Národního parku a CHKO Šumava a netají se obavami, že by novela zákona mohla přispět k rozdrobení šumavského parku.