Historie verzí stránky „Horské smrčiny, 2008, Co jsou šumavské horské smrčiny?“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 9. 2015, 05:52Admin (diskuse | příspěvky). . (3 762 bajtů) (+3 762). . (Založena nová stránka s textem „{{PrefBankArticle |Title=Horské smrčiny, 2008, Co jsou šumavské horské smrčiny? |Author=Aleš Kučera, Miroslav Černý, Libor Dvořák, Oldřich Voj…“)