Zahraniční reakce na přemnožení kůrovce na Šumavě

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání


Zahraniční reakce na přemnožení kůrovce na Šumavě
Author Vladimír Kořen, Aleš Hazuka, Jolana Voldánová
Date 2008-07-14
Source ČT
Genre televize
Respondent Jan Zahradník, Jakub Kašpar

ČT 1

Jolana Voldánová, moderátorka

Spor o českého ničitele lesů – kůrovce – se dostal už i za hranice. Rakouský ministr zemědělství a lesnictví Josef Pröll jeho bavorský kolega Josef Miller vyzývají dopisem české ministerstvo životního prostředí, aby proti kůrovci zasáhlo. Odpověď? Dílčí protikůrovcová opatření ano, ale plošné kácení rozhodně ne.

Vladimír Kořen, redaktor, Aleš Hazuka, redaktor, redaktor

Kůrovcová vlna přišla na Šumavu jako každé prázdniny a strhla kromě českých politiků také ty sousední.

redaktor (vyjádření – Josef Pröll, rakouský spolkový ministr zemědělství a lesnictví)

„Minulý rok kůrovec zničil přes dvanáct tisíc pět set kubíků dřeva. Do května 2008 už je to dalších šest tisíc.“

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje /ODS/

Tohle to už je zásah do majetkových práv lidí na druhé straně hranice, a to myslím, že už je nepřípustné.

Vladimír Kořen, redaktor, Aleš Hazuka, redaktor, redaktor

Spor se vede o dvousetmetrové ochranné pásmo, které bylo před několika lety vytyčené u státní hranice. Právě v tomto pásmu čeští správci zabezpečovali, aby se kůrovec nešířil. Reakce českého ministerstva? Po orkánu Kyrill už na některých místech nejsou dílčí zásahy možné. Tam, kde to jde, se proti kůrovci po dohodě se sousedy zasahuje.

Jakub Kašpar, mluvčí, ministerstvo životního prostředí

V těch smrkových lesích se zasahovat bude, bude se zasahovat diferencovaně podle konkrétní lokality.

Vladimír Kořen, redaktor, Aleš Hazuka, redaktor, redaktor

Ponechají se stromy zbavené kůry a neměla by se používat těžká technika. Rakušané už vyčíslili škody na hospodářských lesích, kůrovec zničil stromy víc než za šest set tisíc eur.

Jakub Kašpar, mluvčí, ministerstvo životního prostředí

Kůrovec, jak známo, disponuje schopností létat a nejsem si úplně jistý, jak dokáží odlišit kůrovce, který se vylíhl na české straně hranic od toho, který se vylíhl na rakouské straně.

Vladimír Kořen, redaktor, Aleš Hazuka, redaktor, redaktor

Bezzásahové zóny přitom existují i u našich sousedů. Přirozené pralesy jsou podle přírodovědců odolnější než lesy vysazované člověkem. Kůrovcové epizody se ale pravidelně opakují i v původních horských smrčinách. Katastrofické scénáře odhadují, že kůrovec ovlivní až pět procent šumavských lesů. Podle odborníků to ale neznamená, že život v pralesech vyhyne, spíš naopak, novou příležitost dostanou stovky rostlinných a živočišných druhů.