Zadávací řízení na lesnické práce v NP Šumava je transparentní

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Zadávací řízení na lesnické práce v NP Šumava je transparentní
Author Jana Zvettlerová
Date 2010-06-29
Source TZ NPŠ
Genre tisk
Respondent

Správa NP a CHKO Šumava obdržela nepravomocné rozhodnutí orgánu dohledu (ÚOHS), kterým ji byla udělena pokuta ve výši 80 tisíc Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v řízení na

právní služby.

Rozhodnutí jsme obdrželi dnes a jeho odůvodnění nyní studujeme. Drobné pochybení na naší straně dle orgánu dohledu údajně spočívá v tom, že jsme pro realizaci projektu požadovali od dodavatelů kvalifikaci spočívající ve zkušenosti s deseti minitendry v lesnickém odvětví v posledních třech letech. Tento požadavek je však dle našeho názoru zcela důvodný. Odpovídá přiměřeně povaze a složitosti veřejné zakázky a použití kritéria je na místě. Reálná zkušenost s deseti minitendry je tak naprostým minimem, oproti téměř 3 000 skutečně proběhlým minitendrům v roce 2009. Pokud by Správa na tento požadavek rezignovala, vystavila by se riziku ohrožení (časového a kvalitativního) celého projektu minitendrů v roce 2010. Správa NP a CHKO Šumava již rok praktikuje zadávání lesnických činností pomocí minitendrů. Tento způsob zadávání veřejných zakázek není diskriminační – rámcové smlouvy podepsalo letos v dubnu 210 živnostníků a lesnických firem (většina z nich je z Jihočeského a Plzeňského kraje), kteří budou zajišťovat lesnické činnosti do konce roku 2011. V loňském roce využila Správa služeb asi 155 místních firem. Při zadávání prací se Správa musí řídit zákonem o veřejných zakázkách – vyhlašovaná zadávací řízení jsou zveřejňována na webových stránkách Správy prostřednictvím unikátního a komplexního systému Lesis, díky němuž lesníci využívají internet, ale i telefony s GPS.

Jana Zvettlerová

tisková referentka

Správa NP a CHKO Šumava

Ve Vimperku 29.6.10