Zapomenuté dědictví, 2004, Přání na cestu

Z sumava-corpus
Přejít na: navigace, hledání
Zapomenuté dědictví, 2004, Přání na cestu
Author Jan Podlešák
Date 2004
Source Jiřička – Podlešák: Zapomenuté dědictví: oprava drobných kamenných památek na Šumavě
Genre průvodce
Respondent

V letech 2000–2004 probíhaly na území Národního parku Šumava opravy drobných kamenných památek, většinou sakrálního charakteru. K jejich obnově, realizované Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, se spojilo úsilí a finanční prostředky českých, německých a rakouských institucí, domácích firem a jednotlivců. Vzniklo tak úctyhodné kulturní dílo, které chce tato kniha přiblížit české, německé a rakouské veřejnosti.

Kniha, jež pojednává o obnově drobných šumavských památek, se zároveň dotýká i tragické historie vzájemných vztahů Čechů a Němců ve 20. století – s cílem přispět ke zhojení ran na obou stranách Šumavy. Dějiny nelze změnit, ale je možno a nutno se z nich poučit. V tomto smyslu chce kniha být i malým vkladem do procesu dorozumění a usmíření mezi Čechy a německy mluvícími sousedy.

Obrazová část publikace zachycuje krásu šumavské krajiny a obnovených památek v ní. Barevné fotografie nejen zobrazují opravené objekty, ale představují i samy o sobě umělecká díla. Dokumentární fotografie a mapy pak evokují zaniklou podobu Šumavy.

Kéž přítomná kniha přinese čtenářům hluboké duchovní a estetické zážitky, radost z dobrého díla záchrany zapomenutých památek, kterému je věnována, a v obecné rovině přispěje k pokojnému soužití a přátelské spolupráci Čechů s Němci a Rakušany.